Anasayfa » Yazar Arşivi: Tiryaki Çay Kazanları

Yazar Arşivi: Tiryaki Çay Kazanları

DAMARLAR

Kalb ile dokular arasında kan iletimini sağlayan boru şeklindeki yapılar. Damarlar canlı yapılar olup, ihtiva ettikleri bağdokusu, kas ve bu kasları harekete geçiren sinirleri ile birbirini tamamlar şekilde çalışırlar. Böylece dokulara gidecek kan miktarım ayarlamada kalbe yardımcı olurlar. Damar denildiği zaman genellikle bu isim altında kan damarları, yani atar ve doplardamarlar anlaşılır. Fakat bundan başka beyaz kan denilen sıvıyı toplayarak ...

Devamını Oku »

DAMAD İBRAHİM PAŞA

Sultan Üçüncü Mehmed H an zamanında üç defa sadarete gelmiş Osmanlı sadrazamı. Sultan Üçüncü M urad’ın kerimesi Ayşe Sultan’la evlenmesi sebebiyle Damad olarak anılan İbrahim Paşa, Kanije kalesini fethetmesi sebebiyle de Kanije Fâtihi ünvanı ile meşhurdur. Aslen Bosnalı olan İbrahim Paşa’nm doğum tarihi bilinmemektedir. 1531’de devşirilerek Enderun-ı humaymda yetiştirilen ve yavaş yavaş temayüz ederek Sultan Üçüncü M urad’ın culûsu esnasında ...

Devamını Oku »

DALYAN

Balıkçılıkta mühim bir yeri olan bir çeşit avlanma teşkilâtı. Dalyan, göl ve ırmak ağızlarında, denizin kıyıya birkaç yüz metre yakınlarında kurulur. Birçok ağ, direk, halat gibi elemanlardan meydana gelir. Denizde dikdörtgen şekli verilecek biçimde kazıklar çakılır. Kazıklar arasına kurşun uçlu ağlar sarkıtılır. Dar kenardan bırakılan bir giriş kapağından balıkların ağa girmesi sağlanır. Bu kapak bir makara ile toplanıp açılır. Balıklar ...

Devamını Oku »

DALTON PLANI

ABD’de 20. asır başlarında bazı ortaokullarda tatbikatına başlanıp, başka ülkelerde de kabul edilen bir öğrenim sistemi. Bu sistem “Dalton Laboratuarı Planı” diye de tanınır. İlk olarak Dalton ortaokulunda denendiği için bu isim verilmiştir. Helen Parkhurst 1913 senesinde eskiden beri kullanılan o rtaokul planlarını değiştirmeyi ve dershanelerin herbiri için özel havası olan lab o ra tu arla r kurmayı düşünmüştür. Bu ...

Devamını Oku »

DALTON, JOHN

1766 senesinde Cumberland’da doğup, 1844’de Manchester’de ölen İngiliz fizik ve kimya bilgini. Bir dokumacının oğlu olan Dalton evvela öğretmenlik yapmış, daha sonraları da matematik ve fizikle uğraşmıştır. New College’e 1793’de profesör olduktan sonra yaptığı birçok meteorolojik araştırmalarla kendini tanıtmıştır. Atom teorisinin gerçek kurucusudur. Eskilerden aldığı maddenin bölünmezliği hipotezine İlmî bir temel ve şekil vermiştir. G a z karışımlarının sıkıştırılma yollarını ...

Devamını Oku »

DALMAÇYA

Y u g o s la v y a ’d a A d riy a d en iz i boyunca uzanan dar bir kara parçası. İstria yarımadasından başlayıp kuzeyde C a tta ro körfezine ulaşır. Kıyı boyunca yer alan irili ufaklı adaları da içine alır. Ülke topraklarının çoğunu bir karst platosu meydana getirmektedir. Platonun üstünde Dinarik Alpleri sıradağları bulunmaktadır. Dalmaçya ...

Devamını Oku »

DALKILIÇ

Osmanlı Devletinde muhasara edilen kaleye veya düşman ordusu içine dalmak için fedâi yazılan asker. Bunlara “ Serdengeçti” de denilirdi. Bunlar toplu halde düşman ordusunun sağ, sol veya arkasından hücum ederlerdi. Ölümü hiç düşünmeyen, bu yiğitlerin hücumları pek dehşetli olurdu. Napolyon birkaç yüz dalkılıç meydana çıktığında bunların önünde durmanın güç, mağlup olmamanın ise imkânsız olduğunu beyan eder. Kuşatması uzayan kalelere sendengeçtiler ...

Devamını Oku »

DALGA HAREKETİ

Bir ortamın bir noktasında bir kuvvetin tesiri ile ani ve geçici bir değişiklik meydana gelirse, bu değişiklik ortamın esnekliği nisbetinde diğer nokta lara yayılır. Diğer noktalarda, ilk noktaya yakınlık sırası ile sanki aynı kuvvet tesir etmişçesine ilk nokta gibi değişikliğe uğrarlar (hareket ederler). İlk nokta eski durumuna döndüğü halde değişiklik noktadan rjoktaya sirayet ederek yol alır, yayılır. Değişikliğin, yani aynı ...

Devamını Oku »

DALGA

Deniz veya göl gibi geni* sularda çeşitli sebeplerle yükselip alçalan su yığını. Meydana geliş sebepleri büyümeleri, tehlikeleri, taşıdıkları enerjileri insanları düşündürmüş ve üzerinde çalışmalara sevk etmiştir. İkinci Dünya Harbi sırasında hırçın dalgaların arasında karaya çıkarmalann ihtiyaç duyulması, dalgaların nasıl meydana geldiği, kıyıya nasıl vasıl oldukları, orada nasıl sona erdikleri üzerinde çalışmaların artmasına sebep oldu. Bilginlerin yaptığı araştırmalarda bu soruların cevapları ...

Devamını Oku »

DALAMAN ÇAYI

Küçük fakat suyu bol Akdeniz havzası ak a rsu la rın d a n . F e th iy e ’nin kuzeyindeki Göktepe’den doğar. Acıpayam yakınlarına kadar kuzey yönünde akar. Bu zamanda suyu bol değildir. Eşler dağından gelen küçük çaylarla birleşerek suyu bollaşır ve güney batıya doğru yönelir. Arazi çok arızalı olduğundan pekçok çağlayan meydana getirir. Çayın aktığı bölge çok ...

Devamını Oku »

DALAK OTU

Familyası: Ballıbabagiller (Labiatae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Marmara, Karadeniz, Orta Anadolu ve Akdeniz Bölgesi. Haziran-Eylül ayları arasında pembe veya beyazımsı renkli çiçekler açan, 10-30 cm. boyunda, çok senelik, otsu bir bitki. Kısamahmuz, yer meşesi ve yer palamudu gibi adlarla da tanınır. Orman altlan ile kurak çayırlarda rastlanır. Gövdeleri yatık, gövdeden çıkan dallar ise dik, alt kısımları yuvarlak üst kısımları ise 4 ...

Devamını Oku »

DALAK

Diyaframın altında, karın boşluğunda, yaklaşık bir yumruk büyüklüğünde yumuşak bir organ. Dalak dolaşım sistemine bağlı bir çıkmaz sokağa benzetilebilir. Kan, dalak içerisindeki geniş kanallar ve damarlar sisteminde yol alırken dalak hücreleri ile muhatap olur. Dalak kan fizyolojisi ile yalandan alâkalıdır. Dalağın vücut savunmasında aldığı rol büyüktür. Dalağın Bilinen Fonksiyonları: Kırmızı kan hücreleri yapımı: Anne karnındaki ceninde (embriyonda) alyuvarların yapıldığı yer ...

Devamını Oku »

DAKTİLO

Bir klevye aracılığıyla harekete getirilen harfleri mürekkepli bir sistem yardımıyla kâğıda basaraik yazı yazan makina. İlk yapılışı 1828’de Detra rt’li William Austin Burt taralından gerçekleştirildi. Tiroğraf adı verilen bu makina elden daha yavaş yazıyordu. Bundan sonraki denemeler pek başarılı olamadı. Aradan 40 yıl geçtikten sonra Sholes I867’de ilk pratik daktiloyu yapdı. Remington’ un 1873’de yaptığı daktilo ise bir dikiş makinasının ...

Devamını Oku »

DAİRE

Çemberin sınırladığı alan parçası. Düzlem içinde bir noktaya eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yerine çember, verilen noktaya merkez, sabit uzunluğa yarıçap, çember üzerinde A,B gibi iki nokta arasındaki çember parçasına yay, A,B,’den geçen doğruyu kesen, A,B noktaları arasındaki AB doğru parçasına kiriş, merkezden geçen kirişe çap, bir kirişin dairede ayırdığı parçaların her birine daire parçası, iki yarıçap arasında kalan kısma daire ...

Devamını Oku »

DAHVE VAKTİ

Oruç müddetinin yarısı. Dahve vakti imsak ile güneş batımı arasındaki vaktin yarısıdır ki, bu da öğleden bir saat kadar evveldir. Orucun farzlarından biri, niyet etmektir. Niyetin ilk ve son vaktini bilmek de farzdır. Dahve zamanı Ramazan orucuna niyetin son vaktidir. Ramazan orucuna bir gün evvel güneş batmasından, oruç günü dahve zamanına kadar niyet edilebilir. Bir yerde öğle ezânı saat 13.05’de ...

Devamını Oku »

DAĞ TUTMASI

2000 m’den daha yükseklere çıkan şahıslarda ortaya çıkan bir takım rahatsızlıklar. Yükseklere çıkıldıkça hava basıncı düşer ve buna bağlı olarak oksijen miktarı azalır. Adapte olabilecekleri zamandan daha kısa sürede yüksek rakımlara çıkan kişilerde oksijen azlığının rahatsızlıklan ve belirtileri ortaya çıkar. Bebekler, çocuklar ve adet öncesi safhada kadınlar dağ tutmasına daha hassastırlar.^ Üç bin metrede yaşayan kişiler düşük rakımlarda kısa bir ...

Devamını Oku »

DAĞ KEÇİSİ

Yaşadığı yer: Avrupa ve Kafkasya’nın yüksek dağlan. Özellikleri: Çift parmaklı, geviş getiren, çevik bir hayvan. Ömrü: 22 yıl. Çeşitleri: Beyaz dağ keçisi ayn bir tür olup, Kuzey Amerika’da yaşar.Tıknaz gövdeli, boynu ve baçakları uzun, çevik bir hayvan. Bir sıçrayışta 7 metre öteye atlayabilir. Tırnaklarının oturduğu kısım esnektir. Boyu 120 cm, yüksekliği 75 cm’dir. Boynuzları parlak, uzun ve geriye doğru çengel ...

Devamını Oku »

DAĞISTAN

Sovyetler Birliği’nin Avrupa kısmında, Kafkas sıradağlarının kuzey kanadı ve H a z a r batı kıyısında muhtar bir Cumhuriyet. Kelime mânâsı dağlık bölge demektir. Coğrafi mevki bakımından 44 derece 33 dakika ve 48 derece 35 dakika doğu boylam daireleri ile 41 derece 15 dakika ve 45 derece 8 dakika kuzey enlem dairelerinde yer alır. 16. asırdan beri, bu isim altında ...

Devamını Oku »

DAĞ ELMASI

Türkiye’de yetiştiği yer: Ege Bölgesi. 0,5-1,5 m boyunda, morumsu çiçekli, çok senelik otsu bir bitki, Elma otu olarak da tanınır. Bitkinin yaprakları uzunca ve mızraksı olup, 2-5 cm uzunluğunda ve tüylüdür. Yaprağın tabanında genellikle iki küçük kulakçık bulunur. Çiçek durumu 15 cm. kadar uzunlukta ve yapışkanlıdır. Çanak yaprakları yeşil, iki dudaklı ve dişlidir. Taç yaprakları morumsu renkli olup, çanak yapraklarından ...

Devamını Oku »

DAĞCILIK

İnsanoğlunun erişilmesi zor olan zivreleıe çıkma arzusundan doğan bir çeşit spor. Bu arzu insanı en zor şartlarda bile yılmadan başarıya ulaştırmaya zorlar. İşte dağcılık insanların tabiata karşı gücünü isbat etme duygusunun bir ifadesidir. Bu sebeplerdir ki, gerek deney ve gerekse araçların yardımıyla günümüzde başlı başına bir spor olmuştur. Ağır bir spor olduğu için hem güç hem de ruhsal yönden sağlam ...

Devamını Oku »