Ayet-i kerime

Bismillâhirrahmanirrahim-”Güzel amel işleyenlere daha güzel mükafat ve fazlası

vardır.Onların yüzlerine ne bir kara,ne de bir horluk bulaşır.İşte onlar cennetlik kimselerdir.

Onlar,orada ebedi kalacaklardır.”(Yûnus/26)