Yazar Arşivi: Vinç Pazarı

TAYVAN

DEVLETİN ADI …. Milliyetçi Çin Cumhuriyeti (Tayvan Cumhuriyeti) BAŞŞEHRİ……………………………………….. Taypey NÜFUSU .*…………………………………… 18.500.000 YÜZÖLÇÜMÜ…………………………….36.182 knr RESMÎ DİLİ . .Çince, Tayvan Dili, (Hakka Dili) D ÎN İ………………Budizm, Taoizm, Konfuçyiisizm. PARA BİRİM İ……………………Yeni Tayvan Doları Aim. Taiwan, Fr. Taiwan (m), İng. Taiwan. Batı Pasifik Okyanusunda, doğudan ve güneyden Çin denizi ile çevrili, Çin Halk Cumhuriyetinin (kıyılarının)güneydoğusuna düşen bir Çin ada cumhuriyeti. Tarih: ...

Devamını Oku »

TAYLAND

TAYLAND DEVLETİN ADI ………………….Tayland Krallığı (Prathet Thai) BAŞŞEHRİ………………….Bangkok (Knıng Thep) NÜFUSU …………………………………….. 50.000.000 YÜZÖLÇÜMÜ……………………….. .518.000 km2 RESMÎ DİLİ …………..Tay Dili, (İngilizce, Çince Malayca) DÎNİ ……………………………………..İslâm, Budizm. PARA BİRİM İ…………………………Baht (=stang) Alm. Thaıland, Siam, Fr. Thailande (f), Siam, İng. Thailand, Siam. Güneydoğu Asya’da, 5° 32’ -20° 28’ kuzey enlemleri ve 97° 21’ -105° 38’ Doğu boylanılan arasında yer alan, kuzeyden Burma ...

Devamını Oku »

TAVUS (Pavo cristatus)

TAVUS (Pavo cristatus), Alm. Pfau (m), Fr. Paon(m), İng. Peacock. Familyası: Sülüngiller(Phasianidae). Yaşadığı Yerler: Anayurdu Hindistan ve Seylan ormanlandır. Özellikleri: Erkeklerinin çoğu renkli ve yelpaze gibi açılabilen uzun kuyrukları vardır. Nebatî besinlerle beslenirler. Çeşitleri: Hind tavusu (P.cristatus), Yeşil tavus (P.muticus), Argus tavusu (A.argus), Kongo tavusu (A.congensis) meşhur türleridir. Hindistan ve Seylan ormanlannda yaşayan, kuyru­ ğunun güzelliğiyle meşhur bir kuş. Bugün ...

Devamını Oku »

TAVUK (Gallus domesticus)

TAVUK (Gallus domesticus)Yaşadığı Yerler: Evcil olarak kümestavşanından başka yanm metre boyunda “İri bataklık lerde; serbest yaşayan yabanî türler de vardır. Kümes hayvanlarının en kalabalık grubunu teşkil eden tavuk civcivleri ila Son derece besleyici eti ve yumurtası ile insanların temel gıda maddelerinden birini teşkil eden tavuk, dünyanın her tarafında bol olarak beslenir. Eti ve yumurtası için yetiştirilen ve bölgelere göre değişen ...

Devamını Oku »

TAVŞANLAR (Leporidae)

TAVŞANLAR (Leporidae), Alm. Hasen (m.pl.), Fr. Lièvres (m.pl.). İng. Leporidae. Familyası: Tavşangiller (Leporidae). Yaşadığı Yerler: Antartika hariç, hemen hemen bütün dünyada. Yabanî olanları dağ­ larda, kırlarda yaşar. özellikleri: Gözleri iri, arka bacakları ön bacaklarından daha uzun, kuyruğu kısa, kulak ve bıyıkları uzun, otçul memelidir. Yabani veya evcil olarak yaşarlar. Ömrü: 5-12 yıl. Çeşitleri: Adi tavşan (Lepus europaeus). Ada tav­ şanı ...

Devamını Oku »

TAVŞAN MEMESİ (Ruscus aculeatus)

TAVŞAN MEMESİ (Ruscus aculeatus). Alm. Stachliger, Mäusedorn (m), Fr.Pelithoux (m), İng. Butcher’s broom. Familyası: Zambakgiller (Lıliaceae). Türkiye’de Yetiştiği Yerler: Trakya, Batı ve Kuzey Anadolu. Eylül-Nisan aylan arasında yeşilimsi veya açık pembemsi çiçekler açan 20-30 cm. boylannda kışın yapraklanın dökmeyen çok yıllık bitkiler. Ormanlık ve dağlık bölgelerde yayılış gösterirler. Yapraklar oval şekillerde sivri uçlu, koyu yeşil renkli ve serttir. Gövdeleri dik ve ...

Devamını Oku »

TAVŞAN DUDAK

TAVŞAN DUDAK, Alm. Hasenscharte (f). Fr. Bec-de-lièvre (m). İng. Harelip. Dudağın doğuştan yarık olması. Aslında yarık, tavşanlardan farklı olarak orta kısımda değil, sağda veya soldadır. Her iki tarafta birden olabilir. Nadiren ortada olur. Bu sebeple tavşan dudak deyimi yanlış olmaktadır. “Yarık Dudak” daha doğru bir ifadedir. Bazan yank, damağa da uzanabilir. O zaman normal yutma olayı bozulacağından bebekte beslenme zorluğu ...

Devamını Oku »

TAVÂ’İF-I MÜLÜK

TAVÂ’İF-I MÜLÜK, Endülüs ve Anadolu’da kurulan iki İslâm ve Türk hanedanlık ile şehir ve bölge devletlerinin adı. Tavâ’if-i Mülûk, Osmanlıca bir terkip olup, beyler topluluğu manasındadır. EndülUs’de Tavâ’if-i Mülûk: İspanya’da Endülüs Emevî Devleti çökünce, bölgede çok sayıda mahallî hanedanlar ortaya çıkıp, bulundukları mevkiye hakim oldular. Bunların çoğu şehir devleti vasfında idi. Eftasî- ler, Endülüs’ün güney batısında olup, geniş bölgelere hakim ...

Devamını Oku »

TAVAF

TAVAF, Ziyaret etmek maksadı ile bir şeyin etrafında dolaşmak. Kâ’be-i muazzamayı ziyaret ederek, etrafında yedi kere dönmek. Tavaf, hac ve umrede, Mescid-i Haram içinde Kâ’be-i muazzama etrafında dönmek demektir. Lügatta dönmek, dolaşmak… mânâlarına gelir. Kâ’be’den başka bir câmi etrafında ibadet için dönmeyi dinimiz yasak etmiştir. Haccın farzları üçtür: İhram, Arafatta vakfe ve Kâ’ be-i muazzamayı ziyaret maksadı ile tavaf etmektir. ...

Devamını Oku »

TATLILAR

TATLILAR, Alın. Süssigkeiten; Sübspeisen (f. pl.). Fr. Pouceurs (f); entremets sucres (m. pl.). İng. Sweets, (A.B.D.) candies. Meyva, süt ve hamurdan içine şeker konularak yapılan yiyecekler. Yüzyıllardan beri pekçok çeşitleri yapılan tatlılar, kuvvetli bir besin kaynağıdırlar. Yerine, mevsimine, yöresinin yapış şekline göre tatlı çeşitleri çoktur. Komposto, hoşaf gibi hafif tatlılar, besleyici hafif sayılabilen sütlü tatlılar ile hamurdan yapılan tatlılar, vücudun ...

Devamını Oku »

TATARLAR

TATARLAR, Alm. Tatar (-in t) (m). Fr. Tartare (m). İng. Tatar. Türkistan’ın doğusundan Cengiz İmparatorluğu zamanında Kırım ve Anadolu’ya yayılan bir kavim. Muhtelif zamanlarda, muhtelif mânâlarda kul­lanılan Tatar kelimesi, daha ziyade Moğollar ve Türkleri ifade etmi şdr. Tatar kelimesine ilk olarak eski Türk kitabelerinde İstemi Hân’ın bir merasimine gelenler listesinde rastlanmaktadır. Aynı şekilde Kültegin ve Bilge Kağan kitabelerinde de Tatarlar ...

Devamını Oku »

TATARCIK HUMMASI

TATARCIK HUMMASI, Al m. Pappatacifieber, Dreitagefieber (n). Fr. Leishmaniose (f). İng. Sand fly fever- Pappataci fever. Tatarcık sineği (phlebotomus pappataci) ile bulaşan, üç gün kadar süren ve öldürücü olmayan mikrobik bir hastalık. Üç gün humması da denir. Tatarcık humması virusu, Bunyaviridae ailesinin Bunyavirus cinsine akraba tek zincirli RNA virüsüdür. 25 nanomikron çapındadır. Virüs, fındık faresinde, embriyonlu yumurtada ve doku kültüründe ...

Devamını Oku »

TATARCIK

TATARCIK (Ptılebotamus papa tas i i), Alm. Kriebelmücke. Fr. Phebotome. İng. Sandly. Familyası: Psychodidae. Yaşadığı Yerler: Tropikal ve alt tropikal bölgelerde, gölgelik ve nemli yerlerde. Özellikleri: 2 mm. boyunda, çift kanatlı sinekler. Kanatları kadife gibi tüylüdür. Çeşitli leichmaniaları (bir hücreli parazitler) taşıyarak şark çıbanı gibi hastalıkları bulaştırır. Çeşitleri: Birkaç türü vardır. Böceklerin dipterler (bir çift kanatlılar) takımından nematoser (nematocera) alt ...

Devamını Oku »

TAŞKÖPRÜZADE

TAŞKÖPRÜZÂDE, Osmanlı âlimlerinden. Adı Usâmuddin Ahmed bin Mustafa’dır. 1495 (H. 901) yılında Bursa’da doğdu. 1561 (H. 968)’de İstanbul’da vefat etti. Seyyid Vilâyet Türbesi civarında defnedildi. Mensup olduğu aile, Moğol hükümdarı Cengiz’in doğuya yaptığı akınlar sırasında, İran üzerinde Anadolu’ya gelerek Kastamonu’nun Taşköprü kasabasına yerleşmişti. Çok âlim yetiştiren ve meşhur olan bu aileden gelenlere Taşköprülü denilmiş ve öylece tanınmışlardır.Taşköprülüzâde Ahmed Efendi, daha ...

Devamını Oku »

TAŞKIRANGİLLER

TAŞKIRANGİLLER (S a x if ra g a c e a e ) , Alm. Saxifragazeen, Steinbrechgewächse (pl.). Fr. Saxifragacees (pl.). ing. Saxifragaceae. Otsu bitkiler veya küçük ağaçlar. Yapraklar oymaçlı veya karşılıklıdır. Çiçekler erdişi, 4-5 parçalıdır. MeyValar etli veya kapsüldür. Familyanın 80 kadar cinsi ve 1200 kadar türü vardır. Memleketimizde 4 cins ve 25 kadar türü bulunur.

Devamını Oku »

TAŞKIRAN

TAŞKIRAN (S a x ifra g a ), Alm. Steinbrech (m). Fr. Cassepierre (f). İng. Saxifrage. Familyası: Taşkırangiller (Saxifragaceae). Türkiye’de Yetiştiği Yerler: Anadolu. Kaya çatlaklarında veya taşlar arasında yetişen, etli yapraklı, otsu bitkiler. Yapraklar karşılıklı, tam veya parçalıdır. Taç ve çanak yaprakları beşer parçadır. Memleketimizde yirmi kadar türü tabiî olarak yetişmektedir. Kullandışı: Kabız edici, idrar arttırıcı ve böbrek taş­ larını ...

Devamını Oku »

TAŞBASKI

TAŞBASKI, Aim. Steindruck (m); Lithographie (f). Fr. Lithographie (f). İng. Lithography. Kireçtaşı üzerine yağlı mürekkeple çizilmiş şekil ve yazıların basım sanatı. Taşbaskıya el litografyası da denir. Taşbaskı, modern ofset litografyanın başlangıcıdır. (Bkz. Baskı ve Baskı Tekniği). Taşbaskı tekniğinin esası, yağın suyu itmesi özelliğine dayanır. Kireçtaşı, kalsiyum karbonat olup gözeneklidir. Baskı kalıbı olarak kullanılacak kireç taşı 6-8 cm. kalınlığında levha şeklinde ...

Devamını Oku »

TAŞ VE TAŞ OCAĞI

TA Ş v e T A Ş OCAĞI, Aim. Stein (m) urrd Steinloruch (m). Fr. Pierre (f) (roche m) et carrière (f). İng. Stone (rock) and stone quarry. Yer kabuğu kütlesinden kopan veya koparılan, çeşitli işlerde kullanılan katı veMermerler ile gnays cinsi taşların üretildiği kütleler bu şekilde meydana gelmiştir.sert madde. Jeoloji ilmine göre; yerkabuğu temel iki ana maddeden meydana gelmektedir. ...

Devamını Oku »

TASAVVUF

TASAVVUF, Alm. Tasawwuf, Fr. Tasawwuf, Ing. Tasawwuf. Kalb ile yapılması ve sakınılması lâzım olan şeyleri ve kalbin, ruhun kötülüklerden temizlenmesi yollarını öğreten ilmin adı. Tasavvuf ilmine, (Ahlâk) ilmi veya (thlâs) ilmi de denir. Tasavvuf âlimleri tasavvufu çeşitli şekillerde tarif etmişlerdir. Bunlardan bazıları; İmâm-ı Kettâni: “Tasavvuf, güzel âhlâktan ibârettir” Ebû Ali Rodbari: “Tasavvuf kalbi temizlemektir.” Ebû Muhammed Cevîrî: “Tasavvuf, halleri kontrol ...

Devamını Oku »

TASARRUF

TA SA R R U F, Alm. Verfügung (-sgewalt), Nutzniessung (f);Besitz (m). Fr. Disposition; possession, propri­ été (f). İng. Disposai, possession. Herhangi bir şeyi dilediği şekilde kullanma hakkı. Kullanım yetkisi. Para veya başka bir nesneyi hesaplı harcama, dikkatle kullanma. Biriktirilmiş para, para biriktirmek. Bir sanatı tam yetki ile icra etme. Bir hakka doğrudan doğruya tesir eden muamele (Tasarruf işlemi)’dir. Bu ...

Devamını Oku »