Yazar Arşivi: Kursistem

“Elif” Dedim,

Devamını Oku »

Hz. Muhammed (Sav)

Devamını Oku »

Nasihattir evladı hayata hazırlayan..

Lokman hekim,oğluna dediki:Oğlum! Hayatında üç şeyden taviz verme; 1.En iyi yemeği yemekten, 2.En konforlu yatakta uyumaktan, 3.En lüks evde oturmaktan… Oğlu.”Babacığım,biz fakiriz. peki ben bunu nasıl gercekleştireçeğim”deyince .Hekim şöyle cvp verdi. -Sadece acıktığında yemek yersen en iyi yemeği yemiş olursun. -Çok çalışıp yorgun vaziyette uyursan,en konforlu yatakta yatmış olursun. -İnsanlara iyi muamele yaparsan,onların kalbinde yer edersin. Böylece en lüks evde ...

Devamını Oku »

Bensin,Benimsin..

Devamını Oku »

Sevginin İspatı cok nettir…

Devamını Oku »

Her Güne Bir Hadis..

“Kıyamet günü Boyu en Uzun olanlar Müzzinlerdir…”

Devamını Oku »

Yıldız

Star Güneş gibi kendiliğinden ışık, ısı ve diğer elektro- magnetik radyasyonlan yayan ve uzayda galaksiler halinde gruplanmış çok sayıdaki büyük gök cisimlerinden biri. İçerisindeki termonükleer reaksiyonlardan meydana gelen çeşitli enerjiler ve sıcaklık saçan, kor halinde bir gaz topluluğudur. Yıldızlar ve galaksi olarak adlandınlan yıldız topluluklan uzayın apartman bloklannı meydana getirirler. Yıldızların karakteristik özelliklerinden çok farklılık gösteriyorsa da güneşte tipik bir ...

Devamını Oku »

Yılanlı Kale

Adana-Antakya Yolu üzerinde, Ceyhan Ovası’na hâkim Ortaçağ’da yapılmış bir kale. Ceyhan Nehri kıyısında Misis’in kuzeydoğusundadır. Halk arasında Yılanlı Kale, Şahmaran Kalesi olarak da bilinir. Yılanlı Kale’nin-kati yapılış tarihi belli değildir. Roma İmparatorluğu’nun parçalanmasından önceki zamanlarda yapıldığı kabul edilir. Dört cepheli olan kalenin çevresi yediyüz metredir. Aralan mazgallı olan sekiz burç ikişer katlıdır. Sarp kayalar üzerine yapılmış olan kalenin önemli bir ...

Devamını Oku »

YILANLAR (Ophidia)

Uzun vücutlu, bacaksız, bazıları zehirli dişlere sahip sürüngenlerin genel adı. Sıcak bölgelerde yaşayan soğukkanlı (değişken ısılı) hayvanlardır. Dış kulak deliği ve zarı yoktur. Dillerinin ucu çatallı olup, alt çenedeki bir yarıktan uzatılıp çekilbilmektedir. Alt ve üst göz kapaklan birleşerek saat camı gibi şeffaf saydam bir lens meydana getirirlerVücutlanndaki suyu buharlaşma ile kaybetmemek için üstlerinin boynuzsu tabakası kalınlaşarak pullan meydana getirmiştir. ...

Devamını Oku »

YILAN YASTIĞI (Arum italicum)

Familyası: Yılanyastığıgiller (Araceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Batı, Güney, Güneydoğu, Kuzey ve Orta Anadolu. 25-50 cm. yüksekliğinde toprak altında patates gibi yumrusu bulunan otsu ve zehirli bir bitki. Yapraklar saplı ok şeklinde ve koyu yeşil renklidir. Çiçekler çomak şeklinde olan bir durum üzerinde sıralanmış olup tek eşeylidirler. Bu çomağın alt kısmında dişi çiçekler, üst kısmında ise erkek çiçekler ve bu ikisi ...

Devamını Oku »

Yılancık

Deride, hemolitik streptokok denen mikroorganizmalarla husule gelen, had ve bölgesel bir enfeksiyon. Tıptaki ismi “erizipel”dir. Deride, kesin olarak sınırlanmış bir ödem, kırmızılık, parlaklık ve ağrı vardır. Mikroplann giriş yeri deri ve mukozadaki çatlak ve sıyrıklardır. Hastalık iyileştikten sonra bağışıklık bırakmaz. Bazı şahıslarda yılancığa karşı bir yatkınlık vardır, sık sık hastalanırlar. Kuluçka devri ortalama 3-4 gündür. Hastalık aniden titreme, yüksek ateş, ...

Devamını Oku »

Ben silmem KİMSEYİ…

Devamını Oku »

YAZI

Konuşma dışındaki muhabereye imkân sağlayan belli mânâlara sahip işaret ve şekillerden meydana gelmiş insan gözüne hitap eden ifade vasıtası. Şekil ve işaretler taş, metal, papirüs, kağıt üzerine çizilir. Yazı yalnız insanlara muhsus bir muhabere cinsidir. Hayvanların çoğu ses ile birbiri ile anlaşırlar. Fakat hiç bir hayvan yazı yazamaz ve okuyamaz. Yazı zamana ve yere bağlı olmaksızın bir fikrin insanlara aktarılması ...

Devamını Oku »

YAZAR KASA

Satış merkezlerinde satılan malın cinsini, miktarını fiyatını, vergilendirme ve indirimini otomatik olarak kaydeden ve bunları fatura şeklinde bir kağıda yazan tuşlu, hafızalı hesaplayıcı para kasası. İlk yazar kasa 1879 senesinde Amerika’lı James Ritty tarafından gemi şaft devir sayacının çalışması esas alınarak yapılmıştır. Yazar kasa bir saat gibi Çalışıyor ve akrep ibresi doları, yelkovan ibresi de sent miktarını gösteriyordu. Yazar kasanın ...

Devamını Oku »

YAYLA

Yüksek yerlerdeki derin akarsu vadileriyle yarılmış düzlükler halinde bircoğrafik yeryüzü şekli. Yükseklikleri beşyüz metreden birkaç bin metreye kadar çıkabilir. Meselâ memleketimizdeki Erzurum-Kars yaylasının yüksekliği ikibin metre civarında (1800 m.) olmasına rağmen Orta Asya’da bulunan Pamir Yaylasının yüksekilği dörtbin metre civarındadır. Yaylayı parçalayarak bir ağ gibi saran akarsu vadileri arasında kalan düz veya az eğimli yayla parçaları, vadilerin derinleşerek ve yayılarak ...

Devamını Oku »

YAYIN BALIĞI (Silurus glanis)

Yaşadığı Yerler: Göl ve Nehirlerde. Özellikleri: Vücudu uzun, pulsuz ve kaygandır. 5 metre boyunda ve 300 kg. gelenlerine rastlanır. Ömrü: 100 yıl kadar. Çeşitleri: Bir çok türü vardır. Avrupa, Kuzey Asya ve Kuzey Amerika’nın göl ve nehirlerinde yaşayan bir balık. Yayın balığı zeytuni renkte, açık benekli, pulsuz kaygan bir vücut yapısına Kuvvetli testere gibi dişleri ve çok büyük ağzı olan ...

Devamını Oku »

YAY

Ok atmak için kullanılan bir alet. Kavs veya kabza da denir. Ateşli silâhlar bulunmazdan önce savaşların önemli silâhı olan ok, yayların sağlam, kullanışlı olmasına göre isabetli olurdu. Yayın yapımı uzun bir emek mahsulü olduğu kadar ince bir sanatın da ifadesiydi. Ağaç, kemik, sinir ve tutkal yay yapımında kullanılan esas maddelerdir. Yapımda kullanılan ağaçların en kıymetlisi akça ağacı sürgünleridir. Yayın önemli ...

Devamını Oku »

YAY

Belirli bir kuvvet altında bir dereceye kadar büyük elastik şekil; değişikliği gösteren kuvvet kaldırılınca kısmen veya tamamen eski vaziyetini alan mekanik enerji biriktirme elemanı. Yük altında şekil değişikliği esnasında yaylar bir deformasyon (şekil değişikliği) enerjisi biriktirirler, boşalma sırasında bu enerjinin büyük bir kısmını geri verirler. Teknolojide yaylar şu maksatlar için kullanılır. Kuvvet ölçmek; dinamometre ve kantarlarda olduğu gibi. Kuvvet uygulamak ...

Devamını Oku »

YATIRIM

Bir ülkede sermaye stokuna yapılan eklentiler. Yatırım milli gelirin arttırılması ve iktisadi büyüme amacıyla bir ülkede mevcut beşeri ve maddi sermayeye yapılan eklentileri ifade eder. Beşeri sermaye yapılan eklentiler eğitim ve sağlık yatırımlarıyla maddi sermayeye yapılan eklentiler sabit sermaye ve stok artışı yoluyla gerçekleşir. Sermaye stokundaki her yılki aşınma ve yıpranmaya karşı yapılan eklentilere ikame yatırımı toplumda gelir artışıyla yapılan ...

Devamını Oku »

Yeniçeriler

Osmanlı Devleti’nin daimi ücretli ordusunun (Kapıkulu Ocağı piyade sınıfına verilen ad. Devlet merkezinde Osmanlı padişahlarının emir ve kumandaları altında ve onların şahıslarına bağlı olan, Kapıkulu denilen yaya ve atlı askeri ocaklar, maaşlı olup eyâletlerdeki topraklı veya tımarlı sipahi ile diğer eyâlet kuvvetlerinden tamamen ayrı idiler. Osmanlı Devletinin muvaffakiyetinde mühim bir amil olan ve ikibuçuk asır kadar pek muntazam bir teşkilât ...

Devamını Oku »