Bir Subayın Günlüğü

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Bir Subayın Günlüğü

İsmi bilinmeyen pek çok Çanakkale kahramanından birisinin, muhtemelen muhaberede görevli bir subayın günlüğünden Çanakkale kara harekâtına dair notlardır birazdan okuyacaklarınız… Kerevizdere’deki ilk çarpışmalar, harp madalyalarının dağıtılması, havada makineli tüfek savaşı yapan tayyareler, düşmanın firarı ve siperlerden yükselen Ezan-ı Muhammedi sesleri…

5 Aralık 1915 / Kerevizdere İlk Muharebe

Sabahleyin düşman ikinci tabura, sol cenaha birçok torpil attı. Siperleri harap etti, üçüncü bölük çok ezilmiş, Hikmet hafifçe yaralanmıştı. Sargı mahalline koştum, Hikmet’i aldım. Bir parça oturup gitti. Ateş de hafiflemişti.

Akşamüstü beşte sol cenahtan gittikçe şiddetli ateş başladı. Torpiller, bombalar pek çok atılıyordu. Sol taraf dumandan görünmez oldu. Telefon koptu. Haber alınamıyordu، Nihayet rapor geldi: Şiddetli muharebe devam ediyor. Ortalık kararırken yavaş yavaş ateş kesildi. Elhamdülillah bir şey yok. Düşmanın hücumu def ve imha edilmiş. Gece Abdurrahman Bey ayağından yaralı geldi. Mülâzımdı Evvel Süleyman da yaralı imiş. Hemen sargı mahalline koştum. Hakkı’nın şahadetini söyledi. Teselli ettim. Çıkarken Mitralyöz Mülâzımı Ferid’in naşını gördüm, şehid olmuş. Yukarı odaya çıktım. Konuşurken Hikmet geldi. Çok sevindim. Başından yaralanarak kurtulmuş. Allah afiyet versin. Bu gece otuz kadar şehid, 120 mecruh (yaralı) var.

Sabaha karşı fırkadan emir geldi. Öğle vakti sağdan birinci fırka cephesinden bir alay taarruz edecek… Şiddetli top sesleri… Akşama kadar devam etti, neticeden bir haber alamadık.

Sabahleyin taarruz emriyle beraber ağabeyimden gelen bir telgrafta “oğlumuz oldu” [deniyordu]. Allah mesud ve mübarek eylesin.

12 Aralık Düşman Lağımı

Saat on bir buçukta düşmanın Şühedâ Tepesi’ndeki lağımı birden bire patladı. Derhal telefonla fırkaya malumat verdim. Ateş pek şiddetlendi. Karargâha bile bombalar düşüyordu. Mülâzım Mustafa Efendi, Alman lağımcısı hep yaralandı.٠. Ateş iki saat kadar sonra sükûnet buldu. Fırkaya rapor verdik… Düşman muvaffak olamamış, hücuma kalkamamış idi.

14 Aralık

Öğleyin fırka kumandanı geldi, efradın harp madalyalarını vererek avdet etti (döndü).

Bu geceden itibaren cephedeki taburlar bölük bölük üçüncü, dördüncü taburlarla tebdil olunmağa (değiştirilmeye) başladı.

17 Aralık Bizim Lağımın Atılması

Gece, Şühedâ Tepesi’nde tarafımızdan Alman neferleri vâsıtasıyla kazılan lağım tamam olmuşidi. Gece saat sekizde lağım iş al edildi (patlatıldı). Anî sükûneti müteakip şiddetle piyade ateşi başladı. Torpiller yağıyordu. Karargâha birçok düştü. Odamdaki lamba birkaç defa söndü. Fırka ile mütemadiyen telefon başında erkân-ı harple görüşüyordum. Şiddetli ateş bir saat kadar devam ederek kesildi. Maksat hâsıl olmuş, düşmanın kazdığı lağım iptal edilmişti.

24 Aralık Bugün sükûnetle geçti•

Akşamüstü üç tayyâremiz uçtu. Düşman tayyareleri de çıkmışidi. Mitralyözle havada muharebe ettiler.

7 Ocak

Öğleden sonra topçu ateş baskını var. Saat ikide bütün Seddülbahir cephesindeki bataryalar düşmanı bombardımana başladı. Yarımşar saat fasıla ile dörde kadar devam etti. Pek müthiş surette ateş ediliyordu. Düşman siperlerinde bir çok tahribat gözle görülüyordu. Hepimiz sevindik.

8 Ocak Düşmanın Firarı

Gece… Birden bire uyandırdılar. Yaver Nureddin Bey, düşmanın çekilmekte olduğunu, sahilde yangınlar yandığını söyledi. Derhal kumandana, birinci, ikinci taburlara tebliğ ettim.٠. Sırasıyla düşmanın birinci, ikinci hattının işgal edildiği haberleri geliyor; her taraftan ezân-ı Muhammedi sesleri işitiliyordu…

GÜNLÜK

 


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.