BORSA

BORSA, Aim. Borse (1.), Fr. Bourse (f.), İng. Stock-
Exchange. Mükemmel şekilde teşkilatlandırılmış
pazar. Borsa genellikle, bir malın alıcı ve satıcılarının
belirli zamanlarda, çoğunlukla hergün bir araya gelerek,
malı görmeden veya numunesine bakarak,
malı derhal teslim almadan, parasını da ödemeden alımsatım
işlemi yapabildikleri yerlerdir.
İlk borsalar senet üzerine işlem yapan pazarlardır.
(Ortaçağ’da Venedik ve Floransa borsaları), Günümüzde
yaptıkları işlemlerin konusuna göre eshamtahvilat
(hisse senedi ve tahvil) borsaları, para ve
kambiyo borsaları, ticaret borsaları (zahire ve mal
konusunda) olmak üzere üç kategoriye ayrılabilir.
Borsalarda işlemler, borsa tellalları (acenteler) aracılığı
ile yapılır. Borsa komiseri tarafından denetlenir.
Borsalarda başlıca peşin ve vadeli işlemler yapılır.
Vadeli muameleler, esham ve tahvilatın yükseleceği
ümidiyle yapılırsa repor, düşeceği tahmin edilerek girişilirse
depor adını alır.
Türkiye’de umumiyetle, para ve kambiyo borsası ile
esham tahvilat borsası birleşik olarak “Nukut, Menkul
Kıymetler ve Kambiyo Borsası” olarak faaliyet göstermektedir.
Ayrıca zahire ve tarım ürünleri konusunda
faaliyet gösteren “ticaret borsaları” bulunmaktadır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)