Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

BESMELE’Yİ OKUMANIN ÖZELLİKLERİ VE BU OKUMANIN SAYISI

Tefsîr-i Kebîr’de Ebû Hüreyre (R.A.)’den yapılan riv&yet- te deniliyor ki: Resûlüllah (S.A.V.) Efendimiz: «Yâ Ebâ Hüreyre! Abdest aldığın zaman Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm de.. Seni koruyan melekler (Hafaza) abdestin bitinceye kadar senin için iyilik ve sevab yazarlar. Kannla temas etmek istediğinde Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm söyle. Seni koruyan melekler senin için iyilikler yazarlar. Gusledinceye kadar buna devam ederler. Bu temastan sana bir çocuk olursa, o çocuğun nefesleri sayısınca sana sevab yazılır. Onun adımlan sayısınca ya da ondan türeyip gelenler sayısınca hasenat yazılır. Hiçbir kimse o nesilden kalmayıncaya kadar bu sevab yazması sürüp gider.» Resûlüllah (S.A.V.) Efendimiz buyurdu ki: «Hiç bir kimse yoktur ki evine girmek istediğinde şeytan da ona tâbi olup içeri girmek istemesin. Ama evine girerken Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm derse, şeytan artık ümidini kaybedip şöyle der: Bu eve girmem için bir imkân kalmadı!. Evde kendisine yemek takdim edilince de Bismillâhi’r-rahmâni’r- rahîm derse; şeytan artık burada benim için bir yiyecek kalmadı, diye söylenir. Kendisine su ya da şerbet takdim edildiğinde. Besmele çekerse; şeytan, burada artık bana bir içecek yoktur, der. Yatağına uzandığında yine Bismillâhirrahmânir- rahîm derse, şeytan, benim için artık burada bir yatak kalmadı, der. Ama evine girerken Besmele’yi terkedecek olursa, onunla birlikte şeytan da içeri girer. Yemek yerken terkedecek olursa, şeytan da onunla birlikte yer. Bir şey içerken terkede cek olursa, şeytan da onunla birlikte içer; ondan önce ağzını bardağa dokundurur. Karısıyla cinsî temasta bulunurken yine Besmeleyi terkedecek olursa, şeytan da onunla birlikte temasta bulunur; böylece doğan çocuğun bir kısmı onun (şeytanın) suyunun karışmasıyla oluşur; çocuklardan bir kısmı kör, bir kısmı şaşı, bir kısmı topal, bir kısmı Hak yolundan çıkmış, bir kısmı Hakk’ı inkâr etmiş olur. Bu ve benzeri husus hakkında Cenâb-ı Hak buyuruyor ki; «(Ey İblis!) Sesinle, gücünün yettiğini yerinden oynat, onlara karşı yaya ve atlılarınla haykırarak yürü, mallarına ve çocuklarına ortak ol, onlara vaadlerde bulun.. —Ama şeytan sadece onları aldatmak için vaadeder.— Doğrusu benim mü’- min kullarım üzerinde senin bir hâkimiyetin olamaz.»597 Câfer bin Muhammed diyor ki: «Şeytan, adamm tenasül âleti üzerinde bulunur. Adam Bismillâh demeden karısıyla temasta bulunursa, şeytan da onunla birlikte temas yapar ve onun akıttığını o da akıtır.» Rivâyete göre, bir adam îbni Abbas (R.A.) Hazretleri’ne gelerek dedi ki: — Karım uykusundan uyandığında tenasül cihazının üzerinde ateş pıhtısına benzer bir pırıltı görmüş; buna ne dersiniz? — O, şeytanın onunla münasebette bulunmasından oluşmuştur. Karınla münasebette bulunurken Bismillâh de… Diye cevap vermiştir. Yine rivâyete göre, îbni Abbas (R.A.)’ın şöyle buyurduğu nakledilmiştir: «Kim Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm derse, Allahü Teâlâ ondan belâ, gam, keder, üzüntü gibi nâhoş dertlerden yetmiş kapı çevirir.» Yine îbni Abbas (RA.)’ın bu konuda şöyle dediğini Ebû Saîd el-Hudrî (RA.) bize rivâyet ediyor: «Her şey’in bir temeli vardır Kur’ân’m temeli Fâtiha’dır. Fâtiha’nm da temeli, Bis- millâhi’r-rahmâni’r-rahîm’dir. Birtakım illetlerden şikâyetçiolduğunda, belirttiğimiz temele mülâzemet et, bu sayede Allahın izniyle şifâ bulursun..» Şeyh Ahmed el-Bunî (ya da Bevnî) diyor ki: Varlık ağacı Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm’den meydana gelip dal budak salmıştır. Bütün âlemler Bismillâh ile kaaimdir, onunla ayakta duruyor. Bu bakımdan kim Besmele’yi çokça anarsa, Allah diğer âlemlere karşı ona bir heybet verir. Yukarıda ve aşağıdaki âlemler onu muhteşem bir şekilde görrtıeye başlar. Besmele’- de ne gibi esrar bulunduğunu veya ona ne gibi esrar yerleştirildiğini bilip onu yazan kimse ateşte yanmaz.»

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.