Yazar Arşivi: pendik yol yardım

Arıkan, Saffet

Arıkan, Saffet (d. 1888, Erzincan – ö. 26 Kasım 1947, İstanbul), Türk asker ve siyaset adamı. Tek parti döneminde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) genel sekreterliği ve bakanlık yapmıştır. Harp Akademisini bitirerek 1910’da kurmay yüzbaşı oldu. Askeri görevlerle Yemen’de, Bağdat’ta bulundu, Çanakkale Savaşı’na katıldı. Binbaşılığa yükselince staj için Almanya’ya gönderildi. Dönüşte Bakû seferine katıldı. Sadrazam Ahmed İzzet Paşa’nın başyaverliğini yaptı. İstanbul ...

Devamını Oku »

Arık Boğa

Üniversitesi’nde sanat tarihi, Louvre Arkeoloji Enstitüsü’nde arkeoloji öğrenimi görerek yurda döndü. İstanbul Arkeoloji Müzelerinde çalışmaya başladı. 1932-33 arasında Alişar kazısına katıldı. Maarif Vekâleti Arkeoloji Müdürlüğü’ne atandı. Güllüdağ, Troya, Alaca Höyük, Çankırıkapı, Karaoğlan, Alaeddintepe – ve Bittim kazılarında çalıştı. 1939’da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde arkeoloji ve dinler profesörü, 1943’te Ankara Arkeoloji Müzesi müdürü oldu. 1950’de siyasete atılarak Demokrat Parti’den Seyhan milletvekili ...

Devamını Oku »

Arı Toprak Budacılığı

bugün Asya’nın doğusunda Mahayana Budacılığmın en yaygın biçimlerinden biri olan Buda Amitabha’ya (Japonca: Amida; Çince: Omituofo “Sonsuz Işık Budası”) kendini adama kültü. An Toprak Okullan, Amitabha’nın adını anarak (nembutsu, Japonlara özgü dua biçimi namu Amida Butsu’dan) kendini ona gerçekten adayan herkesin Amitabha’nın Batı Cenneti Sukhavati’de (An Toprak) yeniden doğacağı inancı üzerine kuruldu. An Toprak inancı Sanskrit dilinde yazılmış üç kutsal ...

Devamını Oku »

Arhus

a a r h u s olarak da yazılır, Danimarka’da, Doğu Jutland’daki Ârhus ilinin (amtsmmune) merkezi. Ârhus Körfezi kıyısında ver alır. Günümüzde üzeri örtülmüş olan Ârhus akarsuyunun kaynaklandığı yer yakınında bir Viking yerleşmesinin kalıntılan bulunmakla birlikte Ârhus’un ilk kuruluş tarihi bilinmemektedir. Kentle ilgili bilinen en eski beratta (1441), daha eski bir berata gönderme yapılmaktadır. Ârhus 948’de piskoposluk merkezi oldu. Bu ...

Devamını Oku »

Arhat

(Sanskrit dilinde), Pali dilinde a r a – h a n t (“uygun” ya da “layık” olan), Budacılıkta, varoluşun gerçek doğasını kavrayarak Nirvana’ya (tinsel Aydınlanma) ulaşmış yetkin kişi. Kendini, arzunun bağlarından kurtarmış olan arhat artık yeniden doğuş döngüsü dışındadır. Theravada geleneğinde arhat’hk her Budacının seçmesi gereken yol sayılır. Pali dilinde yazılmış metinlere göre bu yolda geçilmesi gereken dört aşama vardır: ...

Devamını Oku »

Arhangelsk

Rus Sovyet Federe Sosyalist Cumhuriyetinde yönetim birimi («oblast). SSCB’nin Avrupa kesiminin kuzey kıyısı boyunca, Onega Körfezinden Yugorsky Yarımadasına kadar uzanır. Yüzölçümü 587.400 km2’dir. Merkezi Arhangelsk kentidir. Doğuda Nenets özerk bölgesi (okrug) ile Solovets, Novaya Zemlya ve Franz Josef takımadalarının yanı sıra başka birçok ada da Arhangelsk yönetim birimine bağlıdır. Alçak buzultaşı tepeleri ve geniş vadileri, kuzeyde tundralar, güneyde ise ladin, ...

Devamını Oku »

Argyll-Bute

İskoçya’nın güneybatısında, Strathclyde yönetim bölgesine bağlı ilçe. 1975’teki yeni düzenlemeyle oluşturuldu. Eski Argyll ilinin büyük bölümünü ve eski Bute ilçesinin bir bölümünü kapsar. Yüzölçümü 6.757 km2’dir. Grampians’ın güneybatısında, derin göl ve koylann birbirinden ayırdığı engebeli yarımadalarla İrlanda Denizine kadar uzanır. Mull, Islay ve Jura’nın yanı sıra öteki İç Hebrid Adalarının da çoğunu içine alır. Argyll-Bute topraklan, Kuzey İskoçya’nm kuzeybatı bölümünün ...

Devamını Oku »

Argyll (3. Dükü), Archibald Campbell,

s l a y k o n t u (1707-43) olarak da bilinir (d. Haziran 1682, Ham House, Petersham, Surrey – ö. 15 Nisan 1761, Londra, İngiltere), 2. Argyll dükünün kardeşi ve Hanover hanedanının ilk dönemlerinde ün kazanan siyaset adamı. Kısa bir süre, Marlborough dükünün emrinde orduda görev yaptı. 1705’te İskoçya haznedarlığına, ertesi yıl da İskoçya ve İrlanda krallıklarının birleşmesiyle ...

Devamını Oku »

Argyll (2. Dükü), John Campbell

g r e – ENWICH DÜKÜ, GREENWICH KONTU (1705-19), c h a t h a m b a r o n u olarak da bilinir (d. 10 Ekim 1678, Petersham – ö. 4 Ekim 1743, Petersham, Surrey, İngiltere), Jacobusçulann 1715’teki ayaklanması sırasında İngiliz kuvvetlerinin İskoçyalı komutanı. İskoçya’ nın İngiltere’yle birleşmesini savunmuştur. İskoçyalı soylulardan Argyll birinci dükünün oğlu olan John Campbell, ...

Devamını Oku »

Argyll (10. Kontu ve 1. Dükü), Archibald Campbell

(d. 1651? – ö. 25 Eylül 1703, Newcastle-upon-Tyne yakınlarında, Cherton House, Northumberland, İngiltere), 1688 Devrimi’nin İskoç önderlerinden. Argyll 9. kontunun en büyük oğluydu. Babasının idam edilmesiyle yitirdiği soyluluk haklanm geri alabilmek için Kral II. James’in gözüne girmeye çalıştı. Bu girişiminde başansız olunca, Lahey’e giderek, sonradan III. William adıyla tahta çıkan Orange prensi William’la birlikte 1688 Devrimi’ni var gücüyle destekledi. Unvanının ...

Devamını Oku »

Argyll (9. Kontu), Archibald Campbell

(d. 26 Şubat 1629, Dalkeith, Midlothian, iskoçya – ö. 30 Haziran 1685, Edinburg), İskoçyalı Protestan önder. Katolik kral II. James’e başkaldırması yüzünden idam edilmiştir. İskoçya dışında eğitim gördükten sonra 1649’da ülkesine döndü. Dunbar Savaşı’na (3 Eylül 1650) katıldı. Worcester Savaşı’ndan sonra, Kuzey İskoçya’da kralcı önder Glencairn’in saflarına katıldı. Sonunda hem kralcılarla hem de krahn karşıtlarıyla arası açıldı. 1657’de, Cromwell rejimi ...

Devamını Oku »

Argyll (1. Markisi ve 8. Kontu), Archibald Campbell

(d. 1607 – ö. 27 Mayıs 1661, Edinburg), Kral I. Charles ile parlamento arasındaki İngiliz İç Savaşlan sırasında İşkoçya’daki krallık karşıtı grubun önderi. Ülkesinin, İngiltere’nin siyasal ve dinsel egemenliğinden kurtulup kısa bir dönem bağımsız kalmasına öncülük etmiştir. 1626’da devlet danışma meclisi üyesi olarak siyasete atıldı. 1637-38’de İskoçya piskoposluğunun kaldmlması çağrısını yaptığı ve I. Charles’ın Anglikan tapınma biçimlerini zorla benimsetme çabalarına ...

Devamını Oku »

Argüello, Leonardo

(d. 1873 – ö. 15 Aralık 1947, Mexico City), Somoza rejiminde yalnızca 25 gün süreyle başkanlık yapan NikaragualI devlet adamı. Bir aydın olan Argüello, önce eğitim bakanlığı görevinde bulundu. Latin Amerika tarihinin en gülünç darbe girişimlerinden biri, 1925’te Argüello onuruna verilen bir ziyafet sırasında, bir sarhoşluk anında Gabry Rivas tarafından gerçekleştirildi. General Anastasio Somoza’nın desteğiyle başkan seçilen Argüello, 1 Mayıs ...

Devamını Oku »