Anasayfa » wiki » Bedir Gazvesi

Bedir Gazvesi

Müslümanların Medine’yi yurt edinmesi Kureyşli müşrikleri en
dişelendiriyordu. Zira müslümanların giderek güçlenmeleri ken
di itibarlarını sarsacaktı. Bu yüzden Medineliler’e baskı yapmaya
başladılar, onları tehdit ettiler, iki taraf arasında oluşan gerginlik
gitgide büyüdü. Sonunda Mekkeli müşrikler ile Medineli müslü-
manlar Bedir kuyularının yakınında karşı karşıya geldi.
Müşriklerin ordusu 1000 kişi kadardı. Yanlarında 100 at ve 700
deve bulunmaktaydı. Müslümanlar ise 300 kişi civarındaydı.
Müslüman ordusunda da 2 at ve 70 deve vardı.
ResûluUah Mekkeliler e Hz. Ömer’i elçi olarak gönderdi ve
Mekke’ye dönmelerini teklif etti. Fakat onlar savaşta ısrar ettiler.
Bunun üzerine savaş başladı.
Savaş, ikindiye doğru sayılarının azlığına rağmen müslümanların
zaferiyle sona erdi. Allah, Ehl-i Bedir e yardımını göndermişti.
Başta Ebu Cehil olmak üzere 70 müşrik öldürülmüş, 70 kişi de
esir alınmıştı.
Bedir zaferi, Arap yarımadasında müslümanların adının duyulması
na ve itibar kazanmalarına sebep oldu. İslâm’ın tebliği
için de daha geniş imkânlar elde edildi.küçük bir savaşa dönüştü. Sonunda Kaynu-
kaoğulları şehirden çıkarıldı. Antlaşmayı
bozmayan diğer iki yahudi kabilesi ise
Medine’de kaldı.
Şavaşta tam bir hezimete uğramış olan
Mekkeli müşrikler, müslümanlardan
intikam almak için yeminler ettiler. Sa
vaşta öldürülen Ebu Cehil’in yerine Ebu
Süfyân ı Mekke’nin başkanlığına getirerek
hemen yeni bir savaş hazırlığına giriştiler

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.