İş Sağlığı Ve Güvenliği | Basınçlı Kaplarla Çalışmalar Soruları

İş Sağlığı Ve Güvenliği | Basınçlı Kaplarla Çalışmalar Soruları

1. Kazanlarda hidrolik test hangi basınçta yapılmak-dır?
A) İşletme basıncının 1,25 katında
B) İşletme basıncının 1,5 katında
C) İşletme basıncının 2 katında
D) İşletme basıncında
2. Aşağıdakilerden hangisi bakım-onarım işlerinde
uygun bir davranış değildir?
A) Bakım ve onarım işlerinin yapılabilmesi için, koruyucu tertibatın kaldırılması gerekiyorsa, bunlar makine durdurulduktan ve onarım işlerinden sorumlu olanlardan izin alındıktan sonra kaldırılacaktır.
B) Onarım işlerinden sorumlu kişi, onarılan makine, cihaz veya tesisatın çalışmasına izin vermeden önce, koruyucu tertibatın uygun şekilde tekrar yerlerine konulup konulmadığını kontrol edecektir.
C) Bakım ve onarım işleriyle görevli işçilere, alev geçirmez el lambaları verilecektir.
D) Basınçlı kazanlar ve kaplar basınç altında iken onarımında gerekli önlemler alınacaktır.
2. Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği’ne göre bir basınçlı kap için verilen sınır değerler ile ilgili olanfc aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Bu tür kapların en düşük basıncı 5 Bar olmaİKJc
B) Basit basınçlı kaplar 400 °C’ den yüksek sıcakJ*-ta çalıştırılamaz.
C) Kapsama giren kaplardaki en yüksek çalışma sasına 30 Bardır.
D) Basit basınçlı kapların çalışma sıcaklığı – 40 T den daha düşük olamaz.
3. Basınçlı çelik kaplardaki en düşük levha et kalmfe-ğı kaç mm olmalıdır?
A) 1.0 B) 1.5 C) 1.8 D) 2.0
496
4.Aşağıdakilerden hangisi basınçlı kapların kontrolünde uygulanan tahribatsız kontrol (non defor-matif) yöntemlerinden değildir?
A) Hidrolik kontrol
B) Ultrasonik kontrol
C) Radyografik kontrol
D) Sıvı penetrasyonla kontrol
5çYeraltında kullanılacak basınçlı havayı sağlayacak kompresörün kurulması, çalıştırılması, bakımı ve korunması kapsamında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kompresöre giren hava olabildiğince kuru, temiz ve serin olmalıdır.
B) Kuyu dibine boruyla gönderilen basınçlı hava olabildiğince nemli ve serin olmalıdır.
C) Kompresörün içindeki havanın sıcaklığı, yağlama için kullanılan yağın parlama noktasından en az 309C daha düşük olmalıdır.
D) Hava sıcaklığının aşırı yükselmesi durumunda kompresörde otomatik veya makinist tarafından durdurulmasını sağlayacak bir düzenek olmalıdır.
6.Aşağıdakilerden hangisi kullanımda olan basınçlı kapların et kalınlığını ölçmek için kullanılabilecek ve uygulanabilirliği en kolay yöntemdir?
A) Hidrolik test
B) Ultrasonik test
C) Radyografi testi
D) Manyetik partikül testi
7.Aşağıdakilerden hangisi basınçlı kap çeşitlerinden değildir?
A) Pnömatik akışkan devreleri
B) Soğutma üniteleri
C) Sıvı yakıt tankı
D) Otoklavlar
İş Sağlığı ve Güvenliği
9. Kazanlar hangi zaman aralığında periyodik kontrole alınmalıdır?
A) Altı ayda bir B) Yılda bir
C) İki ayda bir D) Beş yılda bir
10. Alüminyum veya alüminyum alaşımlı malzemelerden yapılmış basınçlı kaplar için en yüksek çalışma sıcaklığı nedir?
A) 80 °C B) 100 °C
C) 150 °C D) 200 °C
11. Aşağıdakilerden hangisi kazanların hidrostatik
testlerine ilişkin değildir?
A) Test sırasında kazan kapasitesine uygun sürelerde basınç uygulanır.
B) Kazanın uygun bir yerine kalibrasyonlu bir manometre takılır.
C) Kazanın bütün giriş ve çıkışları kapatılıp gerekirse flanşlarla körlenir.
D) Gerekli her türlü sağlık ve güvenlik tedbirleri alınır.
12. Kompresörlerdeki güvenlik önlemleriyle ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kompresör periyodik kontrolleri yılda 1 kez olmalıdır.
B) Kompresör deposu üzerinde bir basınç göstergesi bulunmalıdır.
C) Sabit kompresörlerin deposu patlamaya dayanıklı bir bölmeye alınmalıdır.
D) Seyyar kompresörler işçilerin çalışma alanından en az 5 metre uzağa konmalıdır.
13. Aşağıdakilerden hangisi kompresör basınçlı hava tanklarında bulunması gerekli güvenlik cihazlarından biri değildir?
A) Manometre
B) Seviye göstergesi
C) Su tahliye sistemi
D) Uzaktan durdurma sistemi
İş Sağlığı ve Güvenliği
14. Basınçlı kabin veya tanıtım plakasının üstünde aşağıdaki bilgilerden hangisinin bulunması gerekli değildir?
A) Bar cinsinden azami çalışma basıncı
B) Azami çalışma sıcaklığı (C° olarak)
C) Kabın kapasitesi (Litre olarak)
D) Kabın imalat malzemesi
15. Çelik malzemeden yapılmış basınçlı kabın iç basıncı ne olursa olsun gerçek et kalınlığı için aşağı-dakilerden hangisi doğrudur?
A) 2 mm’den az olmamalıdır.
B) 3 mm’den fazla olmamalıdır.
C) 5 mm’den fazla olmamalıdır.
D) 3 mm’den az olmamalıdır.
16. Basınç altında kabın mukavemetine katkıda bulunan parçalar ve donanımlar”Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği” uyarınca hangi çeşit malzemelerden yapılmış olmalıdır?
A) Kromlu ve Vanadyumlu malzemelerden
B) Paslanmaz çelikten ya da alaşımlarından
C) Alaşımlı çelik malzemelerden
D) Alaşımsız çelikten veya alaşımsız alüminyumdan veya yaşlandıkça sertleşmeyen alüminyumdan
18. Basınçlı kapların imalatçı ya da ithalatçıları tar dan kullanıcılara verilmesi.
Gerekli talimatlarda aşağıdakilerden hangi I lerin bulunması gerekli değildir?
A) Kabın öngörülen kullanım amacı
B) Kabın emniyeti için bakım ve montaj şartlan
C) İşaretlemeler
D) Tehlikelerin renk kotları
19. Basınçlı kaplarda bulunması gerekli olan emniyet valfleri hangi basınçta açacak şekilde ayarlanmalıdır?
A) Azami çalışma basıncının 1,5 katına
B) İşletme basıncına
C) Ortalama çalışma basıncının %25 üzerine
D) Azami İşletme basıncının 1,1 katına
cm
©
20.4,5 bar üstünde oluşan Azot Narkozunu önlenrt için azot yerine dalgıçların kullandığı tüplüde hangi gaz kullanılır?
A) Oksijen B) Helyum
C) Hidrojen D) Kükürt
17. Basınçlı kapların imalatı sonrasında yapılacak basınç testleri ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) İşletme basıncının 1,5 katına eşit hidrostatik test uygulanır
B) Tasarım basıncının 1.5 katına eşit bir basınçla hidrostatik test ya da pnömatik test uygulanır
C) Tasarım basıncının 1,25 katı ile tahribatsız muayene metotları uygulanır
D) İmalat sonrası basınç testi uygulanmasına gerek bulunmamaktadır
ÇÇ/dP tCu, l-B 2-C 3-D 4-D 5-A 6-B 7-B 8-C 9-B 10-B 11-A 12-D 13-B 14-D 15-A 16-D 17-B 18-A 19-A 20-B

Rate this post
Rate this post

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*