Bilhassa İspanya'da yaygın olarak yapılan boğa güreşleri, seyircilerine zevk ve heyecan vermekte ise de, boğanın, bazan da matodorun ölümüne sebep olması üzücü olmaktadır.
Bilhassa İspanya'da yaygın olarak yapılan boğa güreşleri, seyircilerine zevk ve heyecan vermekte ise de, boğanın, bazan da matodorun ölümüne sebep olması üzücü olmaktadır.

BOĞA GÜREŞİ

BOĞA GÜREŞİ; Aim. Stierkamf (m), Fr. Course (f.), de taureaux, İng. Bulfight. Boğa ile mücâdele ve sonunda boğayı kılıçla öldürme esâsı üzerine kurulmuş bir spor. Boğa güreşinin başladığı yerin Girit olduğu tahmin edilmektedir. Buradan Etrüsklere ve Romalılara geçti.

Bilhassa İspanya'da yaygın olarak yapılan boğa güreşleri, seyircilerine zevk ve heyecan vermekte ise de, boğanın, bazan da matodorun ölümüne sebep olması üzücü olmaktadır.

Bilhassa İspanya’da yaygın olarak yapılan boğa güreşleri, seyircilerine zevk ve heyecan vermekte ise de, boğanın, bazan da matodorun ölümüne sebep olması üzücü olmaktadır.

Sekizinci yüzyıla kadar önemini kaybeden boğa güreşi Faslılar tarafından bu yüzyılda İspanya’ya sokuldu. On beşinci yüzyılda İspanya’da millî spor olarak kabûl edildi. Hâlen İspanyoların çok sevdikleri bir spor gösterisidir. Günümüzde, Portekiz, Kolombiya, Peru, Ekvator, Venezüella ve Fransa’da büyük rağbet gören bir spordur. Boğa güreşinde gâye, özel olarak yetiştirilmiş bir boğanın matador tarafından “arena” denilen özel sâhada yenilmesidir. Boğa güreşine çıkan kişiye, “matador” denir. Bunun çok çevik, refleks sâhibi, ânî kararlar verebilen, elindeki pelerini çok ustaca kullanabilen, fizikî olarak güçlü kuvvetli olması lâzımdır. Güreşe çıkan boğada da cesâret, soyluluk, canlılık aranır. Özel olarak yetiştirilen boğaların hareketlerine ilk başlangıçta çok dikkat edilir. Güreşe müsâit olanların, ayrılarak yetiştirilmesine îtinâ gösterilir. Saldırıya geçmesi, sür’atli hareketi, saldırıya geçtiğindeki gözü pekliği, canlılığı bir güreş boğasında aranılan belli başlı özelliklerdir. Boğa güreşleri Plazas de toros denilen çember şeklindeki arenalarda yapılır. Seyircilerin oturduğu sıraları boğalardan korumak için ön taraflarına görüşe mâni olmayan yüksek duvar yapılmıştır. Arenaya açılan üç kapı vardır. Birinden matadorlar, diğerinden boğalar içeri girer, üçüncüsünden ise öldürülen hayvan dışarı çıkarılır. Boğa güreşleri üç safhada yapılır. Birinci safhada pikador denilen süvâriler boğanın ilk saldırısını önlerler. İkinci safhada boğa saldırıya geçmesi için kışkırtılır. Boğanın iki omuzuna rengârenk kâğıtlarla süslü üç dört çift sivri uçlu şişler saplanır. Böylece hayvan iyice öfkelenmiş olur. Son safhada artık tamâmen matadorun mahâreti- ne bırakılır. Matador çeşitli oyunlar sergileyerek boğayı saf dışı etmeye çalışır. Değneğe tutturulmuşkırmızı renkli kumaşı kullanarak boğanın başını aşağıya doğru eğmesini temine uğraşır. Çeşitli artistik gösterilerin sonunda, kılıcı, boğayı öldürecek şekilde batırması ile güreş son bulur. Bâzen bu işin başarılması mümkün olmayabilir. Kılıcın kırılması, matadorun boğanın boynuzları arasında parçalanması da ihtimâl dâhilindedir. Aslında boğa güreşi çok tehlikelidir. Fakat bütün tehlikesine rağmen heyecanla tâkib edilen, güreşlerin olduğu günlerde eğlenceler tertib edilen bir spordur. Türkiye’de boğa güreşleri Artvin ve yakın çevresinde her yıl haziran ayında yapılan Kültür ve Sanat Şenliklerinde olmaktadır. Yurdumuzdaki boğa güreşleri İspanya ve diğer ülkelerde olduğu gibi, matador ile boğa arasında geçmeyip, boğa ile boğa karşılaştırılarak yapılır. Güreş meydanından diğer boğayı boynuzlarıyla tehdit eden ve kaçıran boğa galip sayılır. Birinci gelen boğanın sâhibine oldukça yüklü armağan verilir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*