Avoniyen Kat

Avoniyen Kat, Büyük Britanya’da Karbonifer
Dönemde (y. 345-280 milyon yıl önce)
oluşmuş kayaç dizilerinin en alt katı ve bu
kayaçlann çökeldiği zaman diümi. Bristol
yakınlarındaki Avon Gorge bölgesinde elde
edilen kayaç örnekleriyle saptanmıştır.
Yaklaşık 805 m’yi bulan fosilli kireçtaşlanndan
oluşur. Kireçtaşı şeylleri ve bunu kaplayan
ana kireçtaşı biçiminde, iki alt oluşuma
aynlır. Avoniyen Katta daha küçük zaman
bölümlerini gösteren ve özgün kolsuayaklı
ve mercan cinsleri ile ayırt edilen altı fosil
kuşağı vardır. Avoniyen Kat, daha evrensel
bir adlandırma olan Dinansiyen Kata(*)
denk düşer.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)