Avon

Avon, İngiltere’nin güneybatısında, sınırlan
Sevem HaUci ve Bristol Boğazına dayanan
il. 1974’te yerel yönetimlerin yeniden
düzenlenmesi sonucunda kurulan Avon,
kuzeyde eski Gloucestershire ve güneyde
eski Somerset illerinin bir bölümünü kapsar.
Yüzölçümü 1.346 km2’dir. İlçeleri Bath,
Bristol, Kingswood, Northavon, Wansdyke
ve Woodspring’dir.
Alçak bir havzada yer alan il, her ikisi de
İngiltere’nin en güzel yerleri arasmda sayılan,
doğu ve kuzeydoğudaki Cotswold ile
güneydeki Mendip tepeleriyle çevrilidir.
Bristol Avon’u Bristol Boğazına ulaştıran
Avon Boğazı, ulusal doğal koruma alanıdır.
Tarihöncesi yerleşmeler, büyük ölçüde
yüksek bölgelerle sınırlı kalmıştır. Roma
Döneminde, bölgeyi baştan başa geçen
anayollar yapılmış, Bath şifalı sulanyla ün
kazanmıştır. Aralannda hamamlann da bulunduğu
önemli Roma kalmtılan bugün de
korunmaktadır. Avon’un, Batı Sakson
Krallığı’na katıldığı 7. yüzyıldan 18. yüzyıla
değin, bölgenin ülke yaşamında önemU bir
ağırlığı yoktu. Bristol, 18. yüzyılda Batı
Afrika, Batı Hint Adalan ve İngiltere
arasındaki ticaret üçgeninin bağlantı noktası
oldu. Gene bu yüzyılda Bath, kaplıca kenti
olarak yeniden önem kazandı. Avon bölgesi
yıllar boyunca bçlluk içinde yaşadı, ilde
konut niteliği yüksek, yoksul yerleşmelere
ilişkin sorunlar birçok bölgeye göre daha
azdır. Avon, ülkede kişi başına en çok
otomobil düşen illerden biridir. Yerel düzeyde
toplutaşıma hizmetinin bulunmamasının
bir nedeni de budur. Ekonomik etkin-
Ukler çeşitlilik gösterir. Topraklann yaklaşık
yüzde 80’inae çiftçilik yapılır; özelUkle
mandıracılık önemUdir. EkilebiUr arazi,
çevredeki yüksek bölgelerle sınırlıdır; buralarda
çoğunlukla tahıl üretiUr. Bölgenin
güney ve doğusunda kireçtaşı, lekeci kıU ve
kil işlenir. En önemli sanayi kollan gıda,
içki, tütün, kâğıt, basım, yayıncılık ve uçak
yapımıdır. Turizm, özellikle Weston-super-
Mare ve Bath’da ağırlık taşır. Bristol ve
Bath’da üniversitelerin yanı sıra birçok
yüksekokul bulunur. Nüfus (1985 tah.)
942.000.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)