BREZİLYA Bitki örtüsü ve hayvanlar

Bitki örtüsü ve hayvanlar: Bitkiler genellikle iklim ve
toprak durumuna sıkı sıkıya bağlıdır. Brezilya bitkileri
3 grupta incelenirler.
Ormanlar: Hemen hemen Brezilya’nın yarısı
Ormanlarla kaplıdır. Ormanlar dört ana grupta toplanır:
“Selva, mata, araucaris, caotinya” . Amazon havzasın
d a yer a lan devâsâ e k v a to ra l sığ yağış
ormanlarındaki ağaçlara “Selva” denir. Dünyanın en
büyük tropikal yağışlı ormanlarıdır.
Ziraat terimleri arasında çok manidar bir terim de,
Doğu Brezilya’nın tropikal, yapraklarının yarısını
döken “Mata” tabiridir. Bu ormanlar Brezilya’da iyi
toprak ve humusun ve geniş çiftliklere müsait yerlerin
simgesidir. Bu ağaçlar kesilerek ziraat için organik
bakımdan zengin topraklar elde edilmektedir.
Brezilya’nın güney yüksek dağlarındaki ormanlarda
bulunan “araucaria” yumuşak ağacı, Brezilya’da
inşaat kerestesi olarak çok kullanılır. Bilhassa hızla gelişen
şehirlerde dökülen betonlara şekil vermek için, yapı
malzemesi olarak kullanılmaktadır. Ancak çok fazla
kesim yapıldığı için tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır.
Caatinga denilen dikimli orman ülkenin kuzey
doğu bölgesinde bulunur. Burada Lokustlar ve çöl bitkileri
bulunur.
Savanlar: Genel olarak otluklar bakımından
Brezilya’nın merkez kısmının büyük bir bölümünü kaplar Brezilya’nın yeni başşehri Brasilia bu savan bölgesinde
kurulmuştur. Kuzey Amerika’daki çayırlar kadar
bir münbit arazi değildir.
Otlaklar. Campos denilen otlakların başlıcalan Brezilyanın
güneyinde ve bazı iyi sulanan merkez platolarda yer
alır. Amozon bölgesinde de otlak araziler bulunur.
Brezilya’da hayvanlar, bilhassa balıklar kuşlar ve
böcekler yönüyle çok farklılıklar arz ederleı. Asya,
Afrika hatta Kuzey Amerika ile mukayese edilirse
Brezilya’da bazı büyük memeliler bulunmamaktadır.
Kuzeydeki ormanlar hayvanlar bakımından, bilhassa
maymun ve kuşlar bakımından zengindir. Balık gibi
bazı hayvanlardan ticari olarak istifade edilir. Böcekler
tarım için ciddi tehlike arz etmektedir. 200 çeşitten fazla
zehirli yılan mevcuttur. Ancak yılanlar nadir olarak
meskun yerlerde görünmektedir. Bir çok vahşi hayvanlar
avlanmak sebebiyle ortadan kaybolmuşlardır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*