BAKIYYE BİN VELİD,

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Hicri ikinci asırda
Şam’da yetişen meşhur hadîs ve fıkıh âlimlerinden.
Künyesi, Ebû Yuhmid Külâî’dir. 115 yılında (m. 733; doğdu. 197 (m. 812»
senesinde vefat etti. Atiyye isminde bir
oğlu vardı. Zürriyeti bu oğlu ile devam
etmiştir.
Bakıyye hazretleri kuvvetli bir tahsil
görmüştür. Muhammed bin Ziyâd, Buhayr
bin Sa’d, Ubeydullah bin Amr, Sevr bin
Yezid ve daha bir çok âlimden ilim öğrenip
hadîs-i şerif rivâyet etmiştir. Hadîste hâfız
yani yüzbinin üzerinde hadîs-i şerifi râvileri
ile birlikte ezbere bilirdi. Kendisinden
Evzâî, Nuaym bin Hammad, Dâvûd ibn-i
Reşîd, Ali bin Hacer, Amr bin Osman ve
daha bir çok âlim hadîs-i şerif rivâyet
etmiştir. Yahya bin Muîn, Ebû Zur’a ve
zamamn diğer âlimleri; “Bakıyye bin
Velid’in sikâ (güvenilir,sağlamı âlimlerden
rivâyette bulunduğu hadîsler hüccet, delil
olarak kabul edilir” demişlerdir. Abdullah
bin Mübârek buyuruyor ki; “İsmail bin
Iyaş ile Bakıyye’nin hadîsleri bir araya toplansa,
Bakıyye’nin hadîsleri bana daha
sevimli gelirdi.” Bakıyye hazretleri buyuruyor
ki, Hammad bin Zeyd ile hadîs müzâ­
kere ettik. Bana buyurdu ki “Senin rivâyet
ettiğin hadîsler ne kadar kıymetli…”
Bildirdiği hadîs-i şerifler Müslim’de,
Buhâri üzerine yapılan açıklamalarda,
Sünen-i Ebî Dâvûd, Nesâî, Tirmîzî ve
Sünen-i Ibn-i Mâce adlı eserlerde yer
almaktadır.
Rivâyet ettiği hadîs-i şeriflerden
bazılan:
“Kim (bir müslümamnı düğün ve
benzeri yerlere dâvet edilirse icabet
etsin. ”
“Şafak sökm eden önce hilâl kaybolursa
gecedendir.”
1) Tezkiret-ül-huffaz, cild-1, sh. 289
2) el-A ‘lâm, cild-2, sh. 60
3) Mu’cem-ul-müellifîn, cild-3, sh. 54
4) Mizân-ül-i’tidal, cild-1, sh. 331
5) Tehzib-iit-tehzib, cild-1, sh. 473
6) Tarih-i Bağdâd, cild-1, sh. 123


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.