Bölgesel anlaşmazlıkların büyümesi

Başkan Polk’un Meksika’yla yaptığı savaş, kölelik sorununu yeniden tüm açıklığıyla ortaya döktü. Yeni bölgelerde buna izin (Solda) Thomas Moran’m, köleleri bir bataklıktan kaçarken canlandıran yağlıboya tablosu. (Philbrook Sanat M e rk e ziT u Isa, Oklahoma.) (Altta) Ayrılık Savaşı arifesinde ulus, köleliği yasaklayan eyaletler ile köleliğe izin verenler arasında kutuplaşmış durumdaydı. KAN A DA WASHINGTON TOPRAKU ‘mAİNE O R E G O N NEBRASKA TOPRAKLARI WiSCONSiN NEW Y O R K , IOWA UTAH TOPRAKLARI OHİO ILLINOIS İİNDİAN/ fè.VA (Va’datV ayrtlısı >Jfî6Î) KANSAS TOPRAKLARI CALİFORNİA MİSSOURİ K E N T U C K Y KIZILDERİLİ TOPRAKLARI (BİRLİK DIŞI) ARKANSAS J (8. y 1861 jf Bi! BIRAKILDI) f 7 MİSS. NEW MEXiCO TOPRAKLARI BUY UK OKYANUS >C.1861 ¿ e a l a . V g e o r g ía IRAK İLDİ) (11. OC Y19 0C. 1861 DE y 861 DE \BIRAKILDIJLglRAKILDl) TEXAS (1. ŞUB. 1861 DE BIRAKILDI) ATLAS O K YAN U SU B İR LEŞ İK D E V L E T L E R İ Meksika Körfezi O^qurlukçu eyaletler | Kölecilik yanlısı eyaletler K oleiırje açık evaietie f M EK S İK A 382 ABD (TARİH) verilecek miydi? Köleliği dışlayacak olan Wilmot Koşulu (1846), Kongre’de tekrar tekrar oylanarak sonuçta Güneyliler tarafından başarıyla reddedildi. William Lloyd Garrison ve yandaşlarının önderliğinde yürütü­ len köleliğin kaldırılması akımı, köle sahiplerine hiçtazminat vermeden kölelerin hemen azat edilmesini istiyordu. Bununla birlikte,Kuzeyli beyazların çoğu da siyahlardan hiç hoşlanmıyor ve köleliğin kaldırılmasını desteklemiyordu. 1848’de varolan partilerin ikisinden de hoşnutolmayan Kuzeyliler, Özgür Toprak Partisi’ni kurdular. Se­ çimlerde adayları Martin Van Buren için 300 000 oy toplayıp, zaferi Demokratlar’a bırakmayarak, Whig Zalchary Taylor’ı başbakan seçtirmeyi başardılar (1849-1850). Onun ölümü üzerine Millard Fillmore başkan oldu (1850-1853). 1850 Uzlaşması, Meksika bölgesinde yaşayan insanların alın yazılarını kendilerinin belirlemelerini sağlayan Halk egemenliği ilkesinden hareketle, köleliğin genişlemesi konusunu çözmüş gibi göründü. 1850’de güçlü bir Kaçak Köle Yasası da çıkarıldı. Bu yasa köle sahiplerine, kaçan köleleri yakalamak için Kuzey eyaletlerine geçmek gibi yeni yetkiler veriyordu.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.