Ave Maria

Ave Maria (Latincede “Selam Sana Meryem”),
Katolik Kilisesi’nin başhca dualarından
biri. Meryem Ana’ya seslenen üç
bölümden oluşur: “Selam, ey nimete eren
Rab seninledir”; “Sen kadınlar arasmda
mübareksin”, “Karnının semeresi ‘İsa’ da
mübarektir”; “Kutlu Meryem, Tann’mn
Anası, biz günahkârlar için şimdi ve ölüm
anımızda dua et. Amin”. Birinci bölüm,
Cebrail’in sözleridir (Luka 1:28) ve ilk kez
6. yüzyıl ayinlerinde kullanılmıştır. İkinci
bölüm, Elisabet’in sözleridir (Luka 1:42) ve
yaklaşık 1000’de halk arasmda ibadet için
söylenen bir duaya eklenmiştir. Açıklayıcı
“İsa” sözcüğünün, bu parçaya iki yüzyıl
kadar sonra, Papa IV. Urbanus (1261-64)
tarafından eklendiği sanılmaktadır. Duayı
tamamlayan niyaz bölümü ise 14 ve 15.
yüzyıllarda benimsenmiş, 1568’de de Papa
V. Pius’un yayımladığı yeni dua kitabında
resmen yer almıştır.
Bu duayı içeren birçok müzik parçası
arasmda en ünlüsünün Schubert’in Ave
Maria’sı olduğu söylenebilir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)