Biliçaltı Etki düzeyi her insanda aynı düzeyde mi oluyor

Etki düzeyi her insanda aynı düzeyde mi oluyor? Değilse bu etki neye göre değişmektedir?bilinçaltı görünen kısmı

Aynı mesaja maruz kalan farklı insan­larda etki düzeyinin aynı olması elbette beklenemez. Kişinin hayat alanı, o güne kadar aldığı ahlaki eğitim ve manevi cephesi, inancı, değerleri, kültür düzeyi gibi daha birçok faktör bilinçaltına gelen mesajlara yön vermektedir.

Bilinçaltı mesajlarından etkilenme oranı ise kişinin karakteristik yapısına ve çevre şartlarına göre değişim gösterir. Örneğin içe dönük ve asosyal yapıdaki kişiler bu mesajlara karşı daha fazla alı­cılık gösterirler. Hatta bu kişilere uzun süreli ve kötü amaçlı mesajların gönde­rilmesi kişiyi ağır depresyona ve intihara kadar götürebilir.

Diğer yandan bütün insanlık için ge­çerli olan ve değişmeyen, insan beynin­de bilinçaltının tepki verdiği iki önemli olay vardır: “Doğum” ve “Ölüm”. Bi- linçaltımız bu iki şablona (arketip) çok daha fazla tepki veriyor. Ölüm ve Do­ğum (cinsellik) tüm insanlığın kollektif bilinçaltıdır; hangi ırk, kültür, din ve mezhepten olursa olsun.

Kolektif Bilinçaltı ve arketipler üzeri­ne yaptığı çalışmaları ile bilinen C. Gus- tav Jung’a göre arketipler gördüğümüz

 

ya da yaptığımız şeyler üzerinde “Düzen­leyici bir ilke” rolünü üstlenir. Arketipleri uzaydaki bir kara deliğe benzeten Jung söz­lerine şöyle devam eder: “Orada olduğunu yalnızca içine çektiği madde ve ışık sayesin­de anlayabilirsiniz”.

Bilinçaltı mesajlarla uğraşan uzmanlar, bilinci aşarak bilinçaltına girmenin o denli kolay olmadığını çok iyi biliyorlar. Bilinci devre dışı bırakan, bilinçaltına anında yansı­yan ve kendine cevap bulan doğum ve ölüm temaları ise bütün insanları etkileyebiliyor. O nedenle siz ne kadar bilinçli bir duruş ile: “Bilinçaltı mesajlar beni etkilemez.” gibi akla ve mantığa uygun şeyler söyleseniz de unuttuğumuz bir şey var: “Bilinçaltının etki­leme ve harekete geçirme gücü.”

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.