Yazar Arşivi: Kursistem

Afyonkarahisar a nasıl gidilir

AFYON İline, Konya, Eskişehir, İzmir, Denizli, Burdur ve İsparta cihetlerinden tren yolu ile gidilir. İl merkezinden Sandıklı ve D inar İlçelerine tren ve her mevsimde dört tekerlekli taşıtların işlediği yol vardır. Bolvadin’le Emirdağa da Çay Bucağına kadar tren ve karayolu ile oradan da her mevsimde işli- yen tekerlekli taşıtlarla gidilmektedir. (Afyonu diğer İl ve ilçelerle B ucaklara bağlıyan kara ve ...

Devamını Oku »

Afyonkarahisar dili nasıl yazıldı

AFYON İline giden ekibimiz Bay Cahit Beğenç ile Kemal Irmağın, mahallerinde yaptıkları incelemeler sırasında, isimleri aşağıda yazılı zatlar, İl hakkında önemli malûmat vermişlerdir. İli ve ilçeleri ilgilendiren Halkevi yayınlarından da ayrıca faydalanılmıştır. Bilgi edindiğimiz zatlar: başta Afyon İlbayı Sayın Şefik Bicioğlu olmak üzere, Belediye Reisi Kemal Aşkar, C. H. Partisi Başkanı Mahir Erkmen, Afyon Lisesi Fransızca öğretmeni Edip  li ...

Devamını Oku »

Afyonkarahisar ziraat ve bitki durumu

AFYON II i, orman bakımından pek zengin değildir. Bazı dağların,y^4 yer ormanlıklarla kaplı olduğu görülürse de bir kısım arazi tamamen çıplaktır. Buralarda bahar yağmurlarından sonra görülen yeşillikler Mayısta sararmağa başlar. İlin başlıca ormanlarından Bey ve Elma dağlarının yamaçlarındaki Han, Ağlarca, Peçete, Burhaniye ve Eynihan ormanları vardır. Bu ormanlardaki ağaçlar en çok Akçam, Karaçam, Meşe, Kızılmeşe, Palamut ve az miktarda Ardıçtır. ...

Devamını Oku »

Afyonkarahisar Hayvancılığı

AFYON ilinde geniş otlak ve yaylaların bulunması, başta koyun olmak üzere her çeşit hayvanın yetiştirilmesini sağlamaktadır. İlde, her cinsden, vergiye tâbi 1.220.000 baş kadar hayvan olup bunun % 63 ünü Koyun, °/o 14 ünü Tiftik keçisi, °/0 13 ünü Sığır, °/0 4 ünü K ıl keçisi, °/o. 1 ini»Manda ve geri kalan % 5 ini diğer hayvanlar teşkil ederler. Koyunlardan ...

Devamını Oku »

Afyonkarahisar ziraat ve bitki sanayi

Ormanların bir kısmından, ancak tarım âletleri yapılır ve yakıt (kömür, odun, çıra) olarak da faydalanılır. Akdağ, Beydağ ve Eynehan Dağlarındaki orman işletmeleri bu çevre ihtiyacının çok az bir kısmını karşılar. Bundan ötürü, İlin kereste ihtiyacının büyük bir kısmı dışardan temin edilir. İlde kereste fabrikaları yoktur. Yalnız, merkezde birkaç kereste atölyesi bulunmaktadır. Emirdağda, fazla miktarda dört tekerlekli araba yapan imalâthaneler vardır. ...

Devamını Oku »

Afyonkarahisar Dokumacılık

Dışardan getirilen pamuk iplikleri, eltezgâhlarmda dokunarak ora ihtiyacının bir kısmını karşılar. Dokuma tezgâhları, en çok Sandıklı ve Dinarda bulunur; öteki İlçelerde az olup büyük bir fayda sağlayamazlar. Dinarda 250 ve Sandıklıda 214 kadar tezgâhı bulunan iki Dokumacılar Kooperatifi vardır. Bu tezgâhlarda kaput bezi, astarlık, alaca ve buna benzer giyim eşyaları dokunur.

Devamını Oku »

Afyonkarahisar da Ticaret yapmak

AFYON İlinin ticareti ziraî ve hayvani maddelere dayanmaktadır. J İldeki yetişen hububat ve baklagillerin çoğu, iç pazarlara gönderilir. Pancar ve haşhaştan elde edilen afyonun, ilin ticaret hayatının geliş- ‘ meşinde büyük bir rolü vardır. Uşak Şeker Fabrikasının ihtiyacı olan j pancarları, daha çok, bu bölge karşılar. * Haşhaştan çıkarılan yağ da İlin gelir kaynaklarından biridir. ” Meyvalardan yalnız vişne ve ...

Devamını Oku »

Ayfonkarahisar Madencilik

İl merkeziyle İlçelerde demirci ve tesviyeci dükkânları vardır. Araba imalâthanelerinin demir parçalarını yapan atölyelerden başka, İl merkezinde torna tezgâlılariyle döküm ocağı bulunan oldukça geniş bir atölye daha vardır

Devamını Oku »

Ayfonkarahisar Hayvancılık

İlde her çeşit hayvan pek çok olduğundan, ürünlerinden faydalanma da çeşitlidir. Yapağı ve Keçi kıllarından yerli tezgâhlarda çeşitli dokumalar yapılır. Başta Emirdağ ve Bolvadin ilçeleriyle Köylerinde olmak üzere, İlin diğer bölgelerinde yapağı ve kıl iplerinden «kazıl» çeşitli renkte kilim, at çulu, çuval, gebre, yem torbası dokunarak ora ihtiyacı karşılanır ve dışarıya da gönderilir. Tecrübeli ustalar tarafından, yapağıdan kepenek ve türlü ...

Devamını Oku »

Afyonkarahisar Abideleri ve Eserleri

AFYON İli, zengin tarihiyle ilgili eserleri göğsünde toplamıştır. Afyon merkez ilçesi, ilin diğer ilçeleri arasında sanat değerini haiz tarihî eserleri en çok bulunanıdır. Toprak ajtında kalmış tarihî eserlerden başka, bugün toprak üzerinde görünenlerin başında Kaleler, Camiler, Kervansaraylar, Mescitler ve Hamamlar gelmektedir. Kalelerin içinde başta Afyon kalesi, Demirlikale, Toprokkale, Gezler kalesi gelir. Afyon Kalesi: kalelerin en namlısıdır , etrafı eski evlerle ...

Devamını Oku »

Afyonkarahisar Hakkında

LOKANTALARI istasyon Lokantası başta gelmek üzere, Salim Panear’ın Kanaat Lokantası, bahçeli ve gazino kısmı bulunan Safa Lokantası, Uzun çarşıda Bekir Pancar lokantasiyle Besler, ikbal ve ism et lokantaları şehrin en ileri lokantalaııdır. BERBERLERİ Işık berberi, (Sahibi Süleyman Şendir; bayan ve bay berberidir Halk, Doğu ve Şen berber salonları şehir içinde anılmağa değer derecedirler. KIRAATHANELERİ Safa, Ferah, Merkez kıraathaneleriyle Şehir Gazinosu ...

Devamını Oku »

Afyonkarahisar Folklörü

Çok eskidenberi türlü kültürlerin kaynaştığı A fyo n ’da, folklor konuları zengin ve çeşitlidir. Bura folklörü, araştırma yapacaklar için çok çekicidir. Biz burada sadece «Kına koyma» âdetine temas edeceğiz. Kına gecesinde kadınlar ve kızlar, türlü renklerde, alacalı «Şatarın» sırmalı ve morlu kırmızılı çepkenler giyerler. Genç kızlar ve kadınlar ellerine birer yanmış mum alarak gelini ortalarında hazırlanmış olan bir yere oturturlar ...

Devamını Oku »

Afyonkarahisar Termal Suları

Afyon-Karahisar eskilerin «Apemea Kibatos» adını verdikleri yük sek bir trakid kitlesinin eteklerinde kurulmuştur. Denizli bölgesi de içinde olmak üzere, bu çevre Aristoteles zamanındanberi «Katakaumene» ( Yanmış Memleket) adiyle anılmaktadır; bunun sebebi, ilin daha çok batı kısımlarındaki suların, toprak üzerinde kireçlerini bırakmalarından- dır. Denizlinin Pamukkalesi de bu oluşun en canlı bir örneğidir. II sınırları içindeki şifalı su kaynaklarının sayısı çoktur. Bunların ...

Devamını Oku »

Afyonkarahisar madensuyu

Gazlıgöl hamamının kuzeyinde demiryolunun batısında,Afyonun 22 Km. kuzeyinde, denizden 1000 metre yükseklikte dağlarla çevrili bir vadide ve meyilli bir sırtın eteklerinde bulunan bu suya Hamam istasyonundan gidilir ; oraya 15 dakika uzaklıktadır. Demiryolu 300 metre kadar yakınından geçer. Bölgenin sıcaklığı yazın + 25° ile + 30° derece arasında ve kışın ise — 10° ile — 20° arasında olmakla beraber su ...

Devamını Oku »

Afyonkarahisar İli Eğlence ve Mesire Alanları

AFYON şehri gün geçtikçe gelişmektedir. Yeni açılmış caddeler, modern yapılar, Hal, Hastahane, Okul, Park, Anıt, resmî daireler şehrin her gün medenî şeklini tamamlamaktadırlar. İstanbul, İjmir ve Kadınana caddeleriyle adeta parsellenen A fyo n ’da, halk boş zamanlarını parklara, sinemaya, halkevine, iyi havalarda şifalı suların kaynaklarına gitmek suretiyle geçirirler. Şehrin Halkevi ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından çalıştırılan Halkevi salonunda bir sineması ...

Devamını Oku »

Bolvadin İlçesi

KASABA, Afyondan Konyaya giderken ikinci istasyon olan Çay İstasyonunun 9 Km. kuzeyinde ve Eber Gölü ile Sazlı Göl’ün yakınındadır. Kenarından Akarçay geçer. Bu ilçenin yüz ölçüsü 2.420 Km. karedir. Taşıtları otomobil ve otobüstür; hayvanda kullanılır.80LVADİN, Afyona 45 Km. lik düzenli bir şosa ile bağlıdır. Türkiyede ilk Belediye teşkilâtı kurulan yerlerden biri olan Bolvadin, bugün de ileri ilçelerimiz arasındadır. İlçenin imar ...

Devamını Oku »

Dinar İlçesi

DİNAR İlçesi, kendi adındaki ovanın üzerinde kurulmuş olup kuzeyde» batıya doğru uzamaktadır. Doğusunda İspartanın Uluborlu ve Keçiborlu İlçeleri, kuzeyinde Sandıklı ve batısında Denizli vardır. Kuzeyden, Samsun ve Maymun dağları, güneyden Söğüt dağları, batıdan Karadağ ile çevrilen Dinar arazisinde, Sandıklı’ya kadar uzanan Dombaz, Dinar, Daskırı ve Çölovası adlarında ufaklı büyüklü ovalar vardır. İlce merkezi denizden 865 metre yüksekliktedir. İlçenin, yüz ölçüsü ...

Devamını Oku »

Cuma Namazından Önce ve Sonra Nâfile Namaz

Ebû-Hüreyre’den Rasûl-i Ekrem’in (s.a.) şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir: «Cuma günü yıkanan sonra câmiye gelip nasib olduğu kadar namaz kılan, sonra imam hutbesini bitirinceye kadar susan, sonra onunla beraber -cuma- kılan, gelecek cumaya kadar ve üç gün de fazla olarak af ve mağfirete nâil olur.» (Müslim) 18. Ebû-Sâid’den rivâyet edildiğine göre cuma günü Ra- sûlullâh (s.a.) minberde hitâbederken bir adam mescide ...

Devamını Oku »

Hutbe

Câbir’den rivâyet edildiğine göre Rasûl-i Ekrem (s.a.) minbere çıkınca -cemâata- selâm verirdi (ibn Mâce) 22. es-Sâib b. Yezid’den şöyle dediği rivâyet edilmiştir: Hz. Peygamber, Ebü-Bekir ve Ömer zamanlarında cuma günü ilk ezan, imam minbere oturunca okunurdu. Hz. Osman halife olup halk çoğalınca Zevrâ üzerinde -okunmak üzere- üçüncü ezanı (5) ilâve eyledi. Rasûlullâh’ın sadece bir müezzini vardı. (Buhârî, Nesâî, Ebû-Dâvûd). 23. ...

Devamını Oku »

Zekât

İslâm devlete, bütün ferdleri için iş hazırlamak, iş bulmak vazifesini vermemiştir; çünkü bu, bütün üretim vasıtaları üzerinde toplum hakimiyeti veya en azından nazizmin ön gördüğü şekilde bir hâkimiyet bulunmadıkça mümkün olmaz; öyle bir hâkimiyetin zararlı ve isâbetsiz yönlerinden daha önce bahsetmiştim. Bununla beraber İslâm, ferdleri kendi başlanna bı~ rakakarak, herkesin kendi durumu, arzusu ve vâsıtasıyla toplum hayatında dilediğini yapmasını, sonra ...

Devamını Oku »