Yazar Arşivi: olo

örgün eğitim

örgün eğitim, okullarda ya da okul niteliği taşıyan kuruluşlarda, öğretmenliği meslek edinmiş kişilerce yürütülen eğitim. Türkiye’de 1973’te yürürlüğe giren Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre örgün eğitim sistemi okulöncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kademelerinden oluşur. Örgün eğitim devletin gözetimi ve denetimi altında, onun onayladığı plan ve programlara göre yürütülür. Okulöncesi eğitim dışındaki örgün eğitim notla değerlendirilir ve diplomaya yönelmiştir. Örgün ...

Devamını Oku »

örfî hukuk

örfî hukuk, y a s a ğ , y a s a ğ -i p a d î ş a h î , s îy a – SET-İ SULTANİ, ÖRFİ FIKIH, ÖRF-İ OSMANİ, KAn u n n a m e -İ su l t a n İ olarak da bilinir, OsmanlI Devleti’nde kaynağı örf(*) olan yönetsel ve yargısal kurallar. Şeriatın ...

Devamını Oku »

örf,

örf, u r f olarak da bilinir, benzer koşullarda herkesçe doğru sayılan ve uyulmasına gerek duyulan kurallar. Sözlük anlamı “bilinen” ya da “herkesin bildiği”dir; örf-i mâruf, örf ü âdât, âdet deyimleri ile değişimli olarak kullanılır. Bütün geleneksel tarım toplumlarmda, görgüye dayalı olarak kuşaktan kuşağa aktarılan bilgi ve uygulamalar çok büyük yer tutar. Bu aktarımı sistemleştiren âdet ve gelenekler yavaş yavaş ...

Devamını Oku »

Örensoy, Tevfik Recep

Örensoy, Tevfik Recep (d. 17 Şubat 1875, İstanbul – ö. 28 Mart 1951, İstanbul), Türkiye’de histoloji ve embriyoloji dallarının gelişmesine katkıda bulunan hekim. 1898’de Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’yi (Askeri Tıbbiye) tabip yüzbaşı rütbesiyle bitirdi. 1900’de birkaç meslektaşıyla birlikte histoloji ve embriyoloji uzmanlık eğitimi için Almanya’ya gönderildi. Kiel ve Leipzig üniversitelerinden sonra Würzburg Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde sürdürdüğü doktora çalışmalarını soğanilikte görülen bozukluklar ...

Devamını Oku »

Örebro

Örebro, İsveç’in ortagüney kesimindeki Örebro ilinin (lan) merkezi kent. Svart Irmağının (âlven) Hjâlmar Gölüne döküldüğü noktada yer alır. İsveç’in en eski kentlerinden biridir. Daha 13. yüzyılda bir ticaret merkezi olarak tanınan kent İsveç tarihinde önemli rol oynadı. 1434’te Danimarka’ya karşı başlatılan ayaklanmaya önderlik eden Engelbrekt Engelbrektsson bir süre burada yaşadı. Kentte ülke tarihi açısından önem taşıyan bir dizi toplantı düzenlendi. ...

Devamını Oku »

Orebro

Orebro, İsveç’in ortagüney kesiminde il {lan). Kuzeyde Bergslagen maden bölgesinden başlayarak doğuda Hjâlmar ve güneyde Vâttem göllerine kadar uzanır. Yüzölçümü 8.515 km2’dir. Nârke yönetim bölgesi (landskap) ile Vâstmanland ve Vârmland’ın bİT bölümünü içine alır. Sularını güneye ve doğuya doğru akan akarsular toplar. İlde çok sayıda göl vardır. Başlıca sanayi dalları, kerestecilik ve maden işleme ile kâğıt ve çelik üretimidir. Ayrıca, ...

Devamını Oku »

ördek,

ördek, Anseriformes takımının Anatidae familyasının Anatinae altfamilyasım oluşturan 108 su kuşu türünün ortak adı. Ördekler, Anatidae familyasının öbür üyeleri olan kuğu ve kazlara göre daha küçük yapılı ve daha kısa boyunludur. Çoğu türün erkeği, yılda bir kez tüy değiştiren kaz ve kuğulardan farklı olarak iki kez tüy değiştirir.Kuğulardaki gibi bacakları gövdelerinin arkasında yer aldığından paytak yürürler. Suna(*) ve angıtları içeren ...

Devamını Oku »

Oraefa Buzulu,

Oraefa Buzulu, İzlanda’nın güneydoğu kesimindeki Austur-Skaftafells ilinde volkanik kökenli buzul. Çok geniş bir alanı kaplayan Vatna Buzulunun (jökull) güney ucunda bulunur. En yüksek noktası olan Hvannadalshnükur Dağı (2.119 m) ülkenin de en yüksek doruğudur.

Devamını Oku »

Öpik

Öpik, Ernest Julius (d. 23 Ekim 1893, Port-Kunda, Estonya, Rus Çarlığı – ö. Kasım 1985), göktaşları ve meteorlar üzerindeki araştırmalarıyla tanınan Estonyalı astronom. Çalışmalarıyla evrenin yapısının ve evriminin anlaşılmasına önemli katkılarda bulunmuştur. 1911’de Estonya’daki Tallinn Üniversitesi’nden mezun olan Öpik, astronomi alanındaki doktora çalışmasını 1916’da Moskova Üniversitesi’nde tamamladı. 1919’da Taşkent Gözlemevi’nde çalışmaya başladı, 1921-44 arasında da Tartu’daki (Estonya) Astronomi Gözlemevi’nde görev ...

Devamını Oku »

önsel bilgi

önsel bilgi bak. a priori bilgi

Devamını Oku »

önseçim

önseçim, siyasal partilerin, parlamento seçimleri için gösterecekleri adayları belirlemek üzere seçim öncesinde yaptıkları oylama. Çeşitli ülkelerde uygulanan farklı biçimleri vardır.ABD’de kayıtlı parti üyeliği sistemi söz konusu olmadığından adayların belirlenmesi seçmenlere bırakılmıştır. Her eyalet kendi koşullarına göre kapalı ya da açık önseçim yöntemini uygulayabilir. Kapalı önseçim yönteminde parti adaylarını yalnız o partinin seçmenleri belirler. Bu yöntem seçmeni tercih edeceği partiyi dolaylı ...

Devamını Oku »

önleme avcı uçağı

önleme avcı uçağı, askeri havacılıkta, düşman uçaklarının yolunu kesmek ve saldırılarını önlemek amacıyla kullanılan avcı uçağı. Ayrıca bak. avcı uçağı.

Devamını Oku »

öngörülemezlik hali kuramı

öngörülemezlik hali kuramı, beklenmeyen durumların ortaya çıkması yüzünden yerine getirilmesi iktisadi bakımdan güçleşen sözleşme ya da antlaşma hükümlerinin yeni koşullara uydurulmasının taraflarca istenebileceğine ilişkin hukuk kuramı. Bu kuramı savunanlar sözleşme ya da antlaşmaların belli koşullar altında yapıldığını, tarafların iradelerinin bu koşullara göre yorumlanması gerektiğini ve koşulların değişmesiyle ortaya çıkan durumun artık tarafların iradelerine uymaması nedeniyle hükümlerin bu yeni koşullara uygun ...

Devamını Oku »

öngörülemezlik

öngörülemezlik, hukukta, sözleşme ve antlaşmaların içerdikleri hükümlerin uygulanmasını güçleştiren savaş, doğal afet, iktisadi bunalım gibi olağanüstü durumların taraflarca önceden tahmin edilmesinin olanaksızlığı. Sözleşme hükümlerinin değiştirilmesi amacıyla öngörülemezliğin öne sürütebilmesi için bu beklenmeyen hallerin var olması gerekir.

Devamını Oku »

öndeyiş ve sondeyiş,

öndeyiş ve sondeyiş, p r o l o g ve e p îlo g olarak da bilinir, başta manzum oyun türünde olmak üzere, edebi bir yapıtın girişine ve sonuna eklenen parçalar. Eski Yunan’da prologos günümüzdeki öndeyişten daha büyük bir önem taşıyor ve açıklayıcı nitelikte bir ilk perde işlevi görüyordu. Bir oyun karakteri (genellikle bir tanrı) sahneye çıkıyor ve başlayacak oyundaki ...

Devamını Oku »

Önderhan

Önderhan, Moğolistan Halk Cumhuriyeti’nin doğu kesimindeki Hentiy ilinin (<aymag) merkezi kent. Ulan Bator’un (Ulaanbaatar) 290 km doğusunda, Kerulen Irmağı kıyısında, Ulan Bator ile Çoybalsan arasındaki yolların kesişme noktasında yer alır. Kent ekonomisi kömür madenciliğine dayanır. Kente 80 km uzaklıktaki Mörön Irmağı (gol) vadisi önemli bir kömür havzasıdır. Nüfus (1979) 11.100.

Devamını Oku »

öndensolungaçlılar (Prosobranchia)

öndensolungaçlılar (Prosobranchia) , Gastropoda (karmdanayaklılar) sınıfından, 26 bin dolayında tür içeren yumuşakçalar altsınıfı. Deniz salyangozu adıyla tanınan büyük bölümü denizlerde, pek azı tatlı suda ve karada yaşar. Birçoğu kalbin önünde yer alan solungaçlarla solunum yapar. Bazılarının manto boşluğunda özel bir solunum organı vardır. Karada yaşayan türlerde, küçük bir delikle dışan açılan, tavanı damar ağıyla kaplı manto boşluğu akciğer işlevi görür. ...

Devamını Oku »

öncülsüz varoluş

öncülsüz varoluş, evrim kuramında, kendinden önce gelen koşullarla açıklanamayan ya da varlığı önceden kestirilemeyen bir sistemin ortaya çıkışı. 19. yüzyıl ortalarında yaşamış bilim felsefecisi George Henry Lewes, bileşenleri sayesinde önceden bilinebilecek olgular ile hakkında böyle bir kestirimin yapılamayacağı olguları (örn. kum ve talk pudrasının karıştırılmasıyla elde edilen madde ile sodyum ya da klorüre benzemeyen bir kimyasal bileşim olan tuz) birbirinden ...

Devamını Oku »

Öncü, Eyüp

Öncü, Eyüp (d. 1906, Van – ö. 28 Nisan 1983, İstanbul), uluslararası yarışmalarda birincilik kazanmış binici. 1931-51 arasında milli binicilik ekibinde yer almıştır. Konya ve Bursa’daki askeri liselerde öğrenciyken futbol ve atletizmle ilgileniyordu. 1925’te süvari sınıfına aynlmça binicilikle uğraşmaya başladı/ 1931’de milli takıma seçildi. 1935’te Budapeşte’de Tuna Ödülü’ nü kazandı. 1938’de Cevat Gürkan, Cevat Kula ve Saim Polatkan ile birlikte ...

Devamını Oku »

Öncü

Öncü, ALFA KÜÇÜKKÖPEK, ALPHA CANIS MINOris ya da p r o c y o n olarak da bilinir, kuzey gökküre takımyıldızlarından Küçükköpek’ in (Canis Minoris) en parlak yıldızı. Görünür kadri 0,34 olan Öncü aynı zamanda gökkürenin en parlak yıldızlarından biridir. Yer’den uzaklığı 11 ışık yılıdır. Öncü aslında, parlak sarı-beyaz renkli altdev yıldız ile 1 1 . kadirden soluk bir beyaz ...

Devamını Oku »