Avera

avera, a v e r a h olarak da yazılır (İbranicede
“ihlal etme”), çoğul a v e r o t , Musevilikte,
Tann’ya ya da insana yönelik bir ahlak
kuralının ihlali ya da günah işleme. Geniş
anlamda her türlü iyi eylem anlamına gelen
mitzvû’nın (Tann buyruğu, sevap) karşıtıdır.
Avera sayılan eylemlerin ağırdan hafife
kadar birçok türü vardır. Musevilikte, üç
büyük avera”dan (putperestlik ve masum
kanı dökmek ile zina ve ensest) birini
bilerek işlemektense ölmeyi yeğlemek öngörülür.
Ama insan hayatının korunması söz
konusu olduğunda hafif avera1 lar (örn. Sebt
gününü ihlal etme) işlenebilir. Kefaret Günü
olan Yom Kippur’da Tann’ya yönelik
avera’lar için af dilenir. Bir başka insana
yönelik avera’lann bedelini en kısa zamanda
bizzat ödemek gerekir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)