Avon

Avon, d o ğ u a v o n ya da h a m p s h ir e a v o n
olarak da biUnir, İngiltere’de, Pewsey Vadisinin
kuzeyinde ırmak. Wiltshire’da, Devizes’in
5 km doğusundan doğar. 78 km
boyunca genelükle güney, yönünde akarak
Manş Denizine dökülür. Akaçlama alanı
2.932 km2’dir. Upavon’dan güneye Salisbury’e
doğru akarken, Salisbury Ovasının
çayırlık alanlannda çok sayıda menderes
çizer. İzlediği dar vadi üzerinde birçok köy
ve eski yerleşme kalıntısı bulunur. Avon
Vadisi, Salisbury’nin aşağısında yer yer
birçok suyoluna aynlarak genişlerse de bu
kıyılarda daha az yerleşme vardır. Irmak
neredeyse tümüyle karayla kuşatılmış olan
Christchurch limanında Manş Denizine ulaşır.
Başlıca kollan doğudan katılan Boume,
batıda Salisbury’den katılan Wylye ve
Christchurch’ün hemen yukansından gelen
Stour’dur. Avon, SaUsbury’e kadar ulaşıma
elverişlidir; büyük bir olasılıkla tarihöncesinde
de ulaşım yolu olarak kullanılmıştır.
Irmakta sombalığı ve alabalık çeşitleri
bulunur.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)