Yazar Arşivi: serkan doğan

Fatma Kaplan HÜRRİYET Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği ile Buluştu

Fatma Kaplan HÜRRİYET Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit de ki Şube Başkanı olan Yüksel ÖZTÜRK bey ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte buluştu. Batı Trakya insanlarının hayatını kolaylaştırmak ve bilgiyi en iyi şekilde gençlere aktarmak için kurulmuş olan bir dernektir. Bu dernek gençlere yönelik güzel ve iyi çalışmaları ile de bilinmektedir. Trakya bölgesinin geçmişini en iyi şekilde anlatacak şekilde ...

Devamını Oku »

Kadınların ölmeden önce yapması gereken 100 şey!

Kapıyı kilitleAvazın çıktığı kadar bağırMerdiven boşluğuna saklanKapının arkasına komidin koyHer gün 5 çeşit yemek yapTepkisiz kalIşıkları kapatTelevizyon kumandasını kocana verTavan arasına kaçEşinden az para kazanÇocukları doyurBakımlı olKıvıtmadan yürüÇocukların odasına kaçEşinin verdiğiyle yetinYolda yalnızca önüne bakHer sabah kahvaltısını hazır etSessiz kalKayın validen ne diyorsa onu yapKapalı giyinPerdeleri hep kapalı tutÇarşıya pazara başkasını gönderElbiselerini ütüleKomşuya sığınBaba evine dönYorganın altında ses çıkarmadan durKocanın ...

Devamını Oku »

Hedy’in Mahiyeti ve Hükümleri

48- Yüce Allah’ın rahmetine yaklaşmak veya işlenen bir cinayete keffaret olmak için harem bölgesinde kesilmek üzere götürülen veya kendisi veya parası gönderilen kurbana “Hedy” denir. Bu da en az bir yaşındaki koyun ile altı ayını doldurup bir yaşındaki koyun gibi görünen tokludur. Beş yaşını tamamlamış deve ile iki yaşını doldurmuş sığır da olabilir. Bunların erkekleri ile dişileri birdir. Kurbanlık hayvanlarda ...

Devamını Oku »

Kıran Hac Nasıl Yapılır?

47- Bilindiği gibi, Kıran Hac, farz olan hac ile umre’nin ihramını birlikte yapmaktır. Şöyle ki: 1) Kıran hac yapacak olan kimse, mikatta veya mikat yerinden önce hac ile Umre’ye birlikte niyet eder. Yine iki rekât namaz kılar. Sonra: “Ey Allah’ım! Ben hac ve umre yapmayı istiyorum. Bunları bana kolaylaştır ve benden bunları kabul buyur,” diye dua eder ve Telbiyede bulunur. ...

Devamını Oku »

Temettü Haccınm Yapılış Şekli

46- Daha önce yazıldığı gibi Temettü Haccı, farz olan hac ile Umreyi ayrı ayrı iki ihram ile toplayıp hac mevsiminde yapmaktır. Mikat dışından (uzaktan) gelen hacılar, ihramda fazla kalmamak için daha çok bu nevi hac etmeyi tercih ederler. Şöyle ki: 1) Bir afakî (mikat dışından gelen kimse) ihrama başladığı zaman: “Ya Rabbi! Ben umre yapmak istiyorum, bu umreyi bana kolaylaştır ...

Devamını Oku »

Umrenin Yapılış Şekli

45- Yukardaki uygulama, yalnız “İfrad Hac” hakkındadır. Sadece Umre yapmak isteyen kimse şu şekilde hareket eder: 1) Umre haccı yapacak olan zat, afakî (mikât dışından) olduğuna göre, mikat yerinde ihrama girer. Mekke halkından ise. Harem Böleesi dışından ihrama girer Kitap: HAC KİTABI 389 Daha önce açıklandığı gibi elbisesini çıkarır ve iki parçadan ibaret dikişsiz ve beyaz örtüleri takınır. Sonra: “Allahümme ...

Devamını Oku »

Farz Hac Üzerinde Uygulama

44- Hac görevini vacibleri, sünnetleri ve edebleri ile yapacak olan kimse, şu şekilde hareket eder: 1) Helâl ve temiz bir mal elde eder. Ödenmesi gerekli borçlan varsa, onları öder. Kazaya kalmış ibadetleri varsa, mümkün olduğu kadar onları kaza eder. Günahlarından tevbe eder ve Allah’dan mağfiret diler. Kendisini kötü söz ve hareketlerden korur. Güzel ahlâklı olmaya çalışır. Tevazu hali içinde bulunur. ...

Devamını Oku »

Haccın Edebleri

43- Hac yolculuğunda bulunacak kimselerin gözetecekleri bir kısım edebler vardır. Başlıcaları şunlardır: 1) Tam helâl bir mal ile hac etmelidir. Çünkü helâl olmayan bir mal ile hac yapılması haramdır. 2) Yola çıkmadan önce, kul borçları varsa ödenmelidir. 3) Günahlardan tevbe etmeli, kazaya kalmış ibadetler varsa, onları kaza etmelidir. 4) Gösterişten, öğünüp böbürlenmekten, süs ve saltanattan sakınmalı, tevazu içinde olmalıdır. 5) ...

Devamını Oku »

Haccın Sünnetleri

42- Farz haccın sünnetleri şunlardır: 1) İhrama girerken gusletmek veya abdest almak. Bu yıkanma, yalnız temizlik maksadı iledir. Bundan dolayı hac için ihrama girecek bir kadın adet görmekte veya lohusa ise, temizlik için yıkanması sünnettir. 2) İhramın sünneti niyetiyle iki rekât namaz kılmak. Bu namazın ilk rekâtmda “Kâfirûn” sûresini ve ikinci rekâtında “İhlâs” sûresini okumalıdır. 3) İhram için beyaz ve ...

Devamını Oku »

Haccm Vacibleri

39- Haccın vacibleri şunlardır: Medine-i Münevvere tarafından hacca gidenler “Zül-Huleyfe”den, Irak, Horasan ve Maveraünnehr halkı “Cuhfe” hizasındaki bir yerden (Rabiğ hizasından), Necidliler “Karn”dan, Yemenliler de ” Yelemlem”den ihrama girerler. Yolları bu inikatlardan birine rastlamayan müslümanlar da, bunlardan birinin hizasında bulunacak bir yerden ihrama başlarlar. 2) İhramın yasaklarını terk etmek: dikişli elbise giyilmesi, av avlanması, ihramda iken saçların kesilmesi, çirkin söz ...

Devamını Oku »

Haccın Farziyetindeki Şer’î Hikmetler

34- Bilindiği üzere hac, İslâm’ın beş önemli esasından biridir. “İslâm dini beş esas üzerine kurulmuştur,” hadis-i şerifi bunu bildirmektedir. Hac, şartlarını kendinde toplayan her müslüman için çok kutsal bir farzdır. Namaz ile oruç birer bedenî ibadettir. Zekât malî bir ibadettir. Hac ise hem bedenî, hem de malî bir ibadettir. Bu farz, hem bedende olan sıhhat ve selâmetin, hem de mal ...

Devamını Oku »

Haccın Farziyetinin Sebebi ve Edasının Fevrî Olup Olmadığı

30- Haccın farz olmasına sebeb Beytullah’ın (Kâbe’nin) bulunmasıdır. Bu kutsal mabedi ziyaret için Yüce Allah’ın emri ile hac farz kılınmıştır. Bu sebeb tekerrür etmediği için haccın farziyeti de tekrarlanmaz. Mükellef olan kimsenin ömründe bir defa hac etmesiyle bu farz yerine getirilmiş olur. Öyle ki, akıl ve baliğ olan bir müslüman fakir iken yürüyerek hac etmiş olsa, sonradan zengin olmakla tekrar ...

Devamını Oku »

Mikat İle İlgili Bilgiler

25- Hac için afaktan (Mikat dışından) gelenler için ihrama girecekleri belli yerler vardır ki, bunlar beş yerdir. Bunların her birine “Mikat” denir. Çoğulu “Mevakıt”dır. Bunlar: “zülhuleyfe, Zati Irk, Cuhfe, Karn, Yelemlem” denilen yerlerdir. Bu yerlere gelmeden önce ihrama girilebilir. Öyle ki, süveyş yolu ile hacca gidenler “Rabiğ” hizasında ihrama girerler. Burası Şamlıların mikatı olan ve Mekke’ye üç merhale uzakta bulunan, ...

Devamını Oku »

Haccm Sıhhatinin Şartları

20- Hac görevinin sahih olarak yerine getirilebilmesi için şöylece dört şart vardır: 1) Islâm olmak. Bu haccm farziyetinin şartı olduğu gibi, sıhhatinin da şartıdır. Bir gayri müslim haccettikten sonra müslüman olsa dahi, önceden yapmış olduğu bu haccı sahih olmaz. 2) Özel yerlerde bulunup görev yapmış olmak. Bu yerlerden maksad, Arafat ile Kâbe’dir. Onun için Arafat’da vakfe yapmadıkça (beklemedikçe) ve Kâbe’yi ...

Devamını Oku »

Haccın Yapılmasını Gerektiren Şartlar

19- Haccın yerine getirilmesinin farz olması için beş şart vardır. Şöyle ki: 1) Beden sağlıklı olmalıdır. Onun için hac görevini yerine getirebilmek için vücud sağlığına sahip olmayan kimseye hac farz olmaz. Kör ve kötürüm olanlar da böyledir. Fakat iki İmama ve İmam Azam’dan bir rivayete göre, kendisini koruyup yol gösterecek kimsesi bulunan âmâya (iki gözü köre), diğer şartlara sahib olunca, ...

Devamını Oku »

Haccın Farz Olmasının Şartları

18- Bir kimseye haccın farz olması için sekiz şart vardır. Şöyle ki: 1) Müslüman olmalıdır. Gayri müslimler hac ile mükellef değildir. Buna göre bir gayri müslim hac yaptıktan sonra müslüman olsa, diğer şartlar bulununca yeniden hac etmesi gerekir. Yine, bir mü’min hac ettikten sonra -Allah korusun- dinden çıkıp da sonra tevbe ederek İslhamiyete dönse, diğer şartlar bulununca tekrar hac etmesi ...

Devamını Oku »

Tavafın Mahiyeti ve Nevileri

13- Tavaf, lûgatta ziyaret etmek ve bir şeyin etrafında dolanmak manasınadır, tavaf edene Taif ve tavaf edilen yere de Metaf denir. Din deyiminde tavaf, Kâbe’nin etrafında yedi defa dönmekten ibarettir. Şöyle ki: Kâbe’nin güney tarafındaki bir köşesine Rükn-ü Hacer ve diğer köşesine Rükn-ü Yemani denir. Rükn-ü Hacer’de, Hacer-i Esved denilen mübarek bir taş vardır ki, tavafa buradan başlanır. Beyt-i Muazzama ...

Devamını Oku »

Haccın Rükünleri

6- Haccm rükünleri, mahiyetini teşkil eden farzları ikidir. Biri, Arafat’da bir müddet beklemek, diğeri de Kâbe-i Muazzama’yı farz manada tavaf etmektir. 7- Arafat, Mekke-i Mükerreme’nin güney doğusunda altı saat uzaklıkta bulunan bir yerdir. Hac yapacaklar için Arafat’da durmak zamanı, Zilhice ayının dokuzuna raslayan Arefe gününün zeval vaktinden itibaren Kurban bayramı ilk gününün fecrinin doğuşuna kadar olan zamanm herhangi bir kısmıdır. ...

Devamını Oku »

Haccm Nevileri

4- Hac, farz, vacib ve nafile kısımlarına ayrıldığı gibi, ifrad hac, temettü hac ve kıran hac nevilerine de ayrılır. Şöyle ki: 1) Farz hac, şartlarını kendisinde toplayan bir müslümanın ömründe bir defa yapmakla yükümlü olduğu hacdır. 2) Vacib hac, nezredilen veya başlanmışken bozulan nafile bir hacca karşılık kaza edilecek olan hacdır. 3) Nafile hac, büluğ çağına ermemiş olmakla mükellef bulunmayanın ...

Devamını Oku »

Hac İle Umrenin Mahiyetleri

1- Hac, lûgatta, saygı değer makamları ve diğer yerleri ziyaret kasdmda bulunmaktır, din deyiminde ise: “Arafat’da özel vaktinde bir mikdar durmaktan ve ondan sonra Kâbe-i Muazzama’yı usulü üzere tavaf ederek ziyaret yapmaktan ibarettir. Hac yapan kimseye Hâcc (Hacı) denir. Bunun çoğulu “Hüccac”dır. 2- Umre, lûgatta ziyaret manasınadır. Din deyiminde: “Kâbe-i Muazzama’yı tavaftan ve Safa ile Merve denilen iki yer arasında ...

Devamını Oku »