Brongniart, Adolphe-Theodore

6, Paris, Fransa), fosil bitkilere ilişkin sınıflandırmasıyla çağdaş paleobotaniğin kurucusu olarak kabul edilen Fransız botanikçi. Bronşniart’ m, Charles Darwin’in evrim ilkelerini açıklamasından önce, soyu tükenmiş bitkiler ile bugünkü bitkiler arasındaki ilişkileri çarpıcı biçimde ortaya koyan sınıflandırması paleobotaniğin temeli olmuştur. Brongniart, aynca kapahtohumlulann (çiçekli bitkiler) morfolojisine, özellikle çiçektozunun gelişimine ve çiçektozu borusunun oluşumuna ilişkin değerli çalışmalanyla (1827) tanınır. 1831’de Paris’teki Ulusal Doğa Tarihi Müzesi’nde botanikçi Rene Desfontaines’ in asistanı olan Brongniart, iki yıl sonra hocaşmın görevini devralarak müze başkam oldu ve yaşamı boyunca bu görevi sürdürdü. 1822’de fosil bitkilerin sınıflandınlması ve dağılımıyla ilgili bir dizi makale yayımlamaya başladı. Prodrome d’une histoire des vâgâtaux fossiles (1828; Fosil Bitkiler Tarihine Giriş) ve Histoire des vegetaux fossiles (1828-37, 2 cilt; Fosil Bitkiler Tarihi) adlı yapıtlarında fosil bitkileri sınıflandırma sistemine yer verdi. Bu sistemde, ilk kara bitkilerinden bugüne değin dört grup halinde birbirini izleyen temel bitki biçimlerini tanımladı. Türlerin değişmezliğine olan inancına karşın, çağdaş fitojeniye oldukça yakın bir yaklaşımla, bugünkü bitkiler âlemini altı sınıfa ayırdı. Ama 1843’te müzedeki bitki koleksiyonlannı sınıflandınrken kendi sisteminden tamamen uzaklaşarak İsveçli botanikçi Pyrame de Candolle’ün taksonomisinden yararlandı. Bununla birlikte, açıktohumlulan ayn bir grup olarak ele alan ve döllenmiş yumurta ile tohum arasındaki farkı belirleyen Brongniart’ın taksonomiye getirdiği bu yenilikler, sonraki bitki sınıflandırması çalışmalarına, özellikle Alman botanikçiler August Eichler ile Adolf Engler’in yaygın olarak benimsenen taksonomisine temel

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)