BEŞİR BİN MANSÛR (es-SUleymî)

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Hadîs âlimlerinden. Künyesi, Ebû Muhammed
el-Basrî’dir. 180 (m. 796) senesinde
vefât etti. Hadîs rivâyet ettiği zâtlar; Ebû
Eyyûb Sahtiyânî, Saîd el-Cerirî, Saîd bin
Hicâb, Âsım-ül-Ahvel, İbn-i Cüreyc ve diğer
âlimlerdir. Kendisinden ise oğlu Ismâil bin
Beşir, Abdurrahmân bin Mehdî, Fudayl bin
Iyâd, Bişr-i Hâfî, Abdula’lâ bin Hammâd,
Şeyban bin Ferrûh, Ubeydullah elKavârîrî,
Muhammed bin Abdullah erRakkâsî
ve diğer hadîs âlimleri, hadîs-i
şerif işitip rivâyet etmiştir. Rivâyetleri
Sahîh-i Müslim’de, Sünen-i Ebî Dâvûd’da,
Sünen-i Nesâî’de yeralmıştır.
İbn-i Mehdî şöyle demiştir; “Beşir bin
Mansûr gibi Allahü teâlâdan çok korkan
birini görmedim. Her gün beşyüz rek’at
namaz kılar ve Kur’ân-ı kerimin üçte birini
okurdu.” O kadar ibâdet ederdi ki, onun
hâlini görenler Allahü teâlâyı ve ölümü
hatırlardı. Gassan bin Fadl da şöyle demiş­
tir “Beşir bin Mansûr, görüldükleri zaman,
Allahü teâlâyı hatırlatan zâtlardan idi.
Ben onu gördüğüm zaman âhıreti hatırlardım,
âlim ve üstün bir zât idi.” Üseyd bin
Ca’fer “Beşir bin Mansûr, namazlarda
cemâati hiç kaçırmamıştır. Biri ondan birşey
isteyince mutlaka birşeyler verirdi.
Kendisini benim yıkayıp defti etmemi
vasiyyet etti” demiştir.
Bir zât, Beşir bin Mansûr’a bana nasihat
et deyince şöyle buyurdu: “Nice kimseler
ölüp gitti. Seni bekliyorlar, sen de
öleceksin.”
•Rivâyet ettiği bir hadls-i şerif şöyledir:
“Din ancak, Allahü. teâlûya, K ur’
ân-ı kerim in Allahü teâlûrun kitûhı
olduğuna (mân, Reaûlullahın Peygam
berliğini tasdik ve kabûl etmek,
müslümanlann em irlerine (başkanlanna)
it&at, bütün müslümanlar için
hayır ve iyilik istem ektir
1) Hilyet-ül evliyâ cild-6, sh. 239
2) Tehztb-üt-tehztb cild-1, sh. 459
3) Mtz&n-UU’tidAl cild-1, sh. 325


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.