BAŞINDA (KAF-HA-YÂ-AYN-SAD) VE (HÂ-MÎM-AYN-SİN-KAF) BULUNAN BEŞ AYETİN HASSALARI

Bilmiş ol ki, bu beş âyetin bir nice tasarrufları ve bir de sayısız yararları vardır, özellikle rağbeti artırmakta ve korkutmakta.. Bu konuda şeriata uygun olan şeylerden arzu ettiğini taleb edebilirsin. Şeriata uymayan şeyleri talep edecek olursan, bunlar sana zarar verir. Gözlerini iyice aç:

«Bismi’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm: Gökten indirdiğimiz su ile yeryüzünde yetişen bitkiler birbirine karışır. Ama sonunda rüzgârın savuracağı çörçöpe döner. Ey Hefkalzâîl! O, görüleni de görülmeyeni de bilen, kendisinden başka ilâh olmayan Allah’tır. O, Rahmân’dır ve Rahîm’dir..

Ya Ceğsekeyaîl!. Onları, yüreklerin ağıza geleceği, tasadan yutkunacakları yaklaşan kı- yâmet günü ile uyar. Zâlimlerin ne dostu, ne de sözü dinlenecek şefaatçisi olur. Ya Dağzayâîl! Gündüz sinip geceleri gözüken gezegenlere and olsun. Kararmaya başlayan geceye and olsun. Ağarmaya başlayan sabaha and olsun.. Bu Kur’ân Arş’m sâhibi katında değerli, güçlü, sözü dinlenen ve güvenilen şereflı bir elçinin getirdiği sözdür. Ya Vağrahaîl! Sâd; öğüt veren Kur’ân’a and olsun ki, inkâr edenler gurur ve ayrılık içindedirler. Ya Değşeabaîl! Ey bu âyetlerin huddamı (hizmetçiler) ve ey Seyyid Mey tatarım! Falan kadının oğlu falanın kalbini benim sevgi ve mahabbetim üzere heyecana getir. Hemen şimdi, acele olarak; Süleyman bin Dâvud’un (S.A.V.) mülkü saltanatı üzere.. Incil, Tevrat, Zebur ve Furkan hakkı için.. Muhammed Mustafa (SA.V.) hakkı için.. Ve bu yüce âyetler, saygıdeğer isimler hakkı için.. Kecağzameheyuş hakkı için.. Allah’ım, falan kadının oğlunun kalbini benden yana eğip çevirmeni ve benim sevgim üzerinde harekete geçirmeni istiyorum. Yardım Allah’tandır, fetih de çok yakındır..» Eğeı bunu mahabbet için yapıyorsa, cuma günü namazdan (cuma namazından) önce doksan üç defa okur. Şüphesiz ki bu, kabul olunan bir dâvettir. Tecrübe edilmiştir ve sıhhatlidir. Bunda hiçbir şek ve şüphe yoktur. Bir adamı arzu ediyorsan, o eğer senin bulunduğun beldede hazır ise veya başka bir yerde bulunuyorsa, yukarıda yazılı âyet ve isimleri altmış defa oku, o adamı bulursun ya da seni ona ulaştıran birine rastlarsın. Bir iş güçleştiği zaman veya birinden talep ettiğin şey mümkün gibi görünmediğinde, yine bunu altmış defa oku. Herhalde Allah muradını yerine getirir, tnşâallahü teâlâ.. özetliyecek olursak: Herhangi bir hayra ulaşmayı veya herhangi bir şerden kurtulmayı arzu ettiğin zaman belirtilen âyet ve isimlere belirtilen sayıda devam et. Ancak mahabbet ve sevgi kısmını kendi niyetine göre değiştir. Meselâ: Allah’ım, bana şifâ ver, gam ve? kederimi gider, üzüntümü kaldır.. Veya Allah’ım, borcumu ödeme imkânını bana lûtfeyle.. Bana helâl bir rızık ver. Arzumu kendi lûtf u kereminle gerçekleştir, ey merhamet edenlerin en çok merhamet edeni!. Veya şöyle söylersin: Allah’ım! Beni belâlardan koru; kazadan, düşmandan, boğulmaktan ve yanmaktan muhafaza buyur. Bu âyetlerin, hasselerin, sırların hürmetine, Habîbin ve iyilerin efendisi Muhammed hürmetine.. O’nun hânedan ve yâran u dostlan hürmetine. .. Bilmiş ol ki bu yazdığım ve tavsiye ettiğim husus, Hazret-i Emîr Seyyid Buharî’nin (K.S.) evrâdmdandır. O zat şöyle diyor: «Kim bu harfleri okur, bu âyetlerle birlikte (tekrarlarsa), düşmana galib gelir, gönüllerde onun için bir kabul hissi uyanır

 

 

Rate this post
Rate this post

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*