Yazar Arşivi: olo

Davao

Davao, Filipinler’de, Mindanao Adasının güneydoğusunda il. Güneyinde, Selebes Denizine açılan Davao Körfezi yer alır. Açıktaki Samal ve Talikud adalarını da içine alan Davao 8.130 km2’lik alan kaplar. Başlı­ ca ırmakları Libuganon ve Davao, körfeze dökülür. İl ekonomisi büyük ölçüde plantasyon tarımına (abaka, hindistancevizi, kahve) dayanır. II. Dünya Savaşı sırasında abaka üretimi durduysa da ekim büyük ölçeklerde yeniden başlamıştır. Mısır ve ...

Devamını Oku »

davanın reddi

davanın reddi, açılmış bir davanın, dava koşullarının bulunmaması ya da esasa girildikten sonra yerinde görülmemesi nedeniyle kabul edilmemesi. Ceza yargılamaları usulünde yalnızca dava koşullarının gerçekleşmemesi durumunda davanın reddi kararı verilir. Bunun bir istisnası ikincil ceza yargılamasıdır. İkincil ceza yargılamasında, örneğin kanun yolu yargılamasında davanın esasının kabul edilmemesi durumunda ret kararı verilir. Hukuk yargılamaları usulünde ise gerek dava koşullarının (dava ehliyeti, ...

Devamını Oku »

davanın geri alınması

davanın geri alınması, davacının davanın özünü oluşturan istemini geri alması. Hukuk yargılamaları usulünde davanın geri alınması davacının mahkemeye karşı yapacağı açık bir geri alma beyanıyla olur. Geri almanın geçerlik kazanabilmesi için davalı ya da mahkemenin bunu kabul etmesi gerekmez. Geri alma, davayı ve dava konusu uyuşmazlığı esastan sona erdirdiği için, herhangi bir koşula bağlı olarak yapılamaz. Davacı istemini kısmen ya ...

Devamını Oku »

davanın düşmesi

davanın düşmesi, ceza yargılamaları hukukunda, son soruşturmaya engel olan nedenlerden bazılarının gerçekleşmesi durumunda davanın ortadan kalkması. Ceza davası açıldıktan ve kabul edildikten sonra davanın düşmesine yol açan sorumsuzluk nedenleri şunlardır: Sanığın ölümü, genel af, dava zamanaşımı, sanığın akıl hastalığına tutulması, kovuşturulması, şikâyete bağlı suçlarda şikâyetin geri alınması, kişisel davanın geri alınması, ön ödeme, hırsızın karı kocadan ya da usul ve ...

Devamını Oku »

davanın durdurulması

davanın durdurulması, Anglosakson hukukunda, davalının öne sürdüğü bir hususun davacıyı söz konusu aşamada ya da var olan koşullar altında davayı sürdürmekten alıkoyması durumunda, davaya ilişkin iş­ lemlerin kesilmesi. Davanın durdurulması­ na ilişkin başvurularda davacının iddiasına konu olan olayın yerine, zamanına ve oluş biçimine itiraz gibi hususlar öne sürülür. Geçmişte hakkaniyet davalarında davanın durdurulması yalnızca davanın askıya alınması sonucunu doğururdu; eksiklik ...

Devamını Oku »

Davanger

Davanger, Hindistan’ın güney kesiminde, Karnataka (eskiden Mysore) eyaletinin orta kesimindeki Çhitradurga ilinde kent. Önemli bir kara ve demir yolu kavşağıdır. Büyük ölçekli bir dokumacılık sanayisinin bulunduğu kentte pamuk ve tahıl ticareti yapılır. Çevresindeki köylerde el dokuması pamuklu ve yünlü kumaşlar üretilir. Mysore Üniversitesi’ne bağlı birkaç yüksekokul Davanger’dedir. Nüfus (1981) 196.621.

Devamını Oku »

davaların birleştirilmesi

davaların birleştirilmesi, aralarında bağ­ lantı^) bulunan uyuşmazlıkların tek bir yargı merciince görülmek üzere birleştirilmesi. İki dava arasında bağlantı bulunması için davaların aynı nedenden doğması ya da biri hakkında verilecek hükmün ötekini etkileyecek nitelikte olması gerekir. Ayrı mahkemelerde açılmış bağlantılı davalarda birleştirme talebi, ancak ikinci davanın davalısı tarafından ve ilk itiraz aşamasında ileri sürülebilir; daha sonraki aşamalarda bu davaların birleştirilmesi olanağı ...

Devamını Oku »

dava hakkı

dava hakkı, kişinin yargı mercileri aracılı­ ğıyla bir hukuki uyuşmazlığı çözdürmek, bir hakkı tanıtmak ya da korunmasını sağlamak konusunda devlete, kamu kurumlan ve idarelerine ve özel kişilere karşı sahip oldu­ ğu hak. Dava hakkının, davanın konusu olan hakla ilişkisi öğretide çetin tartışmalara yol açmış­ tır. Bazı hukukçulara göre bir nesnel hukuk kuralının bir öznel hak doğurup doğurmadı­ ğını saptamak için o ...

Devamını Oku »

dava ehliyeti

dava ehliyeti, doğrudan ya da bir temsilci aracılığıyla bir davayı yürütme ve yargılama işlemlerini yapabilme yeteneği. Tam dava ehliyeti için gerçek kişilerde sezgin (mümeyyiz) ve ergin (reşit) olma ve hakları kısıtlanmamış olma (MK m. 9), tüzel kişilerde ise yasaya ve kendi tüzüğüne göre gerekli organlarını oluşturmuş olma (MK m. 47) koşulları aranır. Sezgin, ama hakları kısıtlanmış (mahcur) olan gerçek kişiler ...

Devamını Oku »

dava arkadaşlığı

dava arkadaşlığı, birlik te d a v a o la r a k da b ilin ir , a y n ı d a v a d a , b ir d e n ç o k k işin in d a v a c ı ya d a d a v a lı o la r a k b ...

Devamını Oku »

Dausset, Jean-Baptiste-Gabriel-Joachim

Dausset, Jean-Baptiste-Gabriel-Joachim (d. 19 Ekim 1916, Toulouse, Fransa), Fransız hematoloji ve immünoloji uzmanı. Bağışıklık tepkilerinin genetik temellerine ışık tutan çalışmaları nedeniyle 1980 Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülü’nü George Snell ve Baruj Benacerraf ile paylaşmıştır. II. Dünya Savaşı’nda Özgür Fransız Kuvvetlerine katıldı. Savaştan sonra yarım kalan tıp öğrenimini tamamlayarak 1945’te Paris Üniversitesinden mezun oldu. Bir süre Harvard Üniversitesi’nde çalışmalar yaptıktan sonra, ...

Devamını Oku »

demir

demir (Fe), periyodik tablonun VIII. grubunda yer alan kimyasal element; en yaygın kullanılan ve en ucuz metaldir. Demir, Tunç Çağında, kırmızı demir cevheri (demir oksit) üzerinde ateş yakılmasıyla, bu ateşin küllerinde bulundu. Boya kayacı olarak adlandırılan bu kırmızı cevherin, bulunan bu yeni metal türü için zengin bir kaynak oluşturduğunun belirlenmesiyle de demir üretimi başladı. Demir oksiti metal haldeki demire indirgemek ...

Devamını Oku »

Demiourgos

Demiourgos (Yunancada “zanaatçı”), Platon’un Timaios diyalogunda, dünyanın yaratıcısı. İS 2. ve 3. yüzyıllarda çeşitli Gnostik mezhepler Demiourgos’u dünyayı bütün kusurlarıyla yaratan kıskanç ve ikincil bir tanrı olarak tanımladılar. Gnostiklere göre cahil ve sıradan Hıristiyanlar, yalnızca Gnostiklerin kavrayabildiği ve tapındığı yü­ ce Tanrı’ya değil, bilinçsizce Demiourgos’a ibadet ediyorlardı.

Devamını Oku »

deMille, Cecil B(lount)

deMille, Cecil B(lount) (d. 12 Ağustos 1881, Ashfield, Massachusetts – ö. 21 Ocak 1959, Hollywood), ABD’li sinema yapımcı­ sı ve yönetmeni. Gösteri öğesini kullanarak Cecil B. deMille EB İne büyük izleyici kitlelerini etkilemiş ve Amerikan sinemasının dünyaya egemen olduğu bir dönemde Hollywood’un en önemli adlarından biri olmuştur. Oyun yazarı Henry Churchill DeMille’in (1853-93) oğludur. Pennsylvania Askeri Yüksekokulu ve Amerikan Tiyatro ...

Devamını Oku »

Dalling ve Bulwer,

Dalling ve Bulwer, (William) Henry Lytton Earle Bulwer, Baron (d. 13 Şubat 1801, Londra – ö. 23 Mayıs 1872, Napoli), İngiliz diplomat. Osmanlı Devleti ile yapılan Baltalimanı Antlaşması’nm ve İngiltere’nin Washington, D.C.’deki büyükelçisi olarak ihtilaflı Clayton-Bulwer Antlaşması’ nm(*) (19 Nisan 1850) görüşmelerine katılmıştır. Harrow Okulu ile Cambridge’deki Trinity College ve Downing College’daki öğreniminden sonra orduya katıldı. 1829’de diplomat oldu. 1838’de ...

Devamını Oku »

Dallin,

Dallin, Cyrus Edwin (d. 22 Kasım 1861, Springville, Utah – ö. 14 Kasım 1944, Boston, ABD), atlı Yerli heykelleriyle tanınan ABD’li sanatçı. Konulannı, çoğu kez çağdaşlarında görülen melodramatik etkilerden uzak, doğalcı bir yaklaşımla işlemiştir.“Banş İşareti” (1894, Lincoln Parkı, Chicago), “Büyücü” (1899, Fairmount Parkı, Philadelphia) ve “Sir Isaac Newton” (Kongre Kütüphanesi, Washington, D.C.) en önemli çalışmalandır.

Devamını Oku »

Dallas

Dallas, ABD’de, Texas eyaletinin kuzey kesimindeki Dallas ilinde {county) kent. 1846’dan beri il merkezidir. Trinity Irmağı üzerinde yer alır. Eyaletin, Houston’dan sonra ikinci büyük kenti ve Farmers Branch, Garland, Grand Prairie, Highland Park, Irving, Mesquite, Richardson ve University Park kentlerini içeren bir bileşimin metropolüdür. 53 km batısında Fort Worth kenti yer alır. Irmak kıyısında ilk kulübeyi 1841’de John Neely yaptı. ...

Devamını Oku »

Dallapiccola

Dallapiccola, Luigi (d. 3 Şubat 1904, Pisino, Istria, Avusturya İmparatorluğu – ö. 9 Şubat 1975, Floransa, İtalya), Italyan besteci. Katı kurallı oniki ton dizisi tekniğiyle, sıcak ve duygusal bir anlatıma ulaşılabileceğini göstermiştir. Çocukluğunun büyük bölümünü Trieste’ de geçirdi. I. Dünya Savaşı sırasında ailesiyle birlikte Avusturya’nın Graz kentinde alıkondu. Burada Verdi ve Wagner’in müziğini tanıma fırsatını buldu. 1921’de Floransa’da Luigi Cherubini ...

Devamını Oku »

dallanma

dallanma, belirli kararsız atom çekirdeği türlerinin, iki ya da daha çok bozunum sürecinden geçerek radyoaktif parçalanmaya uğraması. Örneğin, belirli radyoaktif maddelerin bazı çekirdekleri bir elektron salarak (negatif beta bozunumu), ötekileri ise bir alfa parçacığı salarak (alfa bozunumu) bozunurlar. Böylece, bizmut-214 atomlannın yüzde 99 +’sı elektron salarak polonyum-214’e, geriye kalanları (yüzde0,021’i) ise alfa parçacıkları salarak talyum- 210’a dönüşürler.

Devamını Oku »

Dallan Forgaill

Dallan Forgaill (ü. İS 6. yy sonlan), döneminin en önemli İrlandalI şairlerinden. Arma Cholium Chille ya da Eulogy of St. Columbkille (Aziz Columba’ya Övgü) adlı ilk uzun İrlanda şiirinin yazan olduğu sanılır. Aziz Columba^nm ölümü üzerine 597’de yazılan bu şiir, İrlanda edebiyatının günümüze kalan en eski metinlerinden olan Leabhar Na H-uidhre ile İrlanda ve Latin ilahilerini içeren Liber Hymnorum adlı ...

Devamını Oku »