Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

BOTSWANA

BOTSWANA
DEVLETİN A D I …………..Botswana Cumhuriyeti
BAŞŞEHRİ………………………………………….Gaborone
N Ü FU SU ……………………………………….. .. 820.000
YÜZÖLÇÜMÜ………………………………569.581 km2
RESMİ D İL İ …………………………………. .. İngilizce
D ÎN İ …………………………. ………Putperest, Hıristiyan
PARA BİRİMİ…………………..Güney Afrika Kondı
Afrika kıtasının güneyinde, kuzeyinde Zambiya,
kuzey batısında Nambiya, kuzey doğusunda Zimbabwe,
güneyinde ise Güney Afrika Cumhuriyeti bulunan
ülke.
Tarihi
Botswana tarihine ait ilk bilgiler bundan yaklaşık
1000 sene öncesine aittir. Daha önceleri için herhangi
bir bilgi mevcut değildir. Hayvancılıkla uğraşan
Tswana kabilesi kuzeyden gelerek Bostwana yerleşmişlerdir.
Bu zamanlarda ülkenin doğusunda Ngunisler,
batısında ise Boşımanlar oturmakta idi. 18 asırda Boer
kabilesi güneyden gelerek ülkeye yerleşmişlerdir. İngilizlerin
dünya ülkeleri üzerindeki sömürgecilik zihniyeti
ve faaliyetleri 1820 senesinde bu ülkeye de musallat
oldu. 1885 senesinde İngiltere burada giriştiği silahlı
harbi kazanmış ve Bechuanland adı ile-ülkeyi sömürgesi
haline getirmiştir. 1966 senesine kadar İngiliz sömürgesi
olarak kaldıktan sonra 30 Eylül 1966’da bağımsızlığına kavuşmuş ve Botswana ismini almış, İngiliz Milletler
Topluluğu’na bağlı kalmıştır.
Fiziki Yapı
Ülkenin tamamı yayladır. Oldukça meyilli bir yayla
olan Botswana’nm batı tarafları ortalama 55 m, doğuya
gittikçe yükselen kısımlarındaki ortalama yüksekliği ise
1000 m. civarındadır. Meşhur Kalahari Çölü ülkenin
batı bölümünü kaplamaktadır. Orta kısımları kurak
olan Kalahari Çölü’nün doğusu çalılıklarla kaplıdır.
Botswana’nm önemli akarsuları, Okowango ve Chobe
nehirleridir. Bu nehirler Angola’da doğduktan sonra
buraya gelirler. Okowango nehri, 16.835 km2’lik bir
bataklık meydana getirdikten sonra, bataklığın yakınındaki
ülkenin en önemli göllerinden olan Ngami’ye
dökülür. Bir diğer önemli gölü olan Makarikari ise
doğudadır. İklimi
Sıcak ve kuru bir iklime sahiptir. Senelik yağış ortalaması
ülkenin doğusunda 650 mm, batı bölgelerinde ise
252 mm civarındadır. Senenin en sıcak ayları Kasım-
Mayıs aylarıdır ki, bunlardan Şubat sıcakların en fazla
olduğu aydır. Ortalama 13°C ile senenin en soğuk ayı
Temmuz’dur. Senelik sıcaklık ortalaması 29°C’dir.
1965-66 yıllarındaki kuraklık sonucunda 400 bin baş
sığır ve millî hayvanların üçte birinden fazlası telef
olmuştur.
Tabii Kaynaklar
Bitki örtüsü bakımından son derece fakir olan Botswana
yabani hayvanlar, madenler bakımından ise
oldukça zengin bir ülkedir. Büyük bir kısmı çöl olan
ülkede dikenli bitkiler ve akasya ağaçlarına çok rastlanır.
Zürafa, ceylan, aslan, leopar, gergedan, fil, beyaz
karınca, çekirge, zehirli yılan ise en çok görülen hayvanlardandır.
Zengin bakır, nikel, kömür, demir, kireçtaşı,
altın ve elmas yataklarına sahiptir.
Nüfus ve Sosyal Hayat
820.000 civarında olan nüfusun en yoğun olduğu
bölge ülkenin kuzey batısı ile kuzey doğusudur. Nüfusun
% 90’ını Bantu kabilesi teşkil etmektedir. Çok az
sayıda Avrupalı ve Asyalılar da yaşamaktadır. Halk
hayvancılık ve avcılıkla geçimlerini temin ederler. Dar
bir sahada tarım da yapılmaktadır. Resmi dili İngilizce
olmasına rağmen, halkın ancak dörtte biri bu dili konuşmakta,
diğeri ise kendi kabilelerine mahsus dilleri
kullanmaktadırlar. Okuma-yazma bilenlerin sayısı %
30 gibi çok düşük bir seviyede olması yanında en ilginç
tarafı okur-yazar olanların arasında kadınların çoğunluğu
teşkil etmesidir. Bir tane üniversitesi bulunan
Botswana’da yüksek öğrenim yapanlar arasında ise
erkekler çoğunluğu teşkil etmektedir. Refah seviyesi
oldukça düşük olan ülkede halk köylerde yaşar, evleri
saz damlıdır. Putperestler çoğunluğu teşkil ederken, az
miktarda Hıristiyan bulunur. Başlıca şehirleri, Gaborone,
Francistown, Lobatsi, Serowe ve Kanye’dir. Siyasî Hayat
İngiliz Milletler Topluluğu’na bağlı olan Botswana,
başkanlık sistemine dayalı parlamenter rejimle idare
edilir. Başkan 35 üyeli meclis tarafından seçilir. Meclis
üyelerinin 31 ’ini halk 5 yıllık bir müddet için seçerken,
kalan 4 üyeyi başkan tayin eder.
Ekonomi
Tarıma elverişli olmamasından dolayı tarım fazla
yapılmadığı için ekonomi hayvancılığa dayanır. Zengin
yeraltı kaynaklarının son zamanlarda işletilmeye başlaması
sebebiyle madencilik ekonomide etkili olmaya başlamıştır.
Halen ihracatın % 85’ini hayvan ve et satışı
teşkil etmektedir. Sanayinin olmadığı Botswana’da alt
yapı tesisleri yeni yeni kurulmaktadır. Genellikle yatırımlarda
yabancı sermayeye ihtiyaç duyduğu için
gelişme yavaş olmaktadır. Turizm için oldukça ormanlık
ve tabii güzelliklere sahiptir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.