Averescu, Alexandru

Averescu, Alexandru (d. 22 Nisan 1859,
İsmail, Besarabya, Boğdan, Osmanlı Devleti
– ö. 3 Ekim 1938, Bükreş, Romanya), üç kez
Romanya başbakanı olan asker ve siyaset
adamı. 1907 köylü ayaklanmasının devlet
güçlerince bastınlmasma önderlik etmiştir.
Romanya’nın bağımsızlığını kazandığı
1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’na katıldıktan
sonra, askeri eğitim görmek üzere İtalya’ya
gönderildi. Mart-Nisan 1907’dekı köylü
ayaklanması sırasında general rütbesiyle
savaş bakanlığına yeni atanmış olan Averescu,
üç gün içinde 10 bin köylünün can
verdiği acımasız bir bastırma harekâtına
girişti. II. Balkan Savaşinda (1913) Romanya
genelkurmay başkanı olarak, Bulgaristan’a
yönelik askeri harekâtı yönetti. I.
Dünya Savaşı sırasında da Mârâşeşti’de
Almanlara karşı başanh bir direniş gerçekleştirdi
(Temmuz 1917).
Ordunun en parlak kişiliği konumuna
gelen Averescu, İttifak Devletleri (Almanya,
Avusturya, Macaristan, Bulgaristan ve
Osmanh Devleti) ile banş yapmak üzere
Mart 1918’de başbakanlığa getirildi. Ama
bu devletlerle Bükreş Antlaşması’nın (Mayıs
1918) imzalanmasından önce, görevinden
istifa etti. Yeni kurulan Halk Partisi’nin
önderi olarak Mart 1920 – Aralık 1921
arasmda yeniden başbakanlık yaptı. Bu
dönemde, uzun süredir beklenen toprak
dağıtımı konusunda oldukça daraltılmış bir
uygulamaya yöneldi. Mart 1926 – Haziran
1927 arasında bir kez daha hükümet başkanlığına
geldi. İç politikası genellikle.tutucu
ve otoriter, dış politika çizgisi ise İtalya
yanhsı idi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)