Avalon

Avalon, İngiltere’nin efsanevi krah Arthur’un
son savaşında aldığı yaralan iyileştirmek
üzere götürüldüğü ada. Adı ilk kez
Monmouth’lu Geoffrey’nin Historia regum
Britanniae (y. 1136; Britanya Kralhğı Tarihi)
adh yapıtında geçmiştir. Aynı yazann
Vita Merlini (y. 1150; Merlin’in Yaşamı)
kitabında ise “talihe işaret sayılan elmalar
adası Insula pomorum” olarak anlatılır.
Efsaneye göre, Avalon hepsi de hekimlikte
uzman olan sihirbaz Morgan le Fay ile sekiz
kız kardeşi tarafından yönetilmekteydi.
Geoffrey’nin “elmalar adası”nı Kelt mitolojisindeki
cennet geleneklerine bağlamaya
çalıştığı söylenebilir. Avalon adı Gal dilinde
elmanın karşıhğı olan afal sözcüğüne çok
yakındır. Buna karşılık Sir John Rhys,
Studies in the Arthurian Legend (1891;
Arthur Efsanesi Üzerine İncelemeler) yapıtında
Avalon adı ile bir Kelt Karanlıklar
Tannsı olduğu varsayılan Aballach arasmda
ilişki kurma yoluna gider. Avalon’un aslında
Somerset’teki Glastonbury olduğu da
öne sürülmüştür. Bu varsayım ölü kahramanlann
oturduğu “cam adası”na (isle o f
glass) ilişkin Kelt efsanelerine bağlanabilir.
Ama Glastonbury keşişlerinin kendi cemaatlerinin
çıkan için Arthur efsanesinden
yararlanma çabasının sonucu olması da aynı
ölçüde olasıdır. Bak. Arthur efsanesi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)