Yazar Arşivi: olo

Dehiwala-Mount Lavinia

Dehiwala-Mount Lavinia, Sri Lanka’nın (eskiden Seylan) güneybatı kıyısında kentsel alan. Batı bölgesinde, Colombo kentinin güneyinde yer alır. Kentin konut ağırlıklı bir banliyösü konumundadır. Dehiwala, Galkissa, Mount Lavinia ve bazı öteki yerleşimleri içine alır ve tek bir kent organınca yönetilir. Mount Lavinia ise kumsallarıyla ünlü bir dinlence yeridir. Dehiwala ayrıca hayvanat bahçesiyle ünlüdür. Kentsel alan 20. yüzyıl ortalarında hızla gelişmiştir; ama ...

Devamını Oku »

dehidratasyon

dehidratasyon bak. su kaybı

Devamını Oku »

Dehhani (Hoca)

Dehhani (Hoca) (ü. 13. yy), Divan şiirinin Anadolu’daki ilk temsilcisi. Hiçbir tezkirede adı geçmez. Yaşamına ilişkin bilgiler şiirlerinden çıkarılmaktadır. Hikmet İlaydın onun 1. Alaeddin Keykubad döneminde (1220-39), Fuad Köprülü ise III. Alaeddin Keykubad döneminde (1284- 1307) yaşadığını ileri sürmüştür. Dehhani, Horasan’dan gelip Konya’ya yerleşmiş, sarayda görev yapmıştır. Yarcani’nin Şehname’sinden öğrenildiğine göre Alaeddin Keykubad’ın ondan Firdevsi’nin Şehname’si gibi bir yapıt istemesi ...

Devamını Oku »

Deimos

Deimos, Mars’ın iki uydusundan dışta olanı. Her iki uyduyu da, 1877’de ABD’li astronom Asaph Hail keşfetmiştir. 15 x 12 x ll km’lik üçeksenli bir elipsoit biçiminde, kraterli, düzensiz küçük bir kütle olan Deimos, Mars’ın çevresindeki bir tam dolanımını 30,3 saatte tamamlar. Gezegenin ekvator düzlemiyle 2°’lik bir açı yapan dairesel yörüngesinin yarı büyükekseni 23.460 km’dir. En uzun ekseninin sürekli Mars’a yönelik ...

Devamını Oku »

Deildartunguhver

Deildartunguhver, İzlanda’nın batısında Borgarfjardharsyla’da (Borgarfjardhar ili) kaplıca. İzlanda’da çok sayıdaki alkalik kaplıcanın en büyüğüdür. Dakikada 9 bin İt kaynar su boşaltır.

Devamını Oku »

Deighton, Len

Deighton, Len (d. 18 Şubat, 1929, Marylebone, Londra), Ingiliz yazar, gazeteci, film yapımcısı. Özellikle casus romanlarıyla tanınmıştır. The Ipcress File (1962; Ani Tehlike, 1965) adlı kitabı en tanınmış yapıtıdır. Londra’daki St. Martin Güzel Sanatlar Okulu ve Kraliyet Sanat Yüksekokulu’nda öğrenim gördü. Mezun olduktan sonra çe­ şitli işlerde çalıştı. Royal Festival Hall’da pastacılık, bir giyim fabrikasında müdürlük, haber fotoğrafçılığı yaptı; yemek ...

Devamını Oku »

Dehuk

Dehuk, Irak’ın kuzey kesiminde il (muhafaza) ve il merkezi kent. Kürt Özerk Bölgesi’nin üç ilinden biridir. Türkiye sınırına bitişik dağlık bir bölgede 6.120 km2’lik alan kaplayan il toprakları tarıma uygun olmamakla birlikte meyve bahçeleri ile otlaklar için elverişlidir. Dehuk kenti, Dicle Irmağı vadisinin kuzey ucunun yakınlarında yer alır. 1974’teki Özerklik Yasası’ndan sonra Dehuk’ta yeni bir meyve konservesi fabrikası ile bir ...

Devamını Oku »

Dehua porseleni

Dehua porseleni, Fukien yönetim bölgesindeki Dehua’da üretilen beyaz Çin porseleni. Ming döneminde (1368-1644) yapılmaya başladıysa da, günümüze ulaşan örnekle- Dehşur’da Firavun Snefru tarafından yaptırılan Eğri Piramit, Mısır H. Roger – Viollet dan (y. 2565-35) yaptırılmıştır. Bunların daha eski olanı, ortasında eğimi düştüğü için Eğri, Körelmiş, Düzmece ya da Eşkenar Piramit gibi adlarla anılmıştır. Bu piramit, gerçek piramit yapmaya yönelik ilk ...

Devamını Oku »

Dehşur

Dehşur, Nil’in batı kıyısında, Sakkara’nın tam güneyindeki piramit bölgesi. Yöredeki beş piramitten ikisi, 4. sülale zamanında (İO y. 2613-y. 2494) Firavun Snefru tarafınmuş ve 43°’ye düşürülmüştür. Beş piramit arasında en iyi korunanı Eğri Piramit’tir; bu piramit ayrıca Eski Krallık Döneminin iki girişi bulunan tek piramididir. Dehşur’daki Snefru piramitlerinden İkincisi olan Kuzey Taş Piramidi, 43°’lik bir eğimle inşa edildiği için daha ...

Devamını Oku »

Dehriye

Dehriye, d e h r î y u n , m a d d İ y u n , Hissi y u n olarak da bilinir, İslam dünyasında 10. yüzyılda ortaya çıkan, zamanın (dehr) ve maddenin ilksiz ve sonsuz olduğunu savunan felsefe akımı. Ravend’de doğup Bağdat’ta yetişen İbn Ravendi’nin (ö. 910) kurduğu kabul edilen Dehriye, yalnız duyularla algılanabilen maddi dünyanın ...

Devamını Oku »

Dekadanlar

Dekadanlar (Fransızca decadence: “çöküş”, “gerileyiş”), 19. yüzyıl sonunda ortaya çıkan şairler grubu. Terim, daha çok Fransız simgecileri ile Estetikçilik(*) akımının ikinci kuşağını oluşturan Ingiliz şairleri için kullanılır. Her iki grup da, edebiyatı ve sanatı toplumsal yaşamdan bağımsız, ayrı bir alan olarak tanımlamayı amaçlamıştır. Bazı şairlerin ahlaki açıdan serbest davranışları, terime ahlaki bir boyut da kazandırmıştır. “Dekadan” sözcüğü, 19. yüzyıl sonunda ...

Devamını Oku »

Dekabristler

Dekabristler, 26 Aralık 1825’te başlattıkları ayaklanma başarısızlığa uğrayan, ama mücadeleleriyle sonraki devrimci kuşaklara esin kaynağı olan Rus devrimcileri. Çoğunluğu üst sınıf ailelerden gelme, Napoleon Savaşları’nm ardından Fransa’yı işgal eden Rus birliklerinde yer almış subaylar, masonlar ve Rusya’daki gizli yurtsever (sonradan devrimci) örgütlerin üyeleriydi. Selamet Birliği (1816), Refah Birliği (1818), Kuzey Birliği (1821) ve Güney Birliği (1821) gibi örgütleri vardı. Kuzey ...

Devamını Oku »

Dejef Burnu

Dejef Burnu, Rusça m is d e j n y o v a , Rus SFSC’de Çukçi Yarımadasının ve bütün Avrasya kütlesinin en doğu noktasını oluşturan burun. Alaska’daki Galler Prensi Burnundan Bering Boğazı ile ayrılır. Rusça adı, 1648’de F. A. Popov ile birlikte burnu ilk kez dolaşan Rus kâşifi S. I. Dejnyov’un anısını yaşatmak için 1879’da konmuştur.

Devamını Oku »

Dejerine-Roussy sendromu

Dejerine-Roussy sendromu, t a l a m u s s e n d r o m u olarak da bilinir, talamusun arka bölümünde, genellikle damarların örselenmesi sonucunda gelişen sinir sistemi bozukluğu. Vücudun yalnızca bir yanında yüzeysel ama kalıcı duyu yitimi, hafif felç ve hafif eşgüdüm bozukluğu gibi belirtilerle tanımlanan hastalık, ayrıca nesneleri tanıma yetisinin tamamen ya da büyük ölçüde yitimine, ...

Devamını Oku »

Deizm

Deizm bak. Yaradancılık

Devamını Oku »

Deirdre

Deirdre, Eski İrlanda dilinde d e ir d r iu , ilk dönem İrlanda edebiyatında, Ulster çevriminin büyük aşk öyküsü Oidheadh Chloinne Uisneach’in (Usnech’in Oğullarının Yazgısı) soylu ve güzel kadın kahramanı. İlk kez 8. ya da 9. yüzyılda ortaya çıkan öykü sonradan yapılan düzeltmelerle 15. yüzyılda Oidheadh Chloinne Tuireann (Tuireann’ın Çocuklarının Yazgısı) ve Oidheadh Chloinne Lir (Lir’in Çocuklarının Yazgısı) ile ...

Devamını Oku »

Deiphon

Deiphon, Kuzey Amerika’nın Silüriyen Dönem (y. 430-395 milyon yıl önce) kayaçlannda fosillerine rastlanan trilobit (soyu tükenmiş eklembacaklı) cinsi. Değişik biçimleriyle kolayca ayırt edilebilen bu trilobitlerin körelen göğüs loplarından geriye yalnızca dikenli bölütler kalmıştır. Ön bölümün kenarlarında bulunan gelişmiş dikenler, küçük olan kuyruk bölümünün arka kenarlarında da görülür. Üstünde birçok küçük kabartı bulunan baş bölümü belirgin biçimde küreseldir. Deira, Britanya Adasının ...

Devamını Oku »

Deiotarus

Deiotarus (ö. İÖ 40), Anadolu’nun ortakuzey kesimindeki Galatia’nın batısında yaşayan Tolistobogii halkının tetrarkhes’ı (eyaletin dörtte birinin yöneticisi), daha sonra bütün Galatia’nın kralı. Romalıların sadık bir müttefiği olan Deiotarus, Romalı komutanların Roma Cumhuriyeti’nin yıkılmasına yol açan iç mücadelelerine de karışmışür. Deiotarus İÖ 74’te Pontus kralı VI. Mithradates’in istilacı ordularını Frigya’dan sürdü. Gnaeus Pompeius, Deiotarus’un bu desteğine karşılık İÖ 64’te ona kral ...

Devamını Oku »

Deiokes

Deiokes (ü. İÖ 8. yy sonu ve 7. yy başı), Manna Krallığı’na (bugün İran Azerbaycam) bağlı küçük bir Med kabilesinin reisi. Ölümünden sonra, Med İmparatorluğunun kurucusu olduğu inancı yerleşmiştir. IÖ. 5. yüzyılda yaşamış Eski Yunan tarihçisi Herodotos’a göre, Deiokes Medlerin ilk kralıydı. Önceleri hiçbir siyasal örgütlenmenin bulunmadığı köylerde oturan Mod kabileleri, kararlarının adilliğiyle ünlü bir köy yargıcı olan Deiokes’i kral ...

Devamını Oku »

Dekkan Minyatür Okulu

Dekkan Minyatür Okulu, 16. yüzyılın sonlarında Hindistan Yarımadasındaki Dekkan sultanlıklarının egemenliği altındaki topraklarda gelişmeye başlayan minyatür üslubu. Yerli ve yabancı sanat biçimlerinin oldukça duyarlı bir biçimde bütünleştiği bir Dekkan Minyatür Okulu’ndan bir örnek, 18. yy ortaları; Haydarâbad, Hindistan; özel koleksiyon P Chandra üsluptur. Uzatılmış figürler Vicayanagar duvar resimlerinin, zemindeki çiçek dalları, yüksek ufuk çizgisi ve genelde manzaranın ele alınışı ise ...

Devamını Oku »