Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

BRAHMANİZM

BRAHMANİZM, Alm. Brahmanismus (m.), Fr.
Brahmanisme (m.), İng. Brahmanism. Brahma’nın
düşüncelerini kabul edip onun yolundan yürüme. Brahmenler
Allahü teâlânın varlığına inanırlar, Peygamberlere
inanmazlar. Hazret-i İsâ’nın doğumundan 700 yıl
önce kurulduğu sanılmaktadır. Bu inanışın başında olanlar
Brahma ismini alırlar. Brahma, bu inanışın en kutsal
varlığıdır. Brahmenler, Brahma’nın dört oğlu olduğunu,
dört oğlundan biri, Brahma’nın ağzından, diğer üçünün
de elinden ve ayağından meydana geldiğine inanmaktadırlar.
Bu inançtan dolayı Brahmanlar insanları dört
sınıfa ayırırlar:
1 — Brahmanlar: Son derece nüfuzlu olup, sözlerine,
kimse karşı gelemez. Bunlar inanışın kutsal râhipleridir.
Mukaddes (Veda) kitabını okumak, açıklamak ve diğer
Brahma mensûblarına yol göstermekle görevlidirler.
2 — Savaşçılar: Bu sınıfa hükümdârlar, racalar ve
büyük devlet adamları girer. Bunlara (Kşatriya) adı
verilir.
3 — Tüccarlar ve çiftçiler: Bunlara (Vayansa) adı
verilir.
4 — Köylüler, işçiler, amele ve benzeri: Bu dört sınıftan
çıkarılanlara (Parya) adı verilir. Bunlar hayvan muamelesi
görür. İnsan gibi yaşamak hakları yoktur. Diğer
sınıflardaki insanlarla bütün ilişkileri kesilir.
Brahman inanışında putlar vardır. Bu putların cinsi,
mânâsı, yenecek ve yenmiyecek şeyler, suçlar ve bunlara
verilecek cezâlar, (Manu’nuıı din kitabı) ismindeki
mukaddes kitablarında yazılıdır. Brahmanlar, birçok
tanrıya inanırlar. En büyük tanrıları kötülüğü yoketmek
için insan kılığına girmiş olan Krişna ile ikinci büyük
tanrı Vişnu’dur. Vişnu, bunlara göre çok mühim olup,
koyu mâvi renkli vücut ve dört elli olarak gösterilir. Ya
Garuta adındaki kartalma binmiş, yahud da lotos çiçeği
veya bir yılan üzerine oturmuştur. Brahma inanışına
göre Vişnu, şimdiye kadar dünyaya 9 defa muhtelif
şekilde (İnsan, hayvan veya çiçek olarak) gelmiştir.
Şimdi onun onuncu gelişi beklenmektedir.
Normal hayatta, hiçbir canlı varlık, insan veya hayvan
öldürülmez. İnsan mukaddes bir varlık sayılır.
Ancak savaşta öldürülmesine izin verilir. İnsanın öldükten
sonra tekrar başka bir şekilde dünyaya geleceğine
inanırlar. Vişnu’nun da dünyaya bir hayvan şeklinde gelebileceğini düşündüklerinden kesinlikle hayvan
öldürmezler.
Manu kitabına göre, insan hayatı dörde ayrılır:
1 — Talebelik (Öğrencilik),
2 — Evlilik,
3 — Münzevîlik (yalnız başına yaşamak),
4 — İnanış uğruna dilencilik.
Brahmanlar insanlara, (Brahman râhiplerinin sözlerini
dinlemek ve onlara her zaman itâ’at etmek, Manu
kitabına göre hareket etmek, paryalarla hiç temâs etmemek,
hiç bir canlı varlığı öldürmemek) gibi hususları
telkin ederler. Rûh ve beden hakkında hiçbir bilgi vermezler.
Yalnız insanı kutsal bir varlık olarak kabûl ederler.
Brahmanlar, Hindistan’da Ganj Nehri’ni mukaddes
sayarlar. Bu nehirde yıkanmağı, bu nehrin suyunu
içmeği, ölülerini bu nehre atmağı kutsal vazife
addederler.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.