BİLDİĞİMİZLE AMEL ETMEK

İbrahim Ethem Hazretlerinin şöyle söylediği nakledilir: Sen bildiğin ile amel et ki bunun bereketi sayesinde bilmediğinide öğrenebilirsin“Yolda yürüyordum, yola atılmış bir taş gördüm. Üzerinde şöyle yazılıydı
‘Beni çevir ve oku’ Hemen taşı çevirdim, şöyle bir yazı gördüm.
Sen ki bildiğinle amel etmiyorsun, nasıl olur da bilmediğini öğrenmek istersin.

Sen bildiğin amel et ki bunun bereketi sayesinde
bilmediğini de öğrenebilirsin

El-Alîm olan Allah (c.c.) nâmütenâhî ilmi karşısında cüz’î ilme
sahip olan mecâzî ilme sahip olan insan, önce nefsini bilecek bilâhare
ma’rifetullâh tahsil edecek. Fatır suresi, 28 ‘nci âyetinde
Kullarından sadece âlim olanlar gereğince Allah (c.c.) tan korkarlar.”
Aynı mevzuda Resulullah sav. Efendimiz şu nasihatte bulunmuştur:
“İlim öğrenin. Zira Allah (c.c.) için ilim öğrenmek sizin
Allah (c.c.) tan korkmanızı sağlar.”

İlim talep etmek ibadettir.
İlmin müzâkeresi tesbih,
İlim tahsili ise cihattır.
Bilmeyenlere ilim öğretmek sadakadır.
İlmi ehline vermek de Allah’a itaattir.

İlim helal ve haramın neler olduğunu gösteren işaret olduğu
için, Cennetliklerin yollarını aydınlatan kandillerdir. Allah (c.c.) ilim
sayesinde toplumları yükseltir ve onları daima iyiliklerde önder
yapar. İlim, vaaz edilen yerlere ve sohbetlere melekler katılmak
isterler ve o sohbetlerdeki insanları kanatları ile okşar ve severler.
Karada, havada ve denizde yaşayan bütün canlılar hep o insanların
bağışlanmasını Rablerinden dilerler. İlim öğrenirken düşünmek
oruç sevabına eşit bir ibadettir. İlim öğretmek ise oruç tutan
bir kişinin gece teheccüd namazı kılmasının sevabına eşittir.
Bizim dinimiz bize ilim Çin’de ise gidin, o ilmi öğrenin, diye emrediyor.
Demek ki ilmi öğrenmek için çalışmak, gayret sarf etmek,
büyüklerimizin söylediği gibi dirsek çürütmek lazım. Yoksa ilim
lokma olup ağzımıza düşmüyor. Çalışan mükâfatını buluyor, yalnız
kendini değil etrafını da aydınlatıyor.

Mevlâna’nın dediği gibi, “Bir mum on mumu, on mum yüz
mumu yakar.” İşte o zaman etrafımız aydınlanır

 

 

motorlu panjur

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*