Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Yazar Arşivi: Kursistem

BESMELE-t ŞERÎFENİN FAZİLETİ HAKKINDA VÂRİD OLAN SAHÎH HADÎSLER

«Cebrâil bana vahiy ile geldiğinde ilk gönlüme ilka ettiği şey, BÎSMİLLÂHlRRAHMÂNÎRRAHÎM oldu.»587 Yapılan sahîh rivâyete göre, Hazret-i Osman (R.A.), Resûlüllah (S.A.V.) Efendimiz’den Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm’den sordu. Resûlüllah (SA.V.) ona şu cevabı verdi: «Bismillâh, Al- lah’m isimlerinden bir isimdir. Bununla Allah’ın en büyük s- mi arasındaki yakınlık, gözün beyazıyla siyahı arasındaki yakınlık gibidir.»888 Şa’bî’den yapılan rivâyette buyuruluyor ki: «Allah’ın en büyük ismi, YÂ ...

Devamını Oku »

IĞINMA) HAKKINDA VÂRİD OLAN ÂYETLER VE SAHİH HADÎSLER VE BUNUN HASSALARI

Bil ki, Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-râcîm demekteki hikmet, izin almak, kapıyı çalmaktır. ‘ Bir hükümdarın kapısına gelen, izin almadıkça nasıl içeri giremezse, bunun gibi Kur’ân-ı Kerîm’i okumak isteyen kimse en samimi dostuyla münacatta bulunmak için içeri girmek arzusundadır. Bu bakımdan dil temizliğine muhtaçtır. Çünkü lüzumsuz konuşmakla, şuna buna yalan, iftira atmakla onu murdar etmiş bulunuyor, TEAVVÜZ He temizlenmesi gerek.. Ma’rifet ehli ...

Devamını Oku »

İSTİĞFARA DEVAM ETMEK HAKKINDA ALLAH VE RESULÜNÜN EMİRLERİ VE BU KONUDAKİ HADÎSLER

İstiğfar konusunda birçok âyet-i kerîmeler vardır. Bunlardan birkaçını teberrüken yazıyoruz : «Bil ki, Allah’tan başka (hak) ilâh yoktur. Kendinin, inanmış erkek ve kadınların günahlarının bağışlanmasını dile (istiğfar et). Allah, gezip dolaştığınız ve duracağınız yeri bilir.»1531 «Rabbini hamdederek tesbîh et. O’ndan istiğfarda bulunarak bağışlama dile. Çünkü O, tevbeleri çokça kabul edendir.»832 «Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, anamı, babamı ve mü’minleri bağışla.Konumuzla ...

Devamını Oku »

Ve kadın

Ve Kadın Kandini güvende hissettiği yere AİT, sürekli huzursuz hissettiği yerin ise misafiridir. Kendini yalnız ve caresiz hissettiği anda; “bana artık müsade” demekten asla kaçınmaz. Avi gibi hissettiği yüreğin HERŞEYİ, yüreğini doyurmayan kimseninde hiçkimsesi olmaz.

Devamını Oku »

Duası kadar sever insan

Ne güzel teselli “EL MER’A ME’A MEN EHABBE..” Herkes Ahirette dünyada iken Sevmiş olduğu kimselerle beraber olucaktır..”

Devamını Oku »

Helal OLsun..

Devamını Oku »

ACIYI TATMADAN MUTLULUĞU TADAMAZSIN

Sonu belli olmayan,Bir yoldur HAYAT..Önüne ne cıkartır bilemezsin Bazen bir şeyler alır götürür senden tutamazsın Bazende hayatın getirdiklerinden kacmak istersin kacamazsın Böyledir HAYAT,Bir türlü anlayamazsın ve bir gercek vardır; ACIYI TATMADAN MUTLULUĞU TADAMAZSIN

Devamını Oku »

HAŞİR SÛRESİNİN SON KISMI HAKKINDA VÂRİD OLAN SAHÎH HADÎSLE

Rahmet peygamberi Hazret-i Muhammed (S.A.V.) buyur du : «Sabahlayınca üç defa Eûzü billâhi’s-semîı’l-alîmi mine’ş- şeytani’r-racîm der ve Haşir sûresinin sonundaki Hüvellahu’l- lezî’yi sonuna kadar okursa, Allah ona yetmiş bin melek ınü- vekkel kdar ki hepsi de onun için duâ ve istiğfarda bulunurlar.»524 Diğfer bir rivâyette: «Bu yetmiş bin melek onu, akşamla- yıncaya kadar korurlar. Okuyan o gün vefat edecek olursa, ...

Devamını Oku »

«LÂ İLÂHE İLLÂ ENTE SÜBHÂNEKE İNNÎ KÜNTÜ MİNE’ZÂLİMİN» TEŞBİHİNİN FAZİLETİ HAKKINDA VÂRİD OLAN SAHÎH HADÎSLER VE BUNUN HASSALARİ

«Zinnûn (Yunus)un balık kanunda bulunduğu sürece du- âsı şu idi: LÂ İLÂHE İLLÂ ENTE SÜBHÂNEKE İNNÎ KÜNTÜ MİNE’Z-ZÂLİMÎN.»81® Mânası: «Senden başka hak ma’bud yoktur. Seni tenzih ederim. Şüphesiz ki ben zâlimlerdenim.» Müslüman bir adam herhangi (meşrû) bir işinde bununla duâ edecek olursa mutlaka Allah onun bu duâsmı kabul buyurur. «Ben öyle bir söz biliyorum ki sıkıntı ve kedere düşmüş bir ...

Devamını Oku »

EN’ÂM SÛRESİNİN BAŞINDAKİ ÜÇ ÂYETLE BERAAT SÛRESİNİN SONUNDAKİ İKİ ÂYETİN FAZİLETLERİ HAKKINDA VÂRİD OLAN SAHİH HADÎSLER VE BUNLARIN ESRARI

En’âm sûresinin tamamı bir defada olmak üzere Mekke’de inmiştir. Büyük sahabî Hz. Câbir (R.A.) diyor ki: En amsûresi nâzil olduğunda Peygamber (SA.V.) Efendimiz teşbih getirdi ve hayreti artıp dedi ki: «Melekler bu sûreyi (indiğinde) öylesine teşyi’ ettiler ki ufuku kapattılar (ufuk görünmez oldu).» Kurtubî’nin tesbitine göre yetmiş bin melek bu sûreyi teşyi’ etti. Yalnız bir âyetiyle birlikte on iki bin ...

Devamını Oku »

BAKARA SÛRESİNİN SON KISMININ FAZİLETLERİ HAKKINDA VÂRİD OLAN SAHİH HADÎSLER

îbni Abbas (RA.) Hazretleri diyor ki: Resûlüllah (SA.V.) Efendimiz yanında Cibril (A.S.) bulunduğu halde otururken bir gıcırtı sesi işitti. Bunun üzerine Cebrâil (A.S.) gözünü göğe çevirip dedi ki: Bu göğün bir kapısıdır ki, açıldı; bundan önce hiç açılmamıştır. Oradan bir melek indi. Peygamber (SA.V.) Efendimiz’e geldi ve şöyle dedi: «Getirdiğim iki nûr ile sana müjde! Senden önce hiçbir peygambere bu ...

Devamını Oku »

KAYBOLAN, YİTİRİLEN, ÇALINAN VE ELDEN ÇIKAN BİR ŞEYİ GERİ ÇEVİRMEK HAKKINDA ÂYETLER VE SÛRELER

Şeyh Câfer el-Huldî diyor ki: Ziyâretine gittiğim Şeyh Ebül Haşan es-Sofî (K.S.) Hazretleri’ne vedâ ettiğim zaman kendisine şöyle dedim: — Efendim, bana fayda verecek bir şey ta’lîm buyur!. Bunun üzerine Şeyh Efendi şu tavsiyede bulundu: — Bir şeyin zay’olduğu veya birini gaibden talep ettiğin, kaçan kölenin geri gelmesini arzuladığın, yitirdiğin bir şeyin bulunmasını dilediğin,, çalman eşyanın reddini, mal toplamayı, müşterilerin ...

Devamını Oku »

GARİP SIRLAR VE BİRÇOK FAYDALAR HAKKINDA BİR ÂYET-İ KERÎME

«Onu Allah’tan başka ortaya koyacak yoktur.»497 Bir kimse peşinde koştuğu, fakat bir türlü erişemediği şeyin elde edilmesini, korkulan şeyin gitmesini, gam ve kederlerin giderilmesini, zulümden kurtulmasını, düşmana karşı yardım bulmasını, borcunun ödenmesini ve benzeri hususların gerçekleşmesini şeriatın emrettiği ve uygun gördüğü ölçüde ve yöntemde arzu ediyorsa, yukarıdaki âyeti 1153 defa halis bir niyetle, gönlünü Allah’a vererek, Peygamber (SA.V.) Efendimiz’den şefaat ...

Devamını Oku »

TECRÜBE EDİLMİŞ HASSALARDAN BİRİ DE SALÂT-I NÂRİYYE’DİR

Salât-ı nâriyye’yi hasta üzerine okumakta hastalık ve acıları giderme ve dindirme gibi bir ferahlık vardır. Sar’alı ve deli üzerine okunduğunda da aynı te’siri mevcuttur. Cenâb-ı Hak hastayı, sar’alı ve deliyi bu salât-ı nâriyye’nin bereketiyle şifâ- landınr. «Allah’ım! Kâmil bir salât ve tam bir selâm ile Efendimiz Muhammed’e rahmetini indir. O Muhammed (SA.V.) ki, düğümler onunla çözülür, üzüntü ve sıkıntılar onunla ...

Devamını Oku »

FÂTÎHA ŞİFÂDIR

Resûlüllah (S-A.V.) Efendimiz buyurdular ki: «Fâtiha-i Şerife sâm hariç her şeye şifâdır. Sâm ise ölüm dür «Fâtiha’da şüphesiz ki yetmiş derde devâ vardır. HastaIık ve elemleri iyileştirir, âftyeti çabuklaştırır. Okunurken de, yazıldığında da böyledir.»4*4 Fâtiha-i Şerife ve Âyet-i Kürsi’yi kim evinde okuyacak olursa, o gün onlara ne bir insan, ne de bir cin dokunur.»493 Sahâbeden Zeyd bin Sâbit (RA.) diyor ...

Devamını Oku »

SAR A YA YAKALANMIŞ KİMSEDEN RUHANİLERİ DEF’ETME HARKINDAKİ ÂYETLER VE BU HUSUSTA VÂRİD OLAN SAHİH HADİSLER VE HASTAYI ŞİFÂYA KAVUŞTURMAK

Yapılan sahih rivâyetlere göre, ashâb-ı kirâmdan EBÛ DÜ- CÂNE (R.A.) şöyle anlatıyor: Başıma bir dert geldi. Durumu gidip Resûlüllah (S.A.V.) Efendimiz’e şöyle arzettim: Döşeğime uzandığım zaman değirmen sesi gibi gürültülü bir ses bana geldi. Arı uğultusu gibi bir ses duymaya başladım. Bir ara şimşek çakar gibi bir aydınlık oldu. Başımı kaldırdım; bir de ne göreyim; evimin sahanlığında yükselen siyah bir ...

Devamını Oku »

ŞEHVETİ TESKİN ETMEK KONUSUNDA BAZI HASSALAR

Şehvet tahrik edip üstünlük sağladığı zaman, yâni irâdeyi alt ettiğinde harama dalma tehlikesi baş gösterince şu duâ okunur; tabiî her gün on sekiz defa olmak üzere tekrar edilir : Bismillâhirrahmânirrahıym. Yâ hayyü yâ kayyûmü birahmetike esteğıysü aslih lî şânî küllehû ve lâ tekilnî ilâ nefsî tarfete aynin Mânası : «Rahmân ve Rahîym olan Allah adıyla: Ey hep diri olan!. Ey ...

Devamını Oku »

ÂYET-İ KÜRSÎ’NİN HASSALARİ

Şüphesiz ki Âyet-i Kürsî, özellikleri çok, esrarı yüksek bir âyettir Okuyanı kötü fiillerden korur, fenâ ahlâktan uzaklaştırır Şeytanını yakar, vesvesesini giderir, damarlarında kan gibi dolaşmasını önler. Nitekim îbni Abbas (R.A.) diyor ki: Resûlüllah (S.A.V.) Efendimiz Bakara sûresinin sonunu ve Âyet-i Kürsî’yi okuduğu zaman tebessüm eder ve buyururdu ki: «Bu ikisi şüphesiz Arş altındaki hâzinelerdendir.» Kötülük işleyen kimse bu âyeti okuduğu ...

Devamını Oku »

TECRÜBE ADİLEN HASSALARDAN BİRİ

Binbir defa İHLÂS sûresi, üçyüz on üç defa Âyet-i Kürsî, ve bin defa da SALÂT-İ MÜNCİYE, zinâ işleyen, haram şeylere dalan kimsenin gömleğine okunur, sonra o kimseye giydirilir. Böylece Allah o kimsenin durumunu düzeltir, ahlâkını güzelleştirir. Biz bunu nice defa tecrübe ettik, iyi sonuçlar aldık İlmiyle amel eden kâmil bir âlimden duydum; aynı hususu bize öğrettiler

Devamını Oku »

AĞAÇ KAVUNUN HASSESİ

Zinâya mübtelâ olan bir kimse ağaç kavunundan yerse, durumu düzelir. Zinâ yapmaktan kendini kurtarmış olur

Devamını Oku »