Yazar Arşivi: sevgi

TEKTONİK

1- ince kesit (mikro- tektonik), sıradağlar ve yeryuvar ölçeğinde (jeotektonik), kayaçların biçim değiştirmesi. Göz önüne alınan yapısal düzeye göre (yüzeysel ya da derin) bu tektonik, bir kırılma tektoniği (faylar) ya da ka- yaç sünek olduğunda esnek bir tektonik (kıvrımlar) olabilir. Biçim değiştirmeler, daha özel olarak örtüyle (örtü tektoniği) ya da temelle (temel tektoniği) ilgilidir. Biçim değiştirme mekanizmaları çeşitli tektonik tiplerini ...

Devamını Oku »

TEKS

(Ya da Tex) Tekstil elyafı ticaretinde kullanılan, 1 g/km’ ye eşit doğrusal kütle birimi. (Ayrıca, özellikle lifler için desiteks, santiteks ve şeritler için kiloteks de kullanılır.)

Devamını Oku »

TEKRUR

(Ya da Takrur) eski Batı Afrika krallığı. Senegal vadisinde, bugünkü tukulor bölgesine karşılık düşen bu krallık, arap coğrafyacılar sayesinde bilinmektedir. Başlangıçta Uoloflar ve Serereler’in atalarının yaşadıkları bu ülkeye, IX. yy.’a doğru Pöller geldi. Daha 1040’tan önce ülkenin islamlaştırılması, Serereler’in buradan ayrılmasına yol açtı. Dyolof ona bağlı olmakla birlikte krallık Gana’nın, ardından Mali’nin vasalı durumuna geldi. Daha 1495’ten önce kral Tayenda ...

Devamını Oku »

TEKRİR

1-Tekrar etme, bir şeyi bir daha yapma. 2- Tekrir etmek, tekrarlamak. —Ed. Sözün etkisini güçlendirmek amacıyla yinelemelerden yararlanma sanatı. (Örn. “Çal sevdiceğim, çal güzelim, çal meleğim çal” [Tevfik Fikret] dizisinde “çal” sözcükleri.)

Devamını Oku »

TEKRARLI

Tekrar edilen, yinelemeli, mükerrer. —Akust. YİNELEMELİ’nin eşanlamlısı. Saatç. Tekrarlı saat, zil düzeneğindeki bir butonun çalıştırılmasıyla her saat başı çalabilen kol ya da duvar saati.

Devamını Oku »

TEKRARLAYICI

Telekom. Temel olarak, bir telekomünikasyon kablosunun bir noktasına bağlı bir ya da birçok yükselteç ya da yenileyiciden oluşan ve iletim sırasında zayıflamış işaretlerin düzeyim yükseltmeye ve gerektiğinde bunları yeniden biçimlendirmeye yarayan aygıt. (Bk. ansikl. böl.) —Dy. işaret tekrarlayıcısı, bir lokomotifte bulunan ve yol boyundaki işaretlerin verdiği bilgileri tam zamanında makiniste ileten düzenek. —ANSİKL. Bir tekrarlayıcı, bir tek ya da her ...

Devamını Oku »