Yazar Arşivi: olo

Paisley deseni

Paisley deseni, çok renkli, kıvrımlı soyut figürlü kumaş deseni. Adını İskoçya’daki Paisley kentinde üretilen şallardan almıştır. 1800 dolaylarında, Hindistan’dan İngiltere’ ye yumuşak Keşmir keçisi yününden dokunmuş desenli şallar ithal edilmeye başladı. İngiltere’de kaşmir adı verilen bu şallar çok tutulup talep karşılanamaz olunca, Paisley’de saf yünden makine dokuması şallar üretildi. Bu şalların, Keşmir’de yapılan benzerlerinden uyarlanmış (kökeni Babür sanatına dayanan) kıvrımlı ...

Devamını Oku »

Paisley, Ian

Paisley, Ian (Richard Kyle) (d. 6 Nisan 1926, Armagh, Armagh ili, Kuzey İrlanda), 1960’lardan sonra Kuzey İrlanda’daki mezhep çatışmalarında rol oynayan militan Protestan önder. Armagh’taki cemaatinden ayrılarak Antrim ilindeki Ballymena’da kendi kilisesini kuran Baptist bir papazın oğludur. Güney Galler ve İrlanda’daki Reformcu Presbiteryen Kilisesi’ne bağlı okullarda öğrenim gördü. 1946’da papaz oldu. 1951’de arkadaşlarıyla birlikte Ulster Özgür Presbiteryen Kilisesi adında yeni ...

Devamını Oku »

Paisley

Paisley, İskoçya’da, Strathclyde ilindeki (region) Renfrew ilçesinin (district) merkezi kent. Clyde Irmağının kolu olan White Cart’m kıyısında yer alır. 1163’te kurulan Cluny Manastırı çevresinde gelişti. 1307’de yanan eski manastırın yerine 15. yüzyılda bugünkü binalar yapıldı. Kent 18. yüzyılın başlarında bir dokumacılık merkezi olarak gelişti ve şallarıyla ünlendi. O dönemde dokunmuş şallardan oluşan bir koleksiyon kent müzesinde sergilenmektedir. Günümüzde bir sanayi ...

Devamını Oku »

Paisiello, Giovanni

Paisiello, Giovanni, p a e s ie l l o olarak da yazılır (d. 9 Mayıs 1740, Taranto, Napoli Krallığı – ö. 5 Haziran 1816, Napoli), Napoliten opera bestecisi. Dramatik yapısı güçlü, gerçekçi yapıtlarıyla tanınmıştır. Hukukçu olmasını isteyen babası, Paisiello’yu beş yaşındayken Taranto’daki Cizvit okuluna yazdırdı. Şarkı söyleme yeteneği iyice ortaya çıkınca Paisiello Napoli’deki S. Onofrio Konservatuvarina yerleştirildi. İlk beste ...

Devamını Oku »

Pais, El

Pais, El (İspanyolcada “ülke”), Madrid’de yayımlanan günlük gazete. Bağımsız, demokrat tavrıyla tanınır. 1976’da ilk yayımlandığı günden başlayarak okurlardan büyük ilgi gördü. Böyle bir gazete çıkarma düşüncesini ortaya atan ve şirketi kuran (1972) düşünür José Ortega y Gasset’in oğlu olmuştu. Hükümet Franco’ nun ölümü sırasında girişimi onayladı ve 6 ay sonra ilk sayı yayımlandı. El Pais çeşitli ilgi alanlarına ve farklı ...

Devamını Oku »

Painlevé, Paul

Painlevé, Paul (d. 5 Aralık 1863, Paris – ö. 29 Ekim 1933, Paris), I. Dünya Savaşı’nın en kritik döneminde ve 1925’teki mali bunalım sırasında başbakanlık yapan Fransız siyaset adamı, matematikçi ye havacı. Yüksek Öğretmen Okulu’nda (École Normale Supérieure) ve Paris Üniversitesi’nde öğrenim gördü. Doktora çalışmasını 1887’de tamamladı. Lille ve Paris üniversiteleri ile Politeknik Okulu’nda ders verdikten sonra 1897’de Yüksek Öğretmen ...

Devamını Oku »

Paine, Thomas

Paine, Thomas (d. 29 Ocak 1737, Thetford, Norfolk, İngiltere – ö. 8 Haziran 1809, New York kenti, ABD), İngiliz asıllı ABD’ li siyaset yazarı. Babası Quaker, annesi ise Anglikan mezhebinin üyesiydi. Ancak okuma yazma ve aritmetik öğrenebilecek kadar eğitim Thomas Paine, John Wesley Jarvis’in bir portre çalışmasından ayrıntı; Thomas Paine Memorial House, New Rochelle, N.Y. Thomas Paine National Historical Association ...

Devamını Oku »

Paine, Robert Treat

Paine, Robert Treat (d. 11 Mart 1731, Boston – ö. 11 Mayıs 1814, Boston, ABD), ABD’li siyaset adamı ve hukukçu. 1774-78 arasında Kıta Kongresi üyeliği yapmış ve Bağımsızlık Bildirgesi’ni imzalayanlar arasında yer almıştır. 1749’da Harvard Üniversitesi’ni bitirdi. Bir süre öğretmenlik ve papazlık yaptıktan sonra hukuk öğrenimini sürdürmeye karar verdi. 1757’de Massachusetts Barosu’na kabul edildi. Bağımsızlığın ilk savunucuları arasında yer alan ...

Devamını Oku »

Päijänne Gölü

Päijänne Gölü, Finlandiya’nın ortagüney kesiminde göl. Keski-Suomi, Häme ve Mikkeli illerinin (lääni) sınırlan içinde yer alır. 1.090 km2’lik yüzölçümüyle ülkenin en büyük gölüdür. En derin yeri 93 m, uzunluğu 135 km, genişliği ise 3-28 km’dir. Üzerinde binlerce ada bulunur. Kuzey ucundaki Jyväskylä ile güneydoğu uzantısının kıyısındaki Heinola bölgedeki başlıca yerleşmelerdir. Bu iki kent Vesijärven Kanalı (kanava) ve göl aracılığıyla gölün ...

Devamını Oku »

paideia

paideia (Yunancada “eğitim” ya da “öğrenim”), Klasik Yunan kültürüyle Helenistik kültürde jimnastik, dilbilgisi, retorik, müzik, matematik, coğrafya, doğa tarihi, felsefe gibi konulan içeren eğitim programı. Latincede humanitas denen bu program Hıristiyan eğitiminde de örnek alınmış, İskenderiye’deki Hıristiyan okulunun ders programının temelini oluşturmuştur. Başına en kykoi (tekil kykos: “çember” ya da “bütünsel sistem”) getirildiğinde terim, geniş kapsamlı bir genel eğitim kitabını ...

Devamını Oku »

paian

paian, Eski Yunan’da Hekimlik Tannsı Paian (Asklepios) kılığına bürünmüş Apollon onuruna söylenen şarkı. Ağırbaşlı bir hava taşıyan bu şarkılar genellikle yakarış ya da dua biçiminde olur; bazen neşe ya da zafer coşkusunu ifade ederdi. Daha neşeli bir havası olan dithyrambos’lann(*) ardından şenliklerde ve cenaze törenlerinde söylenirdi. Aynca askerler savaşa giderken ve zaferden sonra söylenmesi âdetti. Sonralan, Apollon’dan başka tanrılar ve ...

Devamını Oku »

Pahariler

Pahariler, p a r b a t e l e r , k h a s a l a r ya da ç e t r İ l e r olarak da bilinir, Nepal’de ve Himalayalar’ın Hindistan sınırları içinde kalan kesiminde (Uttar Pradesh’in kuzey kesimi ve Himaçhal Pradesh) yaşayan halk. Nepal nüfusunun yaklaşık yansını oluşturan ve başka halklarla kanşmış olan ...

Devamını Oku »

Pahari Minyatür Okulu

Pahari Minyatür Okulu (Hintçe pahar: “dağ”), Hindistan’da, Himalayalar’ın yamaçlarındaki dağlık bölgede yer alan bağımsız eyaletlerde yaygın minyatür ve kitap resimleme sanatı. Çok farklı iki okuldan oluşur. Bunlardan biri çarpıcı ve keskin çizgilerin egemen olduğu Basohli Okulu, öbürü de zarif, lirik havalı Kangra Okuhi dur. Pahari Minyatür Okulu içerik ve duygu bakımından Racasthan Minyatür Okulu’yla yakından bağlantılı olduğu gibi, Tanrı Krişna’nın ...

Devamını Oku »

Pahari dilleri

Pahari dilleri (Hintçe pahar: “dağ”), Himalayalar’ın yamaçlarındaki dağlık bölgede konuşulan, Hint-Âri dillerine bağlı dil öbeği. Üç kola ayrılır: Nepal’de konuşulan Nepal dilini içeren Doğu Pahari, Uttar Pradesh’in kuzeyinde konuşulan Orta Pahari ve Himaçhal Pradesh’teki Simla çevresinde konuşulan Batı Pahari. Öbeğe bağlı en önemli dil, Khas-kura ve Gorkhali (Gurkhali) olarak da bilinen ve Nepal’e, 1769’da 341 Pahari Minyatür Okulu bölgeyi fetheden ...

Devamını Oku »

Pahang İç Savaşı

Pahang İç Savaşı, İngiltere’nin Malaya üzerinde hegemonya kurmak için Siyam’la (bugün Tayland) mücadele ettiği bir dönemde, Pahang tahtını ele geçirmeye uğraşan rakip Malay hizipleri arasında çıkan veraset savaşı (1857-63). Pahang hükümdarı Bendahara Tun Ali 1857’de ölünce, iki oğlu da taht üzerinde hak iddia etti. Büyük oğlu Tun Mutahir Jahor resmî yöneticisinin (temenggong), kardeşi Wan Ahmad ise Trengganu sultanı, Siyamlılar ve ...

Devamını Oku »

Pahang Irmağı

Pahang Irmağı, Batı Malezya’daki Pahang eyaletinde ırmak. Malakka Yarımadasının en uzun ırmağıdır. Toplam uzunluğu 430 km’dir. Jerantut’un yaklaşık 16 km kuzeyinden doğar. Güneye doğru akarak Temerloh’u geçtikten sonra Mengkarak’a kadar Malaya Sıradağlarına koşut olarak akar. Daha sonra birdenbire doğuya döner ve genişliği 32 km’yi aşan geniş alüvyon ovasından geçerek Pekan’da Güney Çin Denizine dökülür. Ağızdan 402 km yukarıya kadar sığ ...

Devamını Oku »

Pahang

Pahang, Batı Malezya’nın doğu kesiminde eyalet (negeri). 35.965 knr’lik yüzölçümüyle Batı Malezya’nın en büyük eyaletidir. Batıda Malaya Sıradağları, kuzeyde ise doğu yaylalarıyla çevrili geniş Pahang Irmağı (sungai) havzasını kaplar. Eyaletin doğu kıyı şeridi Güney Çin Denizi boyunca 209 km kadar uzanır. 13. yüzyıla ait bir Çin vakayinamesinde Pahang’ın Şrivicaya adlı bir Sumatra krallığına bağlı olduğu anlatılır. 15. yüzyıldan sonra Malaka ...

Devamını Oku »

pagur

pagur, k e ş iş İ s t a k o z u olarak da bilinir, Crustacea (kabuklular) sınıfından Decapoda (onayaklılar) takımının Paguridae ve Coenobitidae familyalarından ıstakozların ortak adı. Büyük bölümü korunmak için deniz salyangozlarının içi hoşafmış kabuklarına gİTeTİeT. Pagurlar geniş bir coğrafi dağılım içinde, dibi kumlu ya da çamurlu sularda, bazen de karada yaşar. Yumuşak karnı bakışımsız ve Pagurus ...

Devamını Oku »

pagoda

pagoda, genellikle tapınakların bir bölümü olarak ahşap, taş ya da tuğladan yapılan, Uzakdoğu ülkelerine özgü kule biçiminde yapı. Hindistan’da bir din adamı ya da kralın rölikleri üzerine kurulan kubbeli bir yapı olan stupadan türemiştir. Hindistan’daki en ünlü pagoda I. Kanishka’nın Buda’ya ait rölikleri korumak amacıyla 2. yüzyılda Peşaver yakınlarında yaptırdığı ve daha sonra Çin, Kore ve Japonya gibi yerlerdeki pagodalara ...

Devamını Oku »

Pago Pago

Pago Pago, eskiden p a n g o -p a n g o . Amerikan Samoasinın yönetim merkezi (1899) ve başlıca limanı. Büyük Okyanusun güneybatı kesiminde, Tutuila Adasının güney kıyısında, ormanlarla kaplı derin bir koyun başında yer alır. 1872’de, ABD Deniz Kuvvetlerine bağlı gemilerin kömür gereksinimini Pago Pago limanı ve Matafao Dağı (sağda), Tutuila, Amerikan Samoası David Moore-Black Star/EB Inc. ...

Devamını Oku »