Yazar Arşivi: pendik yol yardım

Çingene sancağı

Çingene sancağı, Osmanlı Devleti’nde Rumeli topraklannda yaşayan Çingenelerin yönetsel, mali ve askeri işlerini düzenlemek amacıyla kurulan Rumeli Eyaleti’ne bağlı sancak. Osmanlı ülkesinde yaşayan Çingeneler, 16. yüzyıla değin yalnız cizye ve ispenç ödeyerek vergi yükümlülüklerini yerine getiriyorlardı. Osmanlı sınırlarının batıda genişlemesinden sonra, 1520’de Rumeli Eyaleti ile İstanbul ve yöresinde yaşayan Çingeneler bir sancak sayıldı; sancağa da Çingene sancağı dendi. Sancak Çingeneleri, ...

Devamını Oku »

Çingene pavuryası

çingene pavuryası, ç a ğ a n o z olarak da bilinir, Portunidae (yüzücü yengeçler) familyasının Carcinus cinsinden küçük yengeç türlerinin ortak adı. Ilıman ve tropik kıyılarda, taşların arasında yaşayan çingene pavuryası, az tuzlu sulara dayanıklı olduğundan akarsu ağızlarına da girebilir. Türkiye sularında, özellikle Marmara, Akdeniz ve Ege’nin kuzeyinde bulunan başlıca iki tür, yaklaşık 4 cm uzunluğundaki Carcinus maenas ile ...

Devamını Oku »

Süne Çayı

Süne Çayı, Ege Bölgesi’nde, Büyük Meneres’in kolu akarsu. Muğla’nın batısındaki dağlann eteklerinden doğan çay İkizdere, Karpuzlu, Malgaç, Koçak, Emirdoğan, Kısır, Torluk, Köşk dereleri gibi kollarla büyür. Yatağan Ovasından geçen bölümü, Yatağan’ın eski adıyla Ahiköy Çayı olarak ya da Dipsiz Çay diye anılır. Etekleri maki ve zeytin ağaçlanyla kaplı bu ovadan sonra Çine Çayı dar bir boğazdan geçer ve Eskiçine yakınlarında ...

Devamını Oku »

Çine

Çine, Ege Bölgesi’nde, Aydın iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kent. Yüzölçümü 1.229 km2 olan ilçe kuzeyde Aydın Merkez ve Yenipazar, doğuda Bozdoğan, batıda Koçarlı ilçeleri, güneyde Muğla ili ile çevrilidir. Büyük Menderes Havzasının güneyinde yer alan Çine ilçesi topraklan, Menteşe Dağlarının kuzeybatı-güneydoğu doğrultusundaki doğu ve batı kollarıyla engebelenmiştir. Madranbaba Dağı (1.792 m), Doğu Menteşe Dağları üstünde önemli bir yükseltidir; ...

Devamını Oku »

Çincu

Çincu, Kore Cumhuriyeti’nin güneyinde, Kyangsang-namdo’da (Güney Kyangsang İli) kent. Naktong Irmağına kanşan Namçan’ın üzerinde, Pusan’ın batısındadır. Üç Krallık döneminden (İÖ 57-İS 668) başlaÇinçilla (C. laniger) J a n e Burton – Bruce Coleman Ltd kulaklı bir tavşanı andırır. Püsküllü kuyruğuyla birlikte uzunluğu 35-40 cm’yi bulur. Yumuşak ve açık boz tüyleri daha koyu renk yansımaları verirken kara bir çizgi de kuyruğu ...

Devamını Oku »

S inantekler

S inantekler, Meksika’nın güneyindeki axaca kentinin kuzeydoğusunda yaşayan Orta Amerika Yerlileri. Dağlık ve ulaşılması güç bir yörede yaşayan Çinanteklerin nüfusu (1970) 54 bin dolayındadır. Halkın 473 Çine yarak çeşitli adlar altında yerel yönetim merkezi olan Çincu, 1895-1925 arasında il merkezi oldu. Günümüzde çevre illeri birbirine bağlayan ulaşım kavşağı ve Kyangsangnamdo’nun batı ilçelerinin ekonomik ve kültürel merkezidir. Çincu Tarım Yüksekokulu’nu da ...

Devamını Oku »

Çin yeşimleri

Çin yeşimleri, Neolitik Çağda (İÖ y. 3000-15Ö0) Çin’de yeşimden oyularak yapılmış çeşitli eşya. Çin’de nefrit ve jadeit ile başka sert taşlara da genel olarak yeşim denir. Taşın cinsinden çok, ondan yapılan eşya önemlidir; kendi başlanna değerli i 1 ît I4 I 4 H Yeşimden yapılmış at bası, k Han hanedanı dönemi (İÖ 2O67İS 220); I Victoria ve Albert Müzesi, Londra ...

Devamını Oku »

Çin yazı sistemi

Çin yazı sistemi, Çince sözcükleri, çoğu resimsel simgelerden türemiş karakterlerle gösteren, büyük ölçüde logografik yazı sistemi. Çince sözlüklerde, genellikle karakter olarak adlandırılan 40 bin kadar simge vardır. Ama uygulamada Çin telgrafçılarının 4 birimli kod gruplarına ayırdığı 10 bin kadar simge yeterlidir. Çinceyi okuyup yazabilmek için en az 2 bin karakteri bilmek gereklidir. Belirli sözcükler, çoğu zaman ya sözcüğün anlamını ifade ...

Devamını Oku »

Çin-Tibet dilleri

Çin-Tibet dilleri, Çince, Tibet dili ve Birman dili başta olmak üzere 300’ü aşkın dil ve ana lehçeden oluşan dil ailesi. Konuşanların sayısı açısından, Hint-Avrupa dillerinden sonra dünyanın ikinci büyük dil ailesini oluşturur. Bu aileye bağlı çeşitli Çin dilleri(*) Çin ve Tayvan’da ve dünyanın birçok yerine dağılmış Çinli göçmenler tarafından, Tibet-Birman dilleriyse(*) Tibet ve Birmanya ile bütün Himalayalar bölgesinde konuşulur. Sınıflandırma. ...

Devamını Oku »

Çin tırpanağacı

Çin tırpanağacı (Cunninghamia lanceolata), Taxodiaceae familyasından, kışın yapraklarını dökmeyen, iğne yapraklı bir ağaç türü. Anayurdu Asya’nın doğusudur. Boyu yaklaşık 50 m’ye ulaşabilen ağacın, gövde çevresi ortalama 5,5 m’dir. Uzun şeritler biçiminde dökülen, kırmızımsı-kahverengi ve hoş kokulu bir kabuğu vardır. Tırpan biçimindeki sert yaprakları 6 cm uzunluğunda ve 6 mm genişliğindedir. Yuvarlak biçimli ve 5 cm uzunluğundaki kozalakları sivri uçlu ve ...

Devamını Oku »

Çin tarzı

Çin tarzı, Fransızca c h i n o i s e r i e , 17 ve 18. yüzyıllarda Avrupa’da özellikle iç mekân tasarımı, mobilya, çanak çömlek, dokuma ve bahçe tasarımı alanlarında Çin üsluplarının hayali bir yorumu olarak ortaya çıkan Batılı üslup. 17. yüzyılın ilk çeyreğinde önce İngiliz ve İtalyan, daha sonra da başka ülkelerin el sanatçıları Çin’den ithal edilen ...

Devamını Oku »

Çin Tarih Müzesi

Çin Tarih Müzesi, Çince z h o n g g u o l i s h i b o w u g u a n . Wade-Giles yazımında c h u n g – k u o l i – s h i h P O -w u Ku a n . Pekin’de Tian An Men Meydanı’nm doğu ucundaki büyük ...

Devamını Oku »

Çin takvimi

Çin takvimi, günümüzde Çin Halk Cumhuriyeti ve Tayvan (Çin Cumhuriyeti) ile bazı komşu ülkelerde (örn. Japonya), Gregoryen (Batı) takvimin yanı sıra kullanıl471 Çin tarzı makta olan tarihleme sistemi. Çin takvimi esas olarak Ay’ın hareketini temel alır. Birbirini izleyen 29 ve 30 günlük 12 aydan oluşur ve 354 güne ya da Ay’ın yaklaşık 12 tam dönüşüne eşittir. Takvim yılını 365 günlük ...

Devamını Oku »

Çin su geyiği

Çin su geyiği (Hydropotes inermiş), Artiodactyla (çifttoynaklılar) takımının Cerv’ıdae (geyikgiller) familyasından, Çin ve Kore’de yaşayan geyik türü. Bataklıklarda, tarlalarda ve dağ eteklerinde yaşayan Çin su Çin su geyiği (Hydropotes inermiş) ve yavrusu P Morris-W C .I geyiği genellikle yalnız dolaşır. Ürktüğünde tavşan gibi sıçrayarak kaçar. Ömuz yüksekliği yaklaşık 50 cm’dir. Kalın ve kaba postunun üstü kahverengi, altı aktır. Erkeğin boynuzları ...

Devamını Oku »

Çin Şeddi

Çin Şeddi, Çince w a n l 1 c h a n g c h e n g (On Bin Li’lik Duvar), Moğolca j a g a n k e r m e (Beyaz Duvar), San Denizdeki Bo Hai Körfezinden, Orta Asya’nın içlerine kadar, doğu-batı doğrultusunda 2.400 km boyunca uzanan duvar. Tarihte gerçekleştirilmiş en büyük inşaat projelerindendir. Bu büyük istihkâmın ...

Devamını Oku »

Çin satrancı

Çin satrancı, Çince x i a n g q i , İS 700’lerden bu yana Çin’de oynanan bir strateji oyunu. Oyunda kullanılan taşlar, ağır silahları ve kaleleri, filleri, atlıları, piyadeleri ve savaş arabalarını temsil eder. Her oyuncunun 16 taşı vardır. Bazı durumlarda rakibin ordusundaki taşa denk düşen taşların adlan değişiktir. Satranç tahtasının dörder sıralık sekiz kareden oluşan iki yansı bir ...

Devamını Oku »

Çin sanatı

Çin sanatı, Neolitik Çağdan başlayarak Çin’de ortaya çıkan çeşitli yapıt ve üsluplar. Çin Neolitik kültürü ülkenin kuzeyinden Kore ve Japonya’ya yayılmış, aralarındaki ırksal, dinsel ve ulusal farklılıklara karşın Doğu Asya kültürü kapsamına giren bütün bu kültürlere kaynaklık etmiştir. Aynca bak. Doğu Asya sanatı.

Devamını Oku »

Çin Piçin İngilizcesi

Çin Piçin İngilizcesi, 17. yüzyılda İngilizler ve Çinliler arasında ticaret dili ya da lingua franca(*) olarak kullanılmak üzere, İngilizcede değişiklik yapılarak geliştirilen karma dil. Pidgin (piçin) sözcüğünün İngilizcede “iş” anlamına gelen business sözcüğünün bozulmuş biçimi olduğu sanılır. Piçin İngilizcesi, 1664’te İngilizlerin Çin’in Guangzhou (Kanton) kentinde ilk ticaret merkezini kurmalarından sonra ortaya çıktı. Çinliler İngilizleri küçük görerek onların dilini öğrenmeye çalışmadıklarından ...

Devamını Oku »

Çin müziği

Çin müziği, Doğu Asya müziğinin geleneksel biçimlerinden ve bilinen en eski ve en gelişmiş müzik sistemlerinden biri. Doğu Asya müziği Kore ve Japon müziğini de içine alır. Çin müziğinin belgelenebilmiş en eski aşamalarında üflemeli ve vurmalı çalgılardan küre flüt (xun), pan flüt (pai-xiao), serbest kamışlı ağız mızıkası (sheng), taş ve çan takımları (qing ve zhong) ile davulun (gu), ayrıca da ...

Devamını Oku »

Çin memurluk sistemi

Çin memurluk sistemi, eski Çin’de memurların yarışma sınavıyla seçildiği yönetim sistemi. Çin Imparatorluğu’nun iki bin yıl ayakta kalmasında önemli rol oynamış ve Çin toplumundaki toplumsal hareketliliğin başlıca çıkış yollarından birini oluşturmuştur. Daha sonra öteki Asya ve Batı ülkelerinde geliştirilen memurluk sistemlerine de örnek olmuştur. Qin hanedanının (İÖ 221-206) ilk merkezî bürokratik imparatorluğu kurmasıyla, kadroların yeteneğe göre belirlendiği bir yönetim sistemi ...

Devamını Oku »