Avaloniyen dağoluşumu

Avaloniyen dağoluşumu, Geç Prekambriyen
Zamanda (y. 600-575 milyon yıl
önce) Apalaş Jeosenklinalinin doğu bölümünü
etkileyen jeolojik olay. En çok Newfoundland’deki
Avalon Yanmadasım, Kanada’mn
Atlas Okyanusu ve St. Lawrence
Körfezi kıyısındaki eyaletlerinin bulunduğu
bölgenin doğu kesimlerini ve New England’m
güneydoğu kıyısını etkileyen bu
dağoluşumunun belirtileri katman kıvnlmalan,
magma sokulmalannm çokluğu ve
açısal uyumsuzluklardır (paralel olmayan
katmanlar). Apalaşlar’ın orta ve güney
kesimlerindeki Blue Ridge (Mavi Sırt) Piedmont
bölgelerinde görülen Geç Prekambriyen’den
kalma kınntı tortul kayaçlar dizisinin
de Avaloniyen dağoluşumunun bir sonucu
olduğu sanılmaktadır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)