Avlu tiyatrosu

avlu tiyatrosu, İspanyolca c o r r a l e , İngiltere’de
hanlann, İspanya’da evlerin avlusunda
kurulan, geçici.ya da sürekli tiyatro.
I. Elizabeth dönemi İngiltere’sinde, Londra’da
hanların avlularında birçok oyun sahneleniyordu.
Kayda geçmiş ilk gösteri
1557’de gerçekleşti. 1576’ya gelindiğinde
İngiltere’de beş tane avlu tiyatrosu bulunuyordu.
Bu tarihten sonra, Londra’da iki
tane sürekli tiyatro kurulunca, avlu tiyatrolannın
da sayısı azaldı.
Elizabeth dönemi tiyatrolannın yapısı, daha
önceki han avlusu tiyatrolanna çok
benziyordu. Oyuncular, arkası duvara dayanan
açık bir sahnede oynar, seyirciler de bu
platformun üç yanında, toprak düzeyinde
ya da avluyu çevreleyen pencerelerin arkasında
oturur ya da ayakta dururlardı. Genellikle
avlu tiyatrolarının sahneleri, iskele
ya da fıçılar üstüne kurulan geçici sahneler585
Avogadro, Amedeo
di. Bununla birlikte, 1560’larda Whitechapeİ’daki
Red Lion ve Boar’s Head hanlannın
avlusuna kalıcı sahne ve seyirciler için
oturma yerleri yapılmıştı.
İspanya’da corrale’ler evlerin arka avlula
nnda kurulurdu. 1554’te Valladolid kentinde
bir ev avlusu tiyatroya dönüştürüldü;
aynı iş 1560’ta Barselona’da, 1565’te Cordoba’da
gerçekleştirildi. Madrid’te beş tane
corrale vardı ve bunlar 1568’e gelindiğinde
temel olarak, yoksullara yardım ve hastanelere
destek amacıyla oluşturulmuş cofradia
adh kuruluşlar tarafından yönetiliyordu.
Tipik bir 16. yüzyıl corrale’ sinin bütün avlu
boyunca uzanan geniş bir sahnesi vardı.
Sahnenin önünde ve duvarlar boyunca yükseltilmiş
oturma yerleri bulunurdu. Avlunun
geri kalan bölümünü dolduran seyirciler,
Elizabeth dönemi tiyatrolannda olduğu
gibi ayakta dururlardı. İngiltere’deki gibi
burada da ayncalıklı seyirciler gösterileri
çevredeki evlerin pencerelerinden izleyebilirlerdi.
Cofradia’l&r, ya bu odalan kiralar
ya da odalann sahiplerinden para alırdı.
Sahnenin ve oturma yerlerinin üzerinde
dam olmadığı için gösteriler her zaman
Öğleden sonra yapılır ve elverişsiz hava
koşullan yüzünden sık sık ertelenirdi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)