BÜKREŞ MÜAHEDESİ

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

BÜKREŞ MÜAHEDESİ, 1806-1812 Osmanlı-Rus
Harbi’nin sonunda, 28 Mayıs 1812’de imzalanan muahede.
16 madde üzerine akdedilen muahedenin başlıca
hükümleri şöyledir:
Mühim bir Türk azınlığının yaşadığı Besarabya’nın
tamamı Rusya’ya bırakılıyordu. Bucak denen ülkenin
güneyinde Türkler çoğunluğu teşkil ediyordu. Ahalinin
gerisi, Ukran ve Romen asıllı Ortodokslardı. Bu suretle
Dinyester sınırı yerine Prut, Türk-Rus sınırını teşkil
ediyordu. Tuna deltası Türkiye’de kalıyordu. Akkerman,
Kilye, İsmail gibi kaleler Ruslar’a geçiyor, fakat
Kalas, İbrail, İsakçı, Tulça Türklerde kalıyordu. Ruslar
işgâl ettikleri Romanya’yı (Memleketeyn, yani Eflâk ve
Boğdan prenslikleri) ve Kafkas topraklarını Türkiye’ye
geri veriyorlardı.
Bu muahedenin en mühim maddesi, Belgrad ile
güney arazisinden ibaret küçük bir Sırbistan prensliğinin
teşekkülüdür. İç bağımsızlığı olan bu devjet, Türk
askeri bulunacak, Sırbistan prensibi Bâb-ı Ali tayın
edecekti. Buna rağmen bağımsız bir Sırbistan’ın temelleri
atılıyordu. Bu Sırbistan 1878’e kadar adım adım
imparatorluktan ayrılacak ve bu tarihte tamamen
bağımsız olacaktır.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.