Yazar Arşivi: olo

Delage, Yves

Delage, Yves (d. 13 Mayıs 1854, Avignon ö. 7 Ekim 1920, Sceaux, Fransa), omurgasızların fizyolojisine ve anatomisine ilişkin araştırmaları ve açıklamalarıyla tanınan Fransız zoolog. Ayrıca, içkulaktaki yarım daire kanallarının denge organı olarak işlev yaptığını bulmuştur (1886). 1880’de Sorbonne, 1881’de Caen üniversitelerinde zoolog olarak çalışan Delage, 1884’te Luc’teki zooloji araştırmaları merkezinin yöneticiliğine, 1886’da Sorbonne Üniversitesi’nde zooloji profesörlüğüne getirildi, 1878 ve 1902’de ...

Devamını Oku »

delafossit

delafossit, bakır ve demir oksit (CuFe02 ) yapısında, siyah renkli ve metal halde bulunan oksit minerali. Öteki bakır ve demir oksit mineralleriyle karışmış durumda ve ikincil mineral olarak bulunan delafossitin en yaygın olarak elde edildiği bölgeler Meksika’daki Sonora, İspanya’daki Pedroso ve AFC’deki Pfaffenreuth’dur. ABD’ de, Arizona’daki Bisbee’de ve Nevada ile Idaho’da da bol miktarda bulunur. Ayrıntılı fiziksel özellikleri için bak. ...

Devamını Oku »

Delany, Martin R(obison)

Delany, Martin R(obison) (d. 6 Mayıs 1812, Charles Town, Virginia – ö. 24 Ocak 1885, Xenia, Ohio, ABD), Köleliğin Kaldınlması Akımı yanlısı ABD’li Siyah hekim. Savunduğu Siyah milliyetçiliği ve Siyah olmaktan onur duyma anlayışı sonraki kuşaklara örnek olmuştur. Ailesi çocuklanna daha iyi bir eğitim olanağı sağlayabilmek için Pennsylvania’ya göç ettiğinde henüz küçük bir çocuktu. On dokuz yaşma geldiğinde, gündüzleri Pittsburgh’da ...

Devamını Oku »

Delaney, Shelagh

Delaney, Shelagh (d. 25 Kasım 1939, Salford, Lancashire, İngiltere), İngiliz oyun yazan. On dokuz yaşındayken Londra’da sahnelenen ilk oyunu A Taste o f Honey (1958; Bir Parmak Bal) ile eleştirmenlerin övgüsünü toplamış ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. İki yıl sonra New York kentinde sahnelenen oyun, Delaney’e Tiyatro Eleştirmenleri Çevresi Ödülü’nü kazandırmıştır. Delaney, kendi açıklamasına göre, Terence Rattigan’ın bir oyununu ...

Devamını Oku »

Delane, John Thadeus

Delane, John Thadeus (d. 11 Ekim 1817, Londra – ö. 22 Kasım 1879, Ascot, Berkshire, İngiltere), Londra’da yayımlanan The Times’m genel yayın yönetmenliğini 36 yıl sürdüren Ingiliz gazeteci. Tanınmış bir avukat ve yazarın oğlu olan Delane, daha küçük yaşta komşuları olan The Times’m sahibi II. John Walter’in dikkatini çekti. Londra’da King’s College’ da iki yıl öğrenim gördükten sonra Oxford’a girdi. ...

Devamını Oku »

Delamere (Vale Royal), Hugh Cholmondeley,

Delamere (Vale Royal), Hugh Cholmondeley, 3. Baron (d. 28 Nisan 1870, Vale Royal, Cheshire, İngiltere – ö. 13 Kasım 1931, Loresho-Limuru, Kenya), İngiliz Doğu Afrikası’na (bugün Kenya) yerleşen AvrupalIların önderlerinden biri. Afrika’ya uygarlığı yalnızca AvrupalIların getirebileceğine inanmış ve yaşamı boyunca beyaz ırkın üstünlüğünü savunmuştur. Avlanmak için geldiği Kenya’ya 1903’te yerleşti. Sömürge yönetiminin bağışladığı 40 bin hektarlık toprağa uygun hayvan ve ...

Devamını Oku »

Delamere (Dunham Massie), George

Delamere (Dunham Massie), George Booth, 1. Baron, s i r g e o r g e b o o t h , 2. b a r o n e t (1636-61) olarak da bilinir (d. Ağustos 1622 – ö. 8 Ağustos 1684, Dunham Massey, Cheshire, İngiltere), Ağustos 1659’da Cromwell Cumhuriyeti’ne karşı başarısız bir kralcı ayaklanmaya önderlik eden İngiliz siyaset adamı. ...

Devamını Oku »

Delambre, Jean-Baptiste-Joseph

Delambre, Jean-Baptiste-Joseph (d. 19 Eylül 1749, Amiens – ö. 19 Ağustos 1822, Paris, Fransa), Uranüs’ün hareketine ilişkin olarak hazırladığı cetvellerle tanınan Fransız astronom. Delambre, 1771’de oğluna özel dersler vermeye başladığı maliyeci Geoffroy d’Assy’nin de desteğiyle 1788’de küçük bir gözlemevi kurdu. Burada aralıksız biçimde gözlemler ve hesaplamalar yaptı ve 1792’de, Tables du Soleil, de Jupiter, de Saturne, d’Uranus et des satellites ...

Devamını Oku »

Delaware

Delaware, ABD’yi oluşturan eyaletlerden biri. ABD’nin doğusundaki Güney Atlantik bölgesinde yer alır. Kuzeyinde Pennsylvania, doğusunda New Jersey, Delaware Körfezi ve Atlas Okyanusu, güney ve batısında ise Maryland bulunur. Yüzölçümü 5.294 km2’dir. Eyaletin başkenti Dover’dır. Delaware’de ilk sürekli yerleşim, Fort Christina (bugün Wilmington) adıyla bir grup İsveçli tarafından 1638’de kuruldu. Yöredeki İsveç kolonisi New Sweden’i, 1655’te New Amsterdam’da yaşayan Felemenkliler, 1664’te ...

Devamını Oku »

Delaunay, Robert

Delaunay, Robert (d. 12 Nisan 1885, Paris – ö. 25 Ekim 1941, Montpellier, Fransa), Kübizmde ilk kez canlı renkler kullanarak Orfizm(*) akımının oluşmasına katkıda bulunan Fransız ressam. Bütünüyle temsili olmayan (salt soyut) bir üslupta çalışmış, renk düzlemlerinin birbiri üstüne gelecek biçimde düzenlenmesiyle oluşan ve kurgusal gerilime dayanan soyut sanatın gelişmesini büyük ölçüde etkilemiştir. Sanat yaşamına sahne tasanmcısı olarak başladı. Resimle ...

Devamını Oku »

Delaunay, Charles-Eugene

Delaunay, Charles-Eugene (d. 9 Nisan 1816, Lusigny-sur-Barse – ö. 5 Ağustos 1872, Cherbourg yakınları, Fransa), Ay’ın hareketine ilişkin kuramıyla, gezegen hareketleri kuramlannın gelişimine katkıda bulunan Fransız metametikçi ve astronom. 1836’da Madencilik Okulu’nda öğrenime başlayan Delaunay, 1843’te mühendis ve 1858’de başmühendis oldu. 1841-48 arasında, Jean-Baptiste Biot ile birlikte Sorbonne’da matematik ve astronomi dersleri aldı. 1850’de Politeknik Okul’da mekanik dersleri vermeye başladı, ...

Devamını Oku »

Delaroche, (Hippolyte-) Paul

Delaroche, (Hippolyte-) Paul (d. 17 Temmuz 1797, Paris – ö. 4 Kasım 1859, Paris, Fransa), gerçekçi bir biçimde özenle işlediği tarihsel konulu resimleriyle 19. yüz- “Edward’m Çocukları”, Paul Delaroche’un yağlıboya çalışması, 1830; Louvre Müzesi, Paris Giraudon – Art Resource / EB Inc. yıl ortalannda Fransa’nın en başarılı akademik ressamlanndan biri sayılan sanatçı. Babası sanat uzmanı, amcası Mühürler Dairesi’nin (Cabinet des ...

Devamını Oku »

Delbrück, Berthold

Delbrück, Berthold (d. 26 Temmuz 1842, Putbus, Prusya – ö. 3 Ocak 1922, Jena,Almanya), Alman dilbilimci. Sözdizimi sorunları üzerinde çalışmalar yapmış ve Hint- Avrupa dillerinde karşılaştırmalı sözdizimi araştırmalarının temellerini atmıştır. 1870-1912 arasında Jena Üniversitesi’nde Sanskrit ve karşılaştırmalı dilbilim profesö- Berthold Delbrück Dr. Wilhelm Rau, Marburg rüydü. 1871’de Sanksrit ve Yunancadaki isteme ve istek kiplerini inceleyen Syntaktische Forschungen (Sözdizimi Araştırmaları) adlı ...

Devamını Oku »

Delblanc, Sven

Delblanc, Sven (d. 26 Mayıs 1931, Swan River, Manitoba, Kanada), 1960’lann ve 70’lerin önde gelen İsveçli romancısı. 1962’de yayımlanan Eremitkraftan (Keşiş Yengeç) adlı ilk romanında, insan özgürlüğü sorununu ve insanın var oluşunda sevgi ve gizemciliğin rolünü araştırdı. 1780’lerde Almanya’da geçen pikaresk romanı Prastkappartda (1963; Papaz Cüppesi), Kastrater’de (1975; Hadım) ve Ğunnar EmannueP de (1978) bu temalan tarihsel bir çerçeve içinde ...

Devamını Oku »

Delaware Suyolu

Delaware Suyolu, New York kentine su taşıyan şebekenin bir bölümünü oluşturan daire kesitli basınç tüneli. Kaynak noktası yakınlarında Delaware Irmağından ve Catskill Dağlarındaki başka akarsulardan beslenir. İlk yapıldığında, Catskill’lerdeki Rondout Göletinden New York’un Westchester ilinin güneyindeki Hill View Göletine kadar anakayaç derinliğinde 137 km boyunca uzanıyordu. 1937-53 arasında yapılan suyolu 1965’e değin süregelen eklemelerle toplam 169 km’ye ulaştı. Bazı yerlerde ...

Devamını Oku »

Delaware Körfezi

Delaware Körfezi, Atlas Okyanusunun kuzeyinde, ABD’nin doğu kıyısında körfez. New Jersey ve Delaware eyaletleri arasındaki sınırın bir bölümünü oluşturur. Delaware Irmağıyla Alloway Çayının birleştiği noktadan, New Jersey’deki May Burnu ile Delaware’deki Henlopen Burnu arasında yer alan 19 km genişliğindeki giriş bölümüne kadar uzunluğu 84 km’dir. Çevresinde çoğunlukla bataklık arazilerin bulunduğu körfez, Atlas Okyanusu suyolu üzerinde önemli bir bağlantı durumundadır. Delaware ...

Devamını Oku »

Delaware Konfederasyonu,

Delaware Konfederasyonu, l e n n i l e n a p e k o n f e d e r a s y o n u olarak da bilinir, Algonkin dili konuşan Kuzey Amerikalı bir grup Yerli kabilesinin oluşturduğu birlik. Delaware’deki Cape Henlopen’den, New York’ taki Long Island’ın batısına kadar Atlas Okyanusu kıyısına yerleşmiş olan bu kabileler özellikle Delaware ...

Devamını Oku »

Delaware Irmağı

Delaware Irmağı, ABD’nin Atlas Okyanusuna açılan yamaçlarında ırmak. Ağzından 210 km yukarıda, New Jersey’deki Trenton’a kadar olan bölümünde gelgitten etkilenir. En uzun kolu da içinde olmak üzere uzunluğu 650 km’dir ve 29.630 km2’lik Delaware Irmağı, New Jersey National Park Service; fotoğraf Albert Dillahunty bir alanı akaçlar. Pennsylvania-New York ve New Jersey-Pennsylvania eyalet sınırlarının bir bölümünü oluşturur; birkaç kilometre boyunca da ...

Devamını Oku »

Delaware

Delaware, ABD’de, Ohio eyaletinin orta kesimindeki Delaware ilinde (county) kent. 1808’den beri il merkezidir. Columbus’un 40 km kuzeyinde, Olentangy Irmağı üzerinde kuruludur. Moses Byxbe’nin 1804’te ırmağın doğu yakasında yerleşmesinden önce çevrede Delaware Yerlilerine ait bir köy bulunuyordu. 1808’de yapılan plana göre kurulan kasaba gözde bir sağlık merkezi olarak gelişti. 1834’te, kükürtlü su kaynaklarının yakınında Mansion House Oteli kuruldu. Ingiltere’de yapılan ...

Devamını Oku »

Delescluze, (Louis-) Charles

Delescluze, (Louis-) Charles (d. 2 Ekim 1809, Dreux – ö. 25 Mayıs 1871, Paris, Fransa), Fransız devrimci. 1830 ve 1848 devrimlerine katılmış ve Paris Komünü’nün önderleri arasında yer almıştır. Ateşli, radikal bir cumhuriyetçi olan Delescluze, 1830 Devrimi sırasında henüz öğrenciydi. Gizli cumhuriyetçi örgüt Halk Dostları’nm militanlarından biri olarak, 1832’de Kral Louis-Philippe’e yönelik başarısız bir suikast girişimine karıştı ve Brüksel’e kaçmak ...

Devamını Oku »