Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

BEŞ VAKİTTE TERTİPLENEN MÜEKKED VE GAYR İ MÜEKKED NÂFİLE NAMAZLAR HAKKINDA VÂRİD OLAN SAHİH HADÎSLER

Nâfile namazlar farz namazlarda noksan ve eksik kalan kısımları yamayıp kapadığı için onları terketmek uygun olmaz. Diyebiliriz ki: Farz ana sermaye, nâfileler ise elde edilen kârlardır. Resûlüllah (S.A.V.) Efendimiz buna işâretle buyurdular ki : «Bana yakın olmak isteyenler, üzerlerine farz kıldığım ibâdetleri yerine getirmek gibi hiçbir şeyle daha çok yaklaşa- mazlar. Kulum durmadan nâfile ibâdetlerle bana yakınlık elde eder, o kadar ki onu sevmeye başlarım, onu sevince de, onun bakan gözü, işiten kulağı olurum. Kulum artık benimle işitir ve benimle görür..» 125 Başka bir kudsî hadîste ise şöyle buyuruluyor : Cenâb-ı Hak buyuruyor ki: «Kulum farz ibâdetlerle benim (azâbımdan) kurtuldu. Nâfile ibâdetlerle bana yaklaşmış oldu..»«Nâfile ibâdetinizi güzelleştirin, çünkü ancak farz ibâdetler onlarla tamamlanır..» Merfu’ bir hadîste de buyuruluyor ki: «Nâfile, mü’minin Rabbine olan hediyesidir. Bu bakımdan hediyenizi güzelleştirin, süsleyip çekici hale getirin. Çünkü hediye mahabbete sebep olur.» Bu hususu daha açık bir ifâdeyle dile getiren Resûlüllah (S.A.V.) Efendimiz buyurdular ki: «Hediyeleşin ki birbirinizi sevmiş olasınız..»127 Bilmiş ol ki: Nâfile namazlar, ilgili bulundukları hususlar itibariyle dört kısma ayrılır : 1 — Günlerin ve ayların tekrarlanmasıyla tekrarlananlar. Bunlar sekiz tanedir: Beşi, beş vakit içinde olanlardır. Üçü ise bunların dışındadır: Kuşluk, akşamla yatsı arasını ihyâ ve te- heccüd namazı.. Beş vakit namazla birlikte kılman nâfilelere gelince: Birincisi, sabahın iki rek’at sünnetidir. Cenâb-ı Peygamber (S.A.V.) bu sünnet hakkında buyurdu ki: «Bu iki rek’- ati, at sizi atıp tekmelese bile kılın!.» Hazret-i Ali (R.A.) diyor ki: Resûlüllah (S.A.V.) Efendimiz’den sordum’: «Geceleyin ve yıldızlar kaybolurken de O’nu tesbîh et!» âyetinden murad nedir? — Sabah farzından önce kılman iki rek’at sünnettir. Herhangi bir mü’min sabahleyin bu iki rek’ati kılar, birinci rek’- atinde bir defa Fâtiha-i Şerife ve bir defa da KUL YÂ EYYÜ- HE’L-KÂFİRÛN’u, ikinci rek’atinde bir defa Fâtiha-i Şerîfe ve üç defa da KUL HÜVELLAH sûresini okursa, dünya dolusu altın sadaka etmiş gibi olur.»

Diye cevap verdiler. Öğle sünnetleri bunun İkincisi oluyor. Bunlar, dördü farzdan önce, ikisi sonra olmak üzere altı rek’attir.

Diğer bir rivâ- yette dördü sonra olmak üzere sekiz rek’attir. Yapılan rivâyete göre Mekhûl Hazretleri diyor ki: «Öğle farandan önce dört rek’ât sünnet kılıp her rek’atin- de Fâtiha-i Şerife ile Âyetü’l-Kürsî okuyan kimseyi korumak üzere Allah otuz melek görevlendirir.»128 Bu hususta Resûlüllah (S.A.V.) Efendimiz buyurdu ki: «Öğle farzından önce dört, sonra da dört rek’ât sünnete devam eden kimseyi Allah cehennem ateşine haram kılar.»12* Üçüncüsü, ikindi sünnetidir. Bu, dört rek’attir. Ebû Der- dâ’dan (A.S.) yapılan rivâyette, diyor ki: «İkindi farzından önce kim dört rek’ât kılar; her rek’âtte Fâtiha-i Şerife ve Asr sûresini; diğer bir rivâyette Hz. Muâviye bin Ebî Süfyân diyor ki: Kim ikindi farzından önce dört rek’âte devam eder, birinci rek’âtte Fâtiha ve İzâ Zülzile sûresini, ikinci rek’âtte Fâtiha ve Ve’l-Âdiyat, üçüncü rek’âtte Fâtiha ve el-Karia, dördüncü rek’âtte Fâtiha ve Tekâsür sûresini okursa, eti cehenneme haram kılınır..» Dördüncüsü, akşam farzının iki rek’ât sünnetidir.

Hz. Âişe (R. Anhâ) Vâlidemiz’den yapılan rivâyette, Resûlüllah (S.A.V.) buyurdu ki: «Ne güzeldir o iki sûre ki, sabahın iki rek’ât sünnetinde ve akşamın iki rek’ât sünnetinde okunurlar. Onlar: KUL YÂ EYYÜHE’L-KÂFİRÛN ve KUL HÜVELLAHÜ EHAD sûreleridir.» Beşincisi, yatsı vaktinin sünnetleri sekiz rek’âttir. Bunun altı rek’ât olduğunu söyliyenler de var. Dört rek’âti farzdan önce Bunun iki rek’ât olduğunu da kabul edenler var. îbni Ömer’den (RA.) yapılan rivâyette, diyor ki: «Kim son işâ (yatsı) dan sonra dört rek’ât kılacak olursa, Allah ona, Kadir gecesini ihyâ eden kimsenin sevâbı kadar sevâp verir.» Aynı husus îhyâu Ulûmi’d-Dîn’de de belirtilmiştir. Ümmü Habîbe’nin (R. Anhâ) rivayetine göre, Resûlüllah (SA.V.) Efendimiz buyurdular ki: «Günde on iki rek’ât nâfilenamaz kılana, Allah cennette bir ev yapıp hazırlar.»130 Tirmizî ve Nesâî, «öğle farzından önce dört, iki rekat de farzdan sonra, akşam farzından sonra iki »yatsıdan sonra da iki ve sabah namazından önce iki rek’ât» şeklinde bir ibareyi de nakletmişlerdir. Diğer bir rivâyette ise, Resûlüllah (S.A.V.) buyurdu ki: «Kim sünnet namazdan on iki rek’âte devam ederse, Allah ona cennette bir ev yapıp hazırlar.»

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

Vinç Hizmetleri

Yoğun çalışma saatleri yorucu iş temposunda vakitten tasarruf etmek istemez misin?TT Vinç olarak kiralık platform ...