Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu

(European Coal and Steel Community- ECSC), Fransa, AFC, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg’un kömür ve çelik sanayilerini bütünleştirmek amacıyla 1952 tarihli bir anlaşmayla oluşturulan yönetsel örgüt. Danimarka, İrlanda ve Ingiltere 1973’te, Yunanistan 1981 ’de, Portekiz ve İspanya da 1986’da örgüte katıldı. Merkezi Brüksel’dedir. ECSC’nin oluşturulması yönündeki ilk adım, Fransız dışişleri bakanı Robert Schu- man’ın Mayıs 1950’de ortaya attığı öneri oldu. Buna göre ekonominin kömür ve çelik sektörlerine ilişkin yetkilerini bağımsız bir kuruluşta toplamayı kabul eden ülkelerce bu alanda bir ortak pazar kurulacaktı. Taslağını o sırada Fransa’nın planlama örgütünün başında bulunan Jean Monnet hazırlamış olmakla birlikte Schuman’ın adıyla anılan bu planın temelinde, ileride bir Fransa-Almanya çatışmasından kaçınmak için yeni bir ekonomik ve siyasal çerçevenin gerektiği düşüncesi yatmaktaydı. İlk başta sınırlı bazı adımlar atılmakla birlikte, nihai hedef bir Avrupa Birleşik Devletleri kurmak olacaktı. AFC, İtalya ve üç Benelüks ülkesinden oluşan beş ülkenin bu plan temelinde görüşmelere oturmayı kabul etmesinden sonra, Nisan 1951’de Paris’te ECSC’yi kurmak üzere taraflarca bir anlaşma imzalandı. Örgüt 25 Temmuz 1952’de işlerlik kazandı. 1954’e değin geçen sürede kömür, kok kömürü, pik demir ve hurda demir ticareti önündeki engellerin hemen hemen tümü kaldınldı. Kartelleri denetlemek ve şirket birleşmelerini düzenlemek amacıyla bir dizi ortak kural geliştirildi. Fiyatları belirleyen ve üretim sınırlan ya da kotalan saptayan örgütün ana kuruluşu olan Yüksek Yetkili Organ’a anlaşma hükümlerini bozan ticari firmalara para cezası verme yetkisi de tanındı. 1977’de ECSC’nin koruyucu şemsiyesi altında demir-çelik sanayisini modernleştirmek üzere uluslararası bir çelik üreticileri topluluğu olan Avrupa Demir ve Çelik Sanayileri Federasyonu (Eurofer) kuruldu. 1981’de Avrupa’daki çelik talep ve fiyatla- nnda hızlı bir düşüşün ortaya çıkması üzerine, Avrupa Toplulukları Komisyonu, ECSC’nin kuruluşundan bu yana ilk kez bir “açık bunalım” hali ilan ederek, Komis- yon’a ECSC ülkelerindeki bütün çelik şirketleri için zorunlu üretim kotalan yayınlama yetkisi verdi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)