Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

BESMELE’NİN BAZI ÖZELLİKLERİ DAHA

Besmele’yi kim bir zâlimin ya da haksızlık ve adâletsiz- lik yapan hâkimin yüzüne karşı elli defa okursa, o zalim ve o hâkim ona karşı baş eğer ve onun korkusu kalblerine girer; okuyana bir heybet verir ve onu onların şerrinden güven içinde bırakır. Yağmur yağması için hâlis bir niyetle yetmiş bir defa okunursa nerede olursa olsun, (Allah’ın izniyle) yağmur yağar. Herhangi bir ağrı üzerine ya da sihirlenmiş, büyülenmiş kimse üzerine hiç ara vermeden günde yüz defa okunursa Allah ondan o ağrıyı ve büyüyü giderir. Kim cuma günü hatib minberde iken yüz on üç defa okur ve hatible birlikte duâ eder ve hâcetini taleb ederse, (Allah’ın izniyle) arzusu yerine gelir. Pazar günü güneş doğarken kıbleye yönelerek Resûller sayısınca (313 defa) okur, yüz defa da Resûlüllah (S.A.V.) Efendimize salât u selâm getirirse, Cenâb-ı Allah onu kendi fazl u keremiyle, hiç ummadığı yerden rızıklandmr. Ebced hesabına göre kim Besmeleyi okur (787 defa) ve bunu hâlis bir niyetle kırâet eder, sadece Allah rızasını gözetirse; hâcetinin yerine gelmesi ya da zararın kendisinden def’- edilmesi, düşmanlardan ve zâlimlerden kurtulması ya da tâat için veya bir şeyi celb etmek için veya bir kâr sağlamak için niyette bulunursa, Allah’ın izniyle bu tür arzulan yerine gelmiş olur. Bismillâh’ın bereketiyle… Kim de oruçlu olarak kimsenin bulunmadığı yerde yine ebced hesabına göre (787 defa) okursa, bu arzusunun yerine gelmesini daha çok sür’atlendirir. Ancak buna ara vermeden yedi gün üstiiste devam etmesi gerekir. Kim de sabah namazını müteâkip kırk gün üstüste günde iki bin beş yüz defa sıhhatli bir îtikadla ve faziletleri düşünerek okursa, Cenâb-ı Hak onun kalbini gaybe doğru açar, ledün- nî ve esrar ilimlerine ve bir nice garibliklere onu vâkıf kılar. Her gün aynı sayıda olmak üzere (iki bin beş yüz defa) devam eden kimseye Cenâb-ı Allah, Âdem’in ve Havva’nın evlâdını ona müsahhar kılar. Arzu ettiğinin çok üstünde tasarrufa sâhip olur.. Kim her gün bin defa okumaya devam ederse, Allah onun hem dünyada, hem de âhirette ihtiyaçlarını yerine getirir. Hapiste olan, zindana atılan, sıkıntı ve üzüntüye düşen kimse okursa, Allah onun sıkmtı ve üzüntüsünü kaldırır ve onu zindandan —idamı gerekse bile— kurtarır. Ancak o kimse Besmele’yi her gün gece ve gündüz bin defa okumaya de vam etmelidir. Bunun gibi halk arasında sevgi ve saygı bağlarını kuvvetlendirmek için, içinde yağmur suyu bulunan bir bardağa okur ve arzu ettiği kimseye içirirse aralarında karşılıklı bir sevgi meydana gelir. Bilhassa her gün güneş doğarken yedi gün üst üste buna devam ederse, geri zekâlılığı kalkar, hâfızası kuvvetlenir, işittiği şeyleri hatırında tutabilir. (Allah’m izniyle…) îmam Gazâlî diyor ki: «Kim Besmele’yi on iki bin defa okur ve her bin defanın sonunda iki rek’at namaz kılar ve sonra da Allah’tan ihtiyacım dilerse, Allah’ın izniyle arzusu yerine gelmiş olur.» Şeyh Hazretleri Besmele’nin özellikleri konusunda diyor ki: «Bil ki: Besmele’nin özellikleri saymakla bitmez. Ancak kardeşim, ben Allah için tavsiyede bulunuyorum: Her işinbaşında anahtarın BİSMİLLÂH olsun. Otururken, kalkarken, uyurken, abdest alırken, namaz kılarken, Kur’ân okurken hep bu anahtarla başla.. İşte kim böyle yaparsa, Allah ona ölüm sekeratmı kolaylaştırır, Münker ve Nekir’in sorularını basitleştirir, kabir darlığını ondan giderir, kabrini genişletip aydınlatır. Kabrinden onu bembeyaz parlak bir sima ile kaldırır, yüzü nur gibi parıldar, kopkolay bir hesaba tâbi tutulur. Terazisi ağır gelir. Sırat üzerinden yıldırım gibi geçer.»*00 İlmi Ömer (RA.) diyor ki: «Kimin bir ihtiyaca varsa, çarşamba, perşembe ve cuma günleri oruç tutsun. Cuma günü olunca temizlensin, boy ab- desti alsın, öylece cuma namazına gitsin. Biraz sadaka versin —az olsun, çok olsun— sadaka vermeyi unutmasın. Tabii çok verirse bu daha faziletli olur. Cuma namazını kıldıktan sonra şu duâyı okusun«Allah’ım! Senin Bismillâhi’r-Rahmâni’r-rahim isminle senden istiyorum, öyle Rahmân ve Rahim ki O’ndan başka ilâh yoktur. O hem gaybi, hem de görünürde olan her şeyi Bilen’dir. O, Rahmân ve Rahîm’dir. Allah’ım! Senin BismiÜâhi’r-Rahmâ- ni’r-rahîm isminle istiyorum, öyle Rahmân ve Rahîm ki, On dan başka ilâh yoktur. O, hep diridir. O hep kendi nefsiyle kaimdir. Hiçbir varlığa muhtaç değildir. O’nu ne uyuklama, ne uyku tutar. O’nun azameti gökleri ve yeri doldurmuştur. Yine senin Bismillâhi’r-Rahmâni’r-rahîm isminle istiyorum, O ki, O’ndan başka ilâh yoktur. Yaratıklar O’na boyun eğmiştir. Gözler O’ndan ürpermiş, yere eğilmiştir. Gönüller O’ndan korkmuştur, Gözler O’ndan dolayı yaş akıtmıştır. Allah’ım! Mu- haınmed’e ve O’nun hanedan ve yâranma geniş rahmetini indirmeni ve benim şu şu ihtiyacımı vermeni istiyorum..» îbni Ömer devamla diyor ki: Bunu ahlâken düşük olan kimselere öğretmeyin ki, bir kısmı bir kısmına bununla beddua etmesin.. Sonra yapılan beddua kabul olur da (arzulanmayan olay meydana gelir). Nitekim Resûlüllah (S.A.V.) Efendimiz: «Başında Bismülâhi’r-rahmâni’r-rahîm bulunan duâ reddolunmaz..»601 buyurmuştur

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

Vinç Hizmetleri

Yoğun çalışma saatleri yorucu iş temposunda vakitten tasarruf etmek istemez misin?TT Vinç olarak kiralık platform ...