Bâtıl Bir Uygulama: Ruh Çağırma

Bazı insanlar ruh çağırdıklarını ve ruhlarla konuştuklarını, onlardan
bugün ve gelecekle ilgili haberler aldıklarını iddia ederler. Oysa
Kur’an-ı Kerîm ve hadislerde dünyadaki insanların ölen kişilerin
ruhlarıyla irtibata geçebileceğine dair herhangi bir bilgi yoktur. Ölen
insanların ruhlarının tekrar dünyaya gelmediği de Kur’an’da belir
tilmektedir. Dolayısıyla ruh çağırdığım söyleyen kişilerin iddiaları
tamamen mesnetsizdir. Ruh çağırma seanslarında yaşanan olaylar ya
medyumun yalanından ibarettir ya da kendisinin de yanılgısıdır. Her
iki durumda da elde edilen bilgiler yalanlarla doludur. Bu yüzden
ruh çağırma yoluyla elde edildiği iddia edilen bilgilere güvenmek
kişiye zarar verir ve dinimizce hoş karşılanmaz.

Ruh çağırma ve benzeri yollarla bilgi edinme çabası, insanı
Allah’tan başka varlıklardan medet umma anlayışına sevkeder.
Dolayısıyla tevhid inancından uzaklaştırır, şirke düşürür. Öte
yandan ruh çağırma, çıkarcılık ve istismarcılığa son derece elve
rişli bir uygulamadır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)