Anasayfa » Yazar Arşivi: serkan doğan

Yazar Arşivi: serkan doğan

Denk Otomasyon

Frenleme Direnci Frenleme direnci adından da anlaşılacağı gibi yüksek ve dengesiz gelen elektrik akımını düzenler ve elektronik cihazlarınıza zarar vermeyecek konuma gelmesi için düzenleme yapmaktadır. Bunlara örnek verecek olur isek elektrikli oda ısıtıcıları, fırın vb. gibi ev aletlerinin elektrik akımını dengeleyecek konuma göre cihazın yapısı ayarlanmaktadır. Frenleme direnci yapısı bulunduğu ortama göre boyutlarında değişiklik olacaktır. Ortamda kullanılan elektrik yükünü düzenli ...

Devamını Oku »

İSKOPAMAR veya İSKOPOMAR

i. (ital. [?]). Küpeşte ile ara seren arasındaki cunda yelkeni. || Düzey serenli yelken gemilerinde, bu serenlerin ucuna ayrıca açılan dört köşe yelken. || İskopamar alaveresi, iskopamar sereninin iç cundasındaki torno- dan ve yelkenin ortasındaki radansadan donandıktan sonra amora yakasına bağlanan selviçeye verilen ad. (İskopamar gargisi de denir.) || İskopamar amorası, iskopamar yelkeninin amora yakasını, yan mataforasının cundasından çekmek üzere ...

Devamını Oku »

İSKOLASTİK veya SKOLASTİK

sıf. (lat. scholasticus ve yun. skholastikos > fr. sco- lastique). Ortaçağ okullarıyle ilgili; bu okulların metotlarına uygun: iskolastik felsefe. İskolastik düşünce. || Ortaçağ okullarında uygulanan metotları kullanan filozof ilâhiyatçı. || Çok bilgili bazı kişilere takılan lakap: iskolastik Serapion. || Ortaçağ’a özgü felsefe öğretimi. || Bu öğretimin usullerine dayanan felsefe metodu. — ansİkl. Fels. ve ilâhiy. Ortaçağda, evrensel olarak kabul edilen ...

Devamını Oku »

İSKOÇYA

ing. Scotland, Büyük Britanya adasının üç bölümünden en kuzeyde olanı; 76 746 km2; .5200000 r,üf. Başkenti, Edinburgh. Başlıca şehirleri, Glasgow, Aberdeen, Dundee. C o ğrafya • Fizikî coğrafya. İskoçya’nın fizikî görünüşü bu ülkenin tarihî gelişmesindeki ö- zellikleri kısmen açıklar: Pennine’lerin ve Cumberland kütlesinin ötesinde, Solway halici Büyük Britanya’yı arı beli gibi inceltir ve yüksek Cheviot tepeleri, savunulması kolay bir kilittir, ...

Devamını Oku »

İSKOÇÇA

i. (İskoç9tan iskoç-ça). Leng. iskoçya’da konuşulan dil veya iskoçya Ga- elcesi. — ansİkl. Leng. iskoçça (Gaidhelach), gerçekte, V. yy.dan itibaren, daha önce brit- ton dili konuşan Pictus’lar tarafından işgal edilen bir bölgede konuşulmağa başlayan bir İrlanda lehçesidir. Kelt dillerinin Goidelce dalına özgü nitelikler, bazı özelliklere rağmen, hâlâ kelime hâzinesi ve fonetik alanında göze çarpar ve iskoççayı bugün anadilden ayırır, iskoçya ...

Devamını Oku »

İSKOÇ

i. (ing. Scotch’tan). Iskoçya halkından olan kimse. || [İsim tamlamalarında] iskoçya ile ilgili: İskoç viskisi.. — Fels. İskoç okulu. Bu okul, Locke’un ampirizmine karşı tepki göstermeğe çabalayan İskoç düşünürlerinin grubundan meydana gelmiştir. Kurucusu Hutcheson, anlık ve iradeye felsefenin temelleri olarak güzel duyusu ile iyi duyusunu ekler. Adam Smith (Ahlâk Duygularının Teorisi, 1759) ahlâkı duygudaşlık üstüne kurar. Thomas Reid sağduyuya üstünlük ...

Devamını Oku »

İSKLEROSKOP

i. (fr. scleroscope’ tan). Bir cismin sertlik derecesini, bu cisim üzerine düşürülen çok sert çelikten bir bilya- nın zıplama yüksekliğini ölçerek belirleyen âlet, (l)

Devamını Oku »

1SKLEROMETRE

i. (fr. sclerometre’den). Fiz. Bir cismin sertliğini, bu cismi sivri bir uçla çizmek için harcanan kuvvetten yararlanarak ölçen âlet. (Eşanl. sertlîkölçer.) W

Devamını Oku »

İSKİTLER

M.ö. VIII. ve VII. yy.larda Orta Asya’dan Güney Rusya’ya göç ederek burada imparatorluk kuran bir bozkır kav- mi. Yunanlılar bu kavme İskit, Persler de Saka adını vermişlerdir. Iskitler hakkında son yüzyıllara kadar yalnız Herodotos’un verdiği bilgiler vardı. Herodotos çeşitli İskit boylarının adlarını sayar: Callipidae, Ala- zone, Arotere, Neuri, Androfogi ve Me- lanchlaeni. Son zamanlarda rus bilgini ve arkeologlarının Sibirya’da yaptıkları ...

Devamını Oku »

İSKİT

(Server Rifat), türk gazetecisi vp yazan (İstanbul 1894-av.v. 1975) Ortaokul öğrencisi iken karikatür ve yazılarıyle, dergilerde imzası görüldü. Birinci Dünya savaşına ve Millî mücadeleye katıldı. Konya’da gazeteciliğe başladı (1921). Ankara’da gündelik Ankara Gazetesini çıkardı (1927). Matbuat Umum müdürlüğünde çalışırken (1934-1943) gazete ve dergilerde de yazılar yazdı. Genel müdürlük adına, beş yıl Radyo dergisini çıkardı (1941-1946); Ayın Tarihi ile öteki yayınlara ...

Devamını Oku »

İSKİOPUBİOTOMİ

i. (fr. ischio-pubioto- mıe’den). Kadın-doğum. Çatı kemiğinin yatay kısmı ile iskion’un dikey parçasını kesme ameliyatı; doğumu kolaylaştırmak ama- cıyle yapılır, (l)

Devamını Oku »

İSKİON

(yun. k.). Anat. Kalça kemiğini teşkil eden üç kemikten biri, kalça kemiğinin alt arka kısmını meydana getirir; en büyük parçası iskion tümseğidir, (oturga kem iği de denir.) || İskion tümseği, kalça kemiğinin alt-arka kısmındaki çıkıntı. (Oturur vaziyette vücut bu tümsek üzerine dayanır.) [l]

Devamını Oku »

İSKİOKAVERNOS

sıf. ve i. (iischiocaver- no sus). Anat. Apışarasında bulunan küçük bir kas; kamışın dikilmesine yardım eder. (l )

Devamını Oku »

İSKİLİP

İç Anadolu bölgesinde (Corum ili) ilçe merkezi küçük şehir; 19 694 nüf. iç Anadolu ile Karadeniz bölgesini ayıran dağlardan çıkan, Kızılırmak’a inen bir dere kenarında; yüksl. 800 m. Çorum’un 57 km kuzeybatısındadır. 11 merkezinden is- kilip’e gelen yol buradan itibaren keskin virajlarla dağları aşarak daha kuzeydeki Devrez vâdisini boylayan yola kavuşur. İskilip, Çorum iline bağlı olan ilçe merkezleri arasında Sungurlu’dan ...

Devamını Oku »

İSKIR veya İSKÂR

Bulgaristan’da ırmak, Tuna’nın kolu (sağ kıyı); 300 km. Rila küt Foto. Hürriyet arşivi (MEYDAN) leşinde doğan iskır, Samokov ovasını sular ve Balkan dağlarını, Sofya – Plevne demiryolunun izlediği dar boğazlarla aşar. Sulama işlerinde yararlanılan büyük baraj. Eskiçağda adı Oesus idi. (l)

Devamını Oku »

İSKHENOS veya İSKHENOOS

Yun. mit. Hermes’in torunu. Olympia’da otururdu. Şehri açlıktan kurtarmak için kendini feda etti. Mezarı Stadion yakınlarındaydı, (l)

Devamını Oku »

İSKETE

i. (yun. skathi’den). Güzel sesli küçük ötücü kuş. (Boyu 10-11 sm [İlmî adı Parus ater. Baştankaragillerden.] — ansİKl. İskete Kuzey yarımkürede, Avrasya’nın ve Afrika’nın kuzeyinde çok yaygın bir kuştur. Rengi mavi parıltılı siyahtır. Başının iki yanında ve ensesinde beyaz birer leke bulunur. Ormanlarda, bağlık bahçelik yerlerde yaşar. Zararlı böcekleri yediği için çok faydalıdır, (l)

Devamını Oku »

İSKENDERUN körfezi

Akdeniz’in doğu kesiminde körfez; Amanos dağları, Misis tepeleri ve Ceyhan deltası arasında. Batı kıyısı oldukça girintili çıkıntılı, sığ ve alçak, Amanos dağları önündeki yalı ovasına komşu olan doğu kıyısı düzdür. İskenderun şehri körfezin doğu kıyısında hafif bir çıkıntının siperinde kurulmuştur. Kuzeyinde Yumurtalık (Ayas) koyu bulunur. Dörtyol ve Payas kentleri de doğuda kıyıdan biraz içeride, dağların eteğinde yer alır, (m)

Devamını Oku »

İSKENDERUN

Akdeniz bölgesinde (Hatay ili) ilçe merkezi şehir ve liman; 154 807 nüf. (iftfln). Şehir İskenderun körfezi’nin doğu kıyısında Amanos dağlan önünde tir Foto. Turizm-Tanıtma (MEYDAN) * İSK yalı ovasında kurulmuştur. Anadolu demiryollarına Toprakkale’de bağlandığı gibi, işlek Adana-Antakya karayolu buradan geçer ve Belen geçitini aşarak şehri il merkezine bağlar. Şehrin yalı boyundan, hurma ağaçlarıyle süslü geniş Atatürk bulvarı geçer ve planında ...

Devamını Oku »

iskenderpaşa mescidi

İstanbul’da, Fatih semtinin, Sarı güzel mahallesinde mescit. (Terkim mescidi de denir). Bayezid IFnin vezirlerinden İskender Paşa yaptırdı (yaklş. ol. 1505). Kare planlı cami, kasnağı pencereli bir kubbeyle örtülüdür. Son cemaat yeri üç kubbelidir. Mimberi, Kemankeş Mustafa Paşa yaptırmıştır. Zamanla harap o- lan mescit, 1887 yılında ve son zamanlarda onarıldı, (m)

Devamını Oku »