Aveyron

Aveyron, Fransa’nın güneyinde, Orta Pireneler
yönetim bölgesinde il (departement).
Massif Centraiin güneybatı kesimini bütünüyle
içine alan Aveyron, eski Guyenne
bölgesinin yerine kurulmuştur. Yüzölçümü
8.736 km2’dir. Kristalleşmiş kayaçlardan ve
kireçtaşmdan oluşmuş bir plato dizisinden
oluşan bölge, Cevennes’dan batıya doğru
uzanarak Causses’u geçtikten sonra Akitanya
Ovasına kavuşur. Kuzeydoğu sınınnda
volkanik Aubrac Tepeleri yer ahr. Derinliği
genellikle 450 m’yi bulan sarp boğazlardan
akan Lot, Aveyron ve Tarn ırmaldan, 750,
1.200 m genişlikteki platolan yararak geçer.
Boğaz kenarlanndaki yumuşak kayaçlar ıhk
ve korunmalı göçükler biçiminde oyularak,
alçak vadilerde olduğu gibi, meyve bahçeleri
ve bağlar için elverişli bir alan oluşturur.
Otlaklarla örtülü platolarda iklim daha
Causse Mâjean’da kireçtaşı vadileri, Aveyron, Fransa
Editions “La Cigogne”-Hachette
Avezzano 582
nemli ve serttir. Eskiden ekim yapılan
batıdaki alçak platolar, o tarihlerde kestane
ve çavdar yetiştirildiği için chataigneraie
(kestane bahçesi) ve segala (çavdar tarlası)
olarak adlandırılır. Buralardaki küçük tarlalarda
bugün hayvancılık yapıhr, hayvan
yemi ve patates yetiştirilir. Causses’un kuru
ve verimsiz topraklarında bir miktar buğday
yetiştirilmekle birlikte koyunculuk ağırlıktadır.
Kireçtaşı kovuklarda dinlendirilen koyun
sütünden rokfor peyniri yapılır. Millau,
eldiven yapımıyla ünlüdür. Aubin ve Decazeville
yalanlarında küçük bir kömür işletmesi,
aynca demir, çinko, cam ve kimya
sanayileri vardır. Truyere Vadisinde bir
hidroelektrik enerji santrah bulunur. Tam
Irmağının geçtiği vadiler çok sayıda turist
çeker.
Romahlar döneminde de yerleşim bölgesi
olan Aveyron’da pek çok dolmen bulunur.
Sürekli otlatma ve ormanlann yok edilmesi
sonucunda yörenin büyük bölümü kuraklaşmıştır.
Nüfustaki azalma, 1900’den bu
yana Fransa’nın öteki kırsal bölgelerini
geride bırakmıştır.
Aveyron ili, 11. yüzyılda Toulouse’a bağlanan
eski Rouergue kontluğu ile kabaca
örtüşür. Guyenne ile de tarihsel bağı vardır.
Albi heretiklerine karşı düzenlenen haçh
seferinin yol açtığı yıkımdan sonra yeni
yerleşmeler kurulmuştur. Villefranche ve
Sauveterre, bu dönemde kurulan kentler
(bastide) arasındadır. Kuzeyde, her ikisi de
Conques adını taşıyan bir manastır ile
Romanesk üslubundaki bir kilise, Fransa’
mn mimari hâzineleri arasmda sayılır. Espalion,
Najac ve Sylvanes’te de tarihsel değeri
olan kale ve kiliseler bulunur.
Aveyron Irmağı üzerindeki il merkezi
Rodez, Causses’un Tam Vadisinin ağzındaki
en büyük kenti Millau ve Villefranchede-
Rouergue, üç ilçeye (arrondissement)
adlannı verir. Bölge temyiz mahkemesi
Montpellier’de, öğrenim merkezi de Toulouse’dadır.
Nüfus (1985 tah.) 278.000.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)