Anasayfa » BERLİN

BERLİN

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

BERLİN

Almanya’da,. Spree nehıi üzerinde kent. Kuruluş tarihi: 1237Nüfus: 3,502 milyon (2012) Birleşmiş Milletler

1961’den beri Berlin Duvarı’yla ayrılan Doğu Berlin (Demokratik Alman Cumhuriyetinin başkenti) ve Batı Berlin (Federal Almanya’ya bağlı) adıyla iki kent halindedir.
. • Batı Berlin, 1920’de kurulan yirmi kent yönetim çevresinden on ikisini kapsar ve 480 km2’lik alanı kaplar. 1951’de nüfusu 2162 000’e ulaşmışken giderek azaldı ve 1982’de 1888 669’a düştü. Yabancılar^ demografik yapının bir sonucu olarak, nüfusun yüzde 10’una yaklaşır (bunların yanya yakını . türktür). Doğurganlık oranı binde 9’un altındadır. Buna > karşılık ölüm oranı binde 18,5 ile 19 ârasında değişir. 20 yaşın altındaki gençler toplam nüfusun ancak yüzde 22’sini oluşturur ki,, bu oran, 65 yaşın üstündeki nüfusun bile altındadır. Berlin, XX. yüzyılda bir sanayi merkezi olmuş, Kraliyet gücü 1848’den sonra Siemens e çalışma olanağı tanımış (ordu telgrafları) ve ünlü «Siemensstadt» mahallesi böyle doğmuştu. Bu gelenek günümüzde de sürmekte, tüm sanayinin yüzde 27’sini \e-lektroteknik oluşturmaktadır, öğrenci sayısı 50 000’e yaklaşmaktadır. Her yıl ö-nemli sergilerin düzenlendiği yeni Uluslararası Kongre Merkezi, kentin çekiciliğini artırmaktadır. ‘
Batı Berlin’in en nazik sorunu ulaşımdır. Hamburg, Hannover ve Münih’e doğru u-zanan ve büyük önem taşıyan hava koridorları, yeni Tegel havaalanının yapımını gerektirdi. 1971 – 1972 anlaşmalarıyla, batı berlinliier için, Batı Almanya’ya, Doğu Berlin’e Alman Demokratik Cumhuriyeti* ne ulaşım kolaylaştırıldı. Böylece hava trafiği ikinci plana düştü. Giderleri Almanya Federal Cumhuriyeti (Batı Almanya) tarafından karşılanan Hamburg – Batı Berlin otoyolu da yapım halindedir.
Batı Berlin’de kentin konumunun sonucu olarak mali durumim düzenli bir biçimde açık verinesi nedeniyle bütçe gelirlerinin ortalama yüzde 40*ı federal hükümet tarafından sağlanmaktadır. Nüfus sorununa bir çözüm getirmek için yetkililer, kenti çekici kılmak istemektedirler (su projeleri, ormanlar, spor tesisleri, kültür, dinlenme ve eğlence alanları, sürekli gelişme, yüksek ücretler, sevimli bir kentleşme). Bu amaçla metro ekseni çevresinde yeni mahalleler oluşturuldu. Postdamer ‘Platz çevresinde, Duvar’dan itibaren Charlottenburg’a kadar kent, doğrusal olarak gelişti. Günümüzde Kurfürstendhamm en canlı anayolu oluşturur. Doğrusal gelişme Batı Berlin’de Alexanderplátz çevresindeki tarihsel mahallelerle uzanır, yeniden toparlanması öngörülerek gerçekleştirilen bu düzenlemeyle Batı Berlin, güçlüklerine rağmen, Alman ; Demokratik Cumhuriyetinin yanıbaşında parlak bir camekân gibi durmaktadır.
• Doğu Berlin, eski sovyet işgal bölgesine tekabül eder (tarihsel mahalleleri içine alan ve 403 km2’yi kaplayan, 1920’de kurulmuş yirmi yönetim çevresinden sekizi). Doğu Berlin 1949’dan beri Alman Demokratik Cumhuriyetinin başkentidir. Bakanlıkların tümü, tüm elçilikler ve ulusal düzeydeki kuruluşların pek çoğu burada yer alır.
1955*de 1 139 000 olan’ nüfus 1970’e değin azaldıktan sonra, 1982’de 1 152 529’â yükseldi (nüfusun yüzde 54’tt kadın). Bu düzelme ve artış konut yapımının bir sonucudur. Nüfusun yaş yapısı Batı Berlin’e göre daha elverişlidir. 20 yaşm altındakiler toplam nüfusuıi yüzde 29’unu,’ 65 yaşm üstündekiler ise yalnız yüzde 10’unu oluşturur.
Belediye Meclisi, 1961’de Karl Marx Allee ile Friedrich – Strasse arasında kalan., ve Alexanderplatz’dan da geçen 820 hektarlık bölgenin düzenlenmesini kararlaştırdı.. Buraya bakanlıklar, televizyon kulesi, hükümet yapılan, Cumhuriyet Sarayı (Halk i Meclisi’nin salonu ve bir kültür merkezi)
inşa edildi. Yakınında bulunan Museumsinsel dünyaca ünlü pek çok müzeyi biraraya getirmektedir. Kent düzenini büyük cad* deler Ve; büyük topluluklar halinde yapılmış toplu konutlar belirler. Doğuda, Marzahn semtinde kentin dokuzuncu yönetim çevresi yapılmaktadır. Salt toplu konutlardan oluşan bu yer, yaklaşık 10000 kişiyi barındıracaktır.
Sanayi bakımından Doğu Berlin, Batı Berlin’in ikiz kardeşidir. Elektro-teknik tüm sanayi üretiminin yüzde 33’ü ile başta gelir. Yüzde 17 ile makine sanayiini, yüzde 16 ile besin sanayii izler. Kimya dördüncü sırayı alır. Bu sanayinin asıl çalışması dışsatıma yöneliktir. Bununla birlikte Doğu l Berlin, üçüncü sektörün, aktiflerin yüzde, 30’undan azını toplayan ikinci sektörü geçtiği tek Doğu Almanya kentidir.’ Doğu Berlin ülkenin büyük kültür merkezidir (tiyatrolar, müzeler, orkestra ve müzik okulları, radyo-televizyon merkezi). Aynı zamanda büyük bir yayıncılık merkezidir. Batı Berlin (ve Federal Almanya) ile o~ lan rekabet, kültür kesiminin sürekli gelişmesini doğurmuş, tüm donatımlar ikiye ayrılmıştır ki, bu da Berlin’e dünyada, eşine rastlanmayan bir yoğunluk kazandırmaktadır.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.