BOLU NUN EKONOMİSİ

Bolu’nun ekonomisi tarım ve ormancılığa dayanır.
Fakat son senelerde sanayi ve turizm sektörü de
oldukça gelişmiştir. Toplam brüt gelirin % 40’ı tarımdan
elde edilir. Faal nüfusun % 80’i tanmla iştigal eder.
Gelirin % 10’nu ormancılıktan elde edilir.
Tarım: Bolu bir tarım bölgesidir ve en mühim
özelliği her çeşit ürünün yetişebilmesidir. Tahıl, tanm
ürünlerinin başında gelir. Başlıca yetişen ürünler buğday,
mısır, arpa, çavdar, fasülye, tütün, şekerpancarı,
patates, pirinç, fındıktır. Sebze ve meyve bakımından zengindir.
Amasya tipi “ starkink” elması, armut, kestane,
üzüm, (etli beyaz, kadın parmak, narince,
çavuş) ve diğer meyveler bolca yetişir. Türkiye fındık
üretiminde Bolu üçüncü sıradadır.
Hayvancılık: Çayır ve meraların çokluğu sebebiyle
hayvancılık gelişmiştir. 400 bin koyun, 300 bin
sığır, 200 bin keçi mevcuttur. An kovanı 50 bine
yakındır. [1980] Balı ve an sütü meşhurdur. Göllerden
genelde 100 tondan fazla Sazan, alabalık, karabalık,
yaygın ve turna balığı üretilir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)