Yazar Arşivi: pendik yol yardım

Colymbiformes

Colymbiformes, eski sınıflandırmada, dalgıçlar ve batağanlar gibi su kuşlannı içeren takım. Sonraki araştırmalar bu iki grup arasmda ilişki bulunmadığını ortaya koymuş ve ornitologlar yaptıklan yeni sınıflandırmada bu kuşları iki ayn takımda toplamışlardır: Dalgıçları içeren Gaviiformes ve batağanlan içeren Podicipediformes (ya da Podicipitiformes) takımları. Uluslararası Zooloji Terimleri Komisyonu, Colymbiformes takım adını ve bazı dalgıçlar ile batağanlara verilen Colymbus cins adını uygulamadan ...

Devamını Oku »

Colwyn Bay

Colwyn Bay, Galler’de, Clwyd iline (county) bağlı Colwyn ilçesinin (district) merkezi ve deniz kıyısında dinlenme yeri. İrlanda Denizinin Kuzey Galler kıyısında yer alır. 19. yüzyılda kurulan kent I. Dünya Savaşı’ndan sonra hızla büyüyerek, eskiden 5 km uzunluğunda bir kumsalla bağlı olduğu Old Colwyn ve Rhös-on-Sea ile birleşti. Bir dinlenme yeri olma özelliğini de koruyarak Kuzey Galler’in en büyük kentlerinden biri ...

Devamını Oku »

Colwyn

Colwyn, Galler’in kuzeydoğusundaki Clwyd ilinde (county) ilçe (district). 1974’te kurulmuştur. Yüzölçümü 533 km2’dir. İrlanda Denizinin, Colwyn Bay ve Knmel Bay bölgeleri arasında” uzanan kıyı şeridinden başlayarak yaklaşık 80 km içerideki Maerdy kentine kadar uzanır. Batıdan Aberconwy, güneyden Meirionnydd, doğudan Glyndwr ve Rhuddlan ilçeleriyle çevrilidir. Llanddulas köyünün tam’ güneyindeki tepelerde bulunan Pen-y-Corddyn adlı kale Demir -Çağında bölgede yerleşim kurulduğunu göstermektedir. Aynca ...

Devamını Oku »

Columella Lucius Iunius Moderatus

Columella, Lucius. Iunius Moderatus (d. İS 1. yy, Gades, İspanya), Eski Romalı asker ve. çiftçi. Çiftçiliği ve basit bir yaşam tarzını sevdirmek amacıyla tarım ve benzeri konularda çeşitli yazılar yazmıştır. Gençliğinde Suriye’deki lejyon birliklerinde tribunus oldu. Ama ne askerlikte yükselmek, ne de hukukçuluk mesleği ona çekici geliyordu. Sonunda İtalya’da çiftçilik yapmayı seçti. Günümüze kalan yapıtlarından 12 ..kitap halindeki De re ...

Devamını Oku »

Columbus

Columbus, ABD’nin Ohio eyaletinde, Fairfield ve Franklin illerinde (co u n ty ) kent. 1816’dan beri Ohio’nun, 1824’ten beri de Franklin ilinin merkezidir. Eyaletin orta Columbııs’ta Eyalet Yönetim Binası, Ohio E t l i s Sawyer – Shostal / EB Inc. bir yönetim merkezi olarak planlandı ve Kristof Kolomb’un anısına kente kâşifin Latince adı verildi. Eyalet yönetimi 1816’da Chillicothe’dan buraya ...

Devamını Oku »

Columbus

Columbus, ABD’de, Georgia eyaletinin batısında kent. 1971’de Muscogee iliyle (c o u n ty ) birleşmiştir. Chattahooche Irmağı üzerindeki ulaşımın başlangıç noktasında, Alabama’daki Phoenix kentinin karşı kıyısında yer alır. 1827’de’ kuruldu; bölge eskiden yabanıl bir doğal çevrede yer alıyordu. 1840’a değin, ırmaktaki çağlayanlardan sağlanan enerjiye dayanan^ güçlü bir tekstil sanayisinin geliştiği, pamuk ticaretine yönelik önemli bir iç Uman durumuna geldi. ...

Devamını Oku »

Columbia Üniversitesi

Columbia Üniversitesi, ABD’nin önde gelen yükseköğrenim kuramlarından. New York kentinde önemli bir düşünsel kültürel merkezdir. 1754’te King’s College adıyla kuruldu. Bağımsızlık Savaşı’ndan sonra 1784’de yeniden açıldığında Columbia College, 1912’de ise Columbia Üniversitesi adını aldı. Günümüzde lisans düzeyinde öğretim yapan Columbia College erkek, 1889’da kurulup 1900’den bu yana üniversiteye bağlı olan ve gene lisans düzeyinde öğretim yapan Barnard College ise kız ...

Devamını Oku »

Columbia Platosu

Columbia Platosu, ABD’nin kuzeybatısında coğrafi bölge. Dağlar arasında yer alan platolann bir parçasıdır. Doğudan Kuzey Kayalık Dağlan, batıdan Sierra Nevada- Cascade Sıradağlan bölgesiyle çevrilidir; Washington, Oregon ve Idaho’da yaklaşık 260.000 km2’lik bir alap kaplar ve büyük çeşitlilik gösteren yüzey şekilleriyle tanınır. Bütünüyle bazaltik lav akmalarıyla kaplı olmasına karşın, önemli çökme ve kınlmalar sonucunda, deniz düzeyinden yükseklikleri 60-1.500 m arasında değişen ...

Devamını Oku »

Columbia Pictures

Columbia Pictures, ABD’nin önde gelen film şirketlerinden, 1924’te Harry Cohn tarafından Icuruldu. Önceleri ikinci sınıf filmler yaparken, giderek en önemli Hollywood yapımevleri arasına girdi. 1930’lar ve 40larda küçük bütçeli, aceleye getirilmiş filmlerin yanı sıra Frank Capra komedilerinin yapımcılığını da üstlendi. Bu filmlerin en ünlülerinden biri, 1934’te en iyi film Oscar’ını kazanan It Happened One Night’tı (İki Gönül Bir Olunca!Bir Gecede ...

Devamını Oku »

Columbia Irmağı

Columbia Irmağı Antlaşması, Columbia Irmağındaki enerjiden ortaklaşa yararlanmak ve bu enerjiyi depolamak için tesisler geliştirmek amacıyla ABD ve Kanada arasında yapılan antlaşma (17 Ocak 1961). Antlaşma, ABD’nin Montana’nın kuzeyinde Libby Barajı’m, Kanada’mn da İngiliz Kolumbiyası’ndaki üç ayn noktada baraj yapmasını öngörüyordu. Böylece ABD’nin kuzeybatıdaki dört eyaleti ile Kanada’nın güneybatıdaki iki eyaletine hidroelektrik enerji sağlanacaktı. Ülkelerden birinin üretilen enerjiden daha çok ...

Devamını Oku »

Columbia Encyclopedia

Columbia Encyclopedia, tam adı t h e n e w Co l u m b i a e n c y c l o p e d i a , New York kentinde yayımlanan tek ciltlik ansiklopedi. Uluslararası konularda doğru bilgiler içermesiyle saygınlık kazanmıştır. İlk olarak 1935’te yayımlandı. Columbia Üniversitesi’yle dolaylı, ama önemli bir ilişki içindeydi. 1950 ve 1963’te yeniden ...

Devamını Oku »

Columbia Dağlan

Columbia Dağlan, Kanada’da, İngiliz Kolumbiyası eyaletinin güneydoğusunda dağ sırası. Doğudan Kayalık Dağlar çukuru, güneyden Columbia Irmağı, batıdan İç Plato, kuzeyden Fraser Irmağı ile çevrilidir. Kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda 240 km boyunca, Kayalık Dağların Kanada’daki kesimine paralel uzanır ve kimi zaman bu dağlann batı uzantısı sayılır. Fiziksel olarak, yüksekliği 3.000 m’yi geçen dört ayrı sıradağdan oluşur: Cariboo, Monashee, Selkirk ve Purcell. Kuzey Thompson ...

Devamını Oku »

Colnmbia Buz Alanı

Colnmbia Buz Alanı, Kanada’da,- İngiliz Kolumbiyası ve Alberta eyaletleri arasındaki sınınn iki yanında uzanan Kayalık Dağlarda bulunan en geniş buz alanı. Bir bölümü Jasper Ulusal Parkı içinde kalır. Kuzey Amerika’nın kolayca ulaşılabilen buzul bölgelerinden biridir. Aşınma sonucunda dev bir kütleye dönüşmüş düz bir Columbia Dağları 104 plato üstündeki yüksek bir buz takkesi görünümündedir. Batıda Columbia Dağından (3.747 m) doğuda Athabasca ...

Devamını Oku »

Cohımbanus

Cohımbanus, a z îz (d. y. 543, Leinster, İrlanda – ö. 23 Kasım 615, Bobbio, İtalya; yortu günü, 21 Kasım), Kelt Kilisesinin en önemli misyonerlerinden. Kara Avrupa’sında manastırlarda ve manastır dışında ruhani yaşam biçimini yeniden canlandırmıştır. Down Kontluğu’ndaki Bangor Manastın ’nda öğrenim gören Columbanus, Aziz Attala, Aziz Gali ve Aziz Columbanus (Genç) gibi 12 keşişle birlikte y. 590’da İrlanda’dan aynldı. ...

Devamını Oku »

Columba

Columba (a z iz ), co lum ya da co lum c il l e olarak da bilinir (d. y. 521, Donegal Kontluğu, İrlanda – ö. 8/9 Haziran 597, Iona, Iç Hebridler, İskoçya; yortu günü, 9 Haziran), İskoçya’ıun Hıristiyanlığı benimsemesinde başlıca rolü oynadığı kabul edilen misyoner. Moville’Ii Aziz Finnian ile Clanard’lı Aziz Finnian’m yanında öğrenim gördü ve y. 551’de papazlığa ...

Devamını Oku »

Colum, Padraic

Colum, Padraic (d. 8 Aralık 1881, Longford Ui, İrlanda – ö. 11 Ocak 1972, Enfield, Connecticut, ABD), İrlanda asıllı Amerikalı şair. İrlanda köylerinin geleneklerini ve folklorunu yansıtan lirik şiirler yazmıştır. 20. yüzyıl başında Dublin’deki Kelt kültürünü .yeniden canlandırma hareketinden etkilendi. 1907’de Wild Earth (.Vahşi Toprak) adım verdiği bir şiir kitabı yayımladı. 1911’de Irish Review dergisinin kuruculan arasına katıldı. Üç yıl ...

Devamını Oku »

Colubridae

Colubridae, 1.500’ü aşkın türüyle dünyadaki bütün yılanların üçte ikisini kapsayan ve yeryüzünde en geniş dağılımı gösteren yılan familyası. Bu familya üyelerinin tanıtıcı özellikleri arka bacak kalıntılarının ve sol akciğerlerinin olmaması, üstçene kemiğinin ön orta bölümünde (premaksilla) dişlerin bulunmaması, yüz eklemlerinin genellikle gevşek, baş pullarının daha az sayıda, kamı örten pullanmn ise çok geniş olmasıdır. Türlerden çoğunun dişleri sert ve koni ...

Devamını Oku »

Coltrane, John (William)

Coltrane, John (William) (d. 23 Eylül 1926, Hamlet, Kuzey Carolina – ö. 17 Temmuz 1967, Huntington, New York, ABD), ABD’li caz saksofoncusu, orkestra şefi ve besteci. 1960 ve 70’lerin caz müziği Coltrane. y. 1966 down boat üzerindeki etkisi en az Charlie Parker’ın 1940 ve 50’lerdeki etkisi kadar güçlü olmuştur. Philadelphia’da yetişti. Eddie Vinson, Dizzy Gillespie, Earl Bostic ve Johnny Hodges’la ...

Devamını Oku »

Colton, Gardner Quincy

Colton, Gardner Quincy (d. 7 Şubat 1814, Georgia, Vermont – ö. 9 Ağustos 1898, Rotterdam, ABD), diazot monoksitin anestezik özelliklerini bulan ABD’li anestezi uzmanı ve mucit. Colton New York’ta tıp öğrencisi olduğu yıllarda, solunduğu zaman insanlan neşelendirdiği için “güldürücü gaz” olarak da anılan diazot monoksitin bu özelliğini halka tanıtmak üzere kent kent dolaşmaya başladı. 1844’te, öğrenimini yarım bırakarak sürdürdüğü bu ...

Devamını Oku »

Colt, Samuel

Colt, Samuel (d. 19 Temmuz 1814, Hartford, Connecticut – ö. 10 Ocak 1862, Hartford, ABD), kendi adıyla anılan altıpatlar tabancayı geliştiren ABD’ii silah yapımcısı. Colt tabancası, Vahşi Batinın simgelerinden biri durumuna gelmiştir. On altı yaşında denizciliğe başlayan Colt, gemideki boş zamanlarda ahşaptan oyarak geliştirdiği bir toplu tabanca modelini daha sonralan gerçek bir silah olarak imal etti ve 1835’te bu buluşunun ...

Devamını Oku »