Avlan Gölü

Avlan Gölü, Akdeniz Bölgesinde, Antalya
ilinin Teke yöresinde karstik kökenli göl.
Çevresi yüksek dağlarla çevrili Elmalı polyesinde,
Susuz Dağının eteklerinde yer ahr.
Denizden yüksekliği 1.043 m, alanı yaklaşık
15 km2’dir. Gölün oluşumunda tektonik
olaylann büyük etkisi vardır . Avlan Gölü,
birbirinden alüvyon yığıntı eşikleriyle aynlmış
bir çöküntü alanının tabamnda yer ahr.
Gölün sulan, 1980’lerde yapılan sulama
kanallan ile boşaltılmaktadır. Bu nedenle
göl özelliği, yalnızca yağışh dönemlerde
ortaya çıkar. Gene de derinliği en yağışlı
dönemlerde bile 3-4 m’yi aşmaz. Özellikle
yazın kuruyarak tümüyle ortadan kalkar.
Göl suyunun çekilmesinde, şiddetli buharlaşmanın
olduğu kadar, yeraltı sulanna
bağlanan düdenlerin de etkisi vardır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)